Wsparcie VELUX ACTIVE with NETATMO

Najczęściej zadawane pytania

System VELUX ACTIVE ma ograniczenie do 5 przycisków "wyjście" na bramkę. Jeśli potrzeba więcej niż 5 przycisków, musisz podzielić dom na dwie strefy i używać po jednej bramce dla każdej z nich.

Umieść bramkę w centralnym miejscu w domu, aby zapewnić stabilne połączenie bezprzewodowe ze wszystkimi posiadanymi produktami firmy VELUX oraz routerem Wi-Fi. Siłę sygnału Wi-Fi można wyświetlić, wybierając kolejno opcje „Ustawienia > Zarządzanie domem” w aplikacji VELUX. Po ustaleniu optymalnego położenia można zainstalować bramkę na ścianie za pomocą wspornika montażowego.

Jeśli chcesz używać systemu VELUX ACTIVE do polepszania jakości powietrza we wnętrzach, ale nie masz okna dachowego sterowanego elektrycznie, możesz dodać zestaw modernizacyjny z silnikiem do okien dachowych sterowanych ręcznie. Więcej informacji na temat elektrycznych produktów modernizacyjnych i ich zgodności można znaleźć pod adresem www.velux.pl.

 

Aby połączyć bramkę z nowym punktem dostępu (routerem) sieci Wi-Fi, wybierz kolejno w aplikacji następujące opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Bramka > Skonfiguruj sieć Wi-Fi”. Aplikacja poinstruuje Cię, jak ponownie wprowadzić kod identyfikacyjny punktu dostępu sieci Wi-Fi.

Aby zapewnić optymalne warunki do dokonywania dokładnych pomiarów, umieść czujnik zgodnie z następującymi wskazówkami:
  — Umieść czujnik na ścianie na wysokości zapewniającej łatwy dostęp (90–170 cm)
  — Nie umieszczaj czujnika po wewnętrznej stronie zewnętrznej ściany
  — Nie umieszczaj czujnika w nasłonecznionym miejscu
  — Nie umieszczaj czujnika nad elementami grzewczymi ani kaloryferami
  — Nie umieszczaj czujnika za zasłonami, meblami ani innymi przeszkodami

Przycisk kłódki i przełącznik wychodzenia z domu służą do przestawiania systemu VELUX ACTIVE regulującego jakość powietrza w domu w tryb bezpieczeństwa, który chroni budynek, gdy nikogo w nim nie ma. Działanie okien ogranicza się wtedy tylko do wentylacji za pośrednictwem klap lub do stałego zamknięcia (w przypadku okien bez klap). Naciśnięcie przycisku „zamkniętej kłódki” powoduje włączenie trybu bezpieczeństwa (braku domowników). Naciśnięcie przycisku „otwartej kłódki” powoduje włączenie trybu braku zabezpieczeń (obecności domowników).

Uwaga: ustawianie stanów w aplikacji ma taki sam skutek, jak naciskanie przełącznika wychodzenia z domu.

Jeśli bramka jest już zainstalowana, adres MAC można znaleźć w aplikacji . Przejdź do: Ustawienia > Zarządzanie domem > Bramka > Adres MAC i poszukaj 12-znakowego kodu: „70: ee: 50: xx: xx: xx”.
Jeśli nie masz zainstalowanej bramki, możesz znaleźć adres MAC nadrukowany z tyłu bramki. Poszukaj 7-znakowego kodu w formacie „g: xx: xx: xx” (ostatnia część numeru seryjnego bramki w trzecim wierszu).

Aby ustawić okno lub produkt przeciwsłoneczny firmy VELUX w odpowiedniej pozycji, możesz użyć aplikacji lub pilota zdalnego sterowania. W aplikacji wybierz pokój i przewiń w dół, aż zobaczysz produkt, który chcesz obsługiwać. Przesuń gałkę na pasku sterowania, aby ustawić odpowiednie położenie. Zwolnij ją, aby rozpoczął się ruch. Możesz zawsze przerwać ruch, naciskając przycisk „Stop”.

Uwaga: aby szybko sterować produktem, naciśnij jego ikony po obu stronach suwaka — produkt przejdzie bezpośrednio do pozycji końcowej.

Aby dodać do systemu VELUX ACTIVE kolejny czujnik, otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zamontuj nowe produkty > Zamontuj dodatkowy przełącznik” i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Guidance for setup


Zgodność

Ta aplikacja jest dostępna w sklepie Apple App Store do systemu iOS w wersji 9.0 lub nowszej oraz w sklepie Google Play do systemu Android w wersji 5.0 lub nowszej. Aplikacja służy do sterowania systemem VELUX App Control i VELUX ACTIVE with NETATMO.
Do jednej bramki można podłączyć maksymalnie 15 użytkowników.
Za pomocą tej aplikacji można sterować maks. 5 domami.
VELUX ACTIVE with NETATMO i VELUX App Control wymagają osobistej sieci Wi-Fi. Systemu nie można skonfigurować, korzystając z publicznego punktu dostępu ani z sieci firmowej. Potrzebna jest sieć Wi-Fi działająca w pasmie 2,4 GHz (802.11 b/g/n) z szyfrowaniem WEP, WPA lub WPA2-Personal.
Za pomocą VELUX ACTIVE i VELUX App Control można sterować maksymalnie 200 produktami. Platforma Apple HomeKit obsługuje maks. 100 produktów.

Jeśli chcesz używać systemu VELUX ACTIVE do polepszania jakości powietrza we wnętrzach, ale nie masz okna dachowego sterowanego elektrycznie, możesz dodać zestaw modernizacyjny z silnikiem do okien dachowych sterowanych ręcznie. Więcej informacji na temat elektrycznych produktów modernizacyjnych i ich zgodności można znaleźć pod adresem www.velux.pl.

 

Do jednej bramki systemu VELUX ACTIVE można dodać maks. 10 czujników. Jeśli potrzeba więcej niż 10 czujników, musisz podzielić dom na dwie strefy i używać po jednej bramce dla każdej z nich.

System VELUX ACTIVE ma ograniczenie do 5 przycisków "wyjście" na bramkę. Jeśli potrzeba więcej niż 5 przycisków, musisz podzielić dom na dwie strefy i używać po jednej bramce dla każdej z nich.

W tej chwili VELUX ACTIVE with NETATMO jest kompatybilne z Apple HomeKit oraz Google Home. Amazon Alexa nie jest jeszcze obsługiwane, ponieważ Amazon nie dostarcza funkcji dla okien, w ramach ich rozwiązania, co oznacza, że Amazon Alexa nie jest w stanie otwierać  i zamykać okien z ich systemu.

Moja instalacja

VELUX ACTIVE with NETATMO i VELUX App Control znajduje produkty VELUX (i wybrane produkty Somfy) tylko przy użyciu protokołu komunikacji bezprzewodowej io-homecontrol®.
Markizy poziome nie są kompatybilne.

WAŻNE: przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że pilot zdalnego sterowania lub klawiatura naścienna VELUX są prawidłowo sparowane z produktem i działają bez zarzutu. NIE resetuj bramki, chyba że zostały wykonane wszystkie poniższe kroki:

Za pomocą pilota zdalnego sterowania z wyświetlaczem i sygnałem zwrotnym (dwukierunkowego):
1. Sprawdź, czy wszystkie produkty znane pilotowi zdalnego sterowania mogą być obsługiwane z miejsca, w którym znajduje się bramka.
    – Jeśli otrzymasz informację zwrotną „brak kontaktu”, zbliż się do produktu i spróbuj ponownie, jeśli się powiedzie, przenieś bramkę w to położenie.
    – Jeśli wyświetli się komunikat „nieprawidłowy kod zabezpieczający”, sprawdź w instrukcji pilota zdalnego sterowania, jak uzyskać nowy, prawidłowy kod zabezpieczający.
2. Sprawdź, czy masz „sterowanie główne” dla całego domu lub poszczególnych pokoi.
    — Jeśli masz „sterowanie główne”, zawsze używaj tego ustawienia do rejestracji produktu.
    – Jeśli masz indywidualne sterowanie pokojowe, zacznij dodawać produkty pierwszego pilota zdalnego sterowania do aplikacji i zakończ konfigurację tylko z tymi produktami. Aby dodać pozostałe produkty, przejdź do: Ustawienia>Zainstaluj nowe produkty>Zainstaluj nowe okno>Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Uwaga: instrukcje dla pilota zdalnego sterowania są nieco inne, ponieważ w trakcie tego procesu dostosowujesz kody zabezpieczające.
3. Sprawdź, czy wybrano właściwą opcję sterowania w aplikacji (sterowanie jednokierunkowe można znaleźć, naciskając przycisk „Nie mam tych pilotów”).
4. Zamknij aplikację i ponownie ją otwórz aby sprawdzić, czy masz niedokończoną instalację. Jeśli tak, zakończ instalację.

Używasz klawiatury naściennej bez sygnału zwrotnego (jednokierunkowej) LUB kombinacji pilotów zdalnego sterowania? (jednokierunkowe i dwukierunkowe):
1. Sprawdź, czy masz sparowany dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania ze swoimi produktami. Jeśli tak, użyj go podczas dodawania produktów do bramki (patrz wyżej).
2. Sprawdź, czy wszystkie produkty znane klawiaturze naściennej mogą być obsługiwane z miejsca, w którym znajduje się bramka. Jeśli nie możesz sterować produktami, zbliż się do produktu i spróbuj ponownie, jeśli się powiedzie, przenieś bramkę w to położenie. W przeciwnym razie sprawdź instrukcje sterownika pilota zdalnego sterowania dotyczące parowania klawiatury naściennej z produktem.
3. Sprawdź, czy po naciśnięciu przycisku koła zębatego na klawiaturze naściennej produkt porusza się do przodu i do tyłu, aby wskazać, że rejestracja została ukończona (w przypadku starszych pilotów zdalnego sterowania naciśnij przycisk RESET). Jeśli produkt się nie porusza, spróbuj ponownie nacisnąć przycisk koła zębatego na klawiaturze naściennej (w przypadku starszych pilotów zdalnego sterowania naciśnij przycisk RESET).
4. Sprawdź, czy wybrano właściwą opcję sterowania w aplikacji (sterowanie jednokierunkowe można znaleźć, naciskając przycisk „Nie mam tych pilotów”).
5. Zamknij aplikację i ponownie ją otwórz aby sprawdzić, czy masz niedokończoną instalację. Jeśli tak, zakończ instalację.

Jeśli powyższe kroki nie rozwiązuję problemu, należy przywrócić ustawienia fabryczne produktów VELUX, które nie zostały znalezione przez bramkę. Należy pamiętać, że aby przywrócić ustawienia fabryczne, potrzebny jest fizyczny dostęp do produktu.
Po zresetowaniu produktu żadne z wcześniejszych ustawień tego produktu nie będzie już działać. W związku z tym należy ponownie sparować sterowanie z produktem, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi okna/akcesorium na temat resetowania produktu a następnie jego sparowania.
Jeśli bramka jest już zainstalowana, adres MAC można znaleźć w aplikacji . Przejdź do: Ustawienia > Zarządzanie domem > Bramka > Adres MAC i poszukaj 12-znakowego kodu: „70: ee: 50: xx: xx: xx”.
Jeśli nie masz zainstalowanej bramki, możesz znaleźć adres MAC nadrukowany z tyłu bramki. Poszukaj 7-znakowego kodu w formacie „g: xx: xx: xx” (ostatnia część numeru seryjnego bramki w trzecim wierszu).

W przypadku urządzeń z systemem iOS (Apple) przejdź do sklepu Apple App Store, a w przypadku urządzeń z systemem Android — do sklepu Google Play. Wyszukaj VELUX ACTIVE with NETATMO i pobierz aplikację. Ta aplikacja służy zarówno do obsługi aplikacji VELUX ACTIVE, jak i VELUX App Control.
Istnieją dwa sposoby dodania nowego użytkownika do istniejącego rozwiązania VELUX ACTIVE lub VELUX App Control:
1. Należy przekazać nowemu użytkownikowi adres e-mail i hasło do konta systemu, dzięki czemu będzie się on mógł na nie logować podobnie jak obecny użytkownik.
2. Istniejący użytkownik może zaprosić nowego użytkownika i przyznać mu dostęp. W tym celu należy w aplikacji wybrać kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie z poziomu gość > Zaproś użytkownika”.

Uwaga: aby zapewnić bezpieczeństwo VELUX ACTIVE i VELUX App Control, nowy użytkownik musi pobrać klucz uwierzytelniający z bramki, aby uzyskać pełny dostęp (naciśnij czerwony pasek ostrzegawczy na ekranie pokoju i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji).
Możesz pobrać aplikację na nowe urządzenie i zalogować się na istniejące konto.

Uwaga: aby zapewnić bezpieczeństwo VELUX ACTIVE i VELUX App Control, nowy użytkownik musi pobrać klucz uwierzytelniający z bramki, aby uzyskać pełny dostęp (naciśnij czerwony pasek ostrzegawczy na ekranie pokoju i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji).
Tak, dostęp do systemu VELUX ACTIVE i VELUX App Control jest możliwy za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego — firmy Apple lub z systemem Android.
Obok gniazda przewodu zasilającego w bramce powinna się świecić biała dioda LED. Sprawdź, czy przewód głównego zasilania jest podłączony do bramki i czy wyłącznik sieciowy jest włączony. Jeśli jest już podłączony, odłącz bramkę na 10 sekund i podłącz ją ponownie.
Umieść bramkę w centralnym miejscu w domu, aby zapewnić stabilne połączenie bezprzewodowe ze wszystkimi posiadanymi produktami firmy VELUX oraz routerem Wi-Fi. Siłę sygnału Wi-Fi można wyświetlić, wybierając kolejno opcje „Ustawienia > Zarządzanie domem” w aplikacji VELUX. Po ustaleniu optymalnego położenia można zainstalować bramkę na ścianie za pomocą wspornika montażowego.
W przypadku wymiany bramki musisz utworzyć nową instalację systemu. Ze względów bezpieczeństwa nie można przenosić danych z jednej bramki do drugiej. Możesz jednak zachować obecne konto VELUX i używać go w przypadku nowej bramki.
Aby połączyć VELUX ACTIVE lub VELUX App Control, musisz mieć sieć Wi-Fi 2,4 GHz (b/g/n). Jeśli korzystasz z dwupasmowego routera Wi-Fi, upewnij się, że sieci 2,4 GHz i 5 GHz mają osobne nazwy (SSID). Jeśli korzystasz ze wzmacniaczy lub przedłużaczy sieci Wi-Fi, upewnij się, że również każdy punkt dostępu ma unikalną nazwę (SSID).
Akceptowane szyfrowanie to Open, WEP, WPA lub WPA2-Personal (TKIP i AES).

Niezgodne sieci Wi-Fi to:
– sieci publiczne i korporacyjne z filtrowaniem portów
- sieci używające wyłącznie pasma 5 GHz
– sieci za portalem uwierzytelniającym

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że smartfon jest prawidłowo podłączony do działającej sieci Wi-Fi.
Następnie wykonaj następujące kroki:

1. Uruchom ponownie router Wi-Fi i smartfon.
2. Sprawdź, czy bramka jest podłączona do zasilania (obok przewodu głównego zasilania świeci mała biała dioda LED).
3. Jeśli masz jakiekolwiek wzmacniacze Wi-Fi w sieci, sprawdź, czy bramka łączy się z punktem dostępu o najsilniejszym sygnale, a punkt dostępu ma unikalną nazwę (SSID).

Jeśli powyższe kroki nie rozwiązują problemu, sprawdź, czy bramka VELUX może zostać połączona przez hotspot dostarczony przez inny telefon podłączony do mobilnej sieci danych 4G. Jeśli połączenie hotspot jest możliwe, sprawdź ustawienia routera, łącząc się ze stroną konfiguracji routera (zapoznaj się z instrukcją obsługi routera).

– Zaktualizuj router do najnowszej wersji oprogramowania układowego.
– Zdefiniuj prostsze hasło Wi-Fi bez znaków specjalnych.
– Upewnij się, że na routerze nie jest włączone filtrowanie adresów MAC (lub upewnij się, że bramka znajduje się na białej liście).
– Upewnij się, że ograniczenia dostępu (kontrola rodzicielska itp.) są wyłączone.
– Sprawdź, czy router ma funkcję uśpienia. Jeśli tak, wyłącz tę funkcję (unikaj częstego rozłączania i ponownego łączenia się z routerem, aby zapewnić stabilne działanie bramki).
– Wyłącz ograniczenie kanału Wi-Fi (włącz automatyczny wybór) albo wybierz kanał 1, 6 lub 11.
– Sprawdź, czy pasmo 2,4 GHz jest również włączone, jeśli router jest kompatybilny z dwoma pasmami (VELUX ACTIVE with NETATMO i VELUX App Control mogą łączyć się tylko z sieciami 2,4 GHz). Spróbuj także wyłączyć pasmo 5 GHz.
— Sprawdź, czy protokół UPnP jest włączony (zalecane).
– Sprawdź, czy transmisja z sieci LAN do WLAN i multiemisja nie są blokowane.
– Spróbuj zastąpić obecne serwery DNS serwerami Google (podstawowy: 8.8.8.8 / drugi: 8.8.4.4).
– Sprawdź, czy router ma zaporę sieciową / filtrowanie portów. Jeśli tak, otwórz port 25050 (TCP).
– Nadaj bramce statyczny adres IP wraz z adresem MAC.
Aby połączyć bramkę z punktem dostępu (routerem) sieci Wi-Fi, musisz mieć smartfona połączonego już z tą siecią Wi-Fi. Aby wyświetlić listę wszystkich sieci dostępnych w pobliżu, musisz mieć włączony router i włączoną w smartfonie obsługę sieci Wi-Fi oraz znajdować się w zasięgu sieci W-Fi.
Aby zwiększyć moc sygnału sieci Wi-Fi między routerem a bramką, możesz umieścić oba urządzenia bliżej siebie. Możesz też dodać do sieci Wi-Fi wzmacniacz sygnału bezprzewodowego.
Aby połączyć bramkę z nowym punktem dostępu (routerem) sieci Wi-Fi, wybierz kolejno w aplikacji następujące opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Bramka > Skonfiguruj sieć Wi-Fi”. Aplikacja poinstruuje Cię, jak ponownie wprowadzić kod identyfikacyjny punktu dostępu sieci Wi-Fi.

Wyjmij baterie, naciśnij dowolny przycisk pilota zdalnego sterowania i ponownie włóż do niego baterie. Z przodu pilota zdalnego sterowania powinna migać zielona dioda, sygnalizując w ten sposób jego prawidłowe zasilanie. Jeśli dioda się nie świeci lub świeci się, ale słabo, włóż nowe baterie.
 
W przypadku problemów z połączeniem w trakcie procedury wykrywania umieść czujnik/przycisk "wyjście" bliżej bramki (w odległości 20–50 cm).

Aby zapewnić optymalne warunki do dokonywania dokładnych pomiarów, umieść czujnik zgodnie z następującymi wskazówkami:
  — Umieść czujnik na ścianie na wysokości zapewniającej łatwy dostęp (90–170 cm)
  — Nie umieszczaj czujnika po wewnętrznej stronie zewnętrznej ściany
  — Nie umieszczaj czujnika w nasłonecznionym miejscu
  — Nie umieszczaj czujnika nad elementami grzewczymi ani kaloryferami
  — Nie umieszczaj czujnika za zasłonami, meblami ani innymi przeszkodami

Umieść przycisk "wyjście" przy głównych drzwiach na wysokości zapewniającej łatwy dostęp do niego (90–120 cm). Możesz umieścić po jednym przycisku przy każdych drzwiach wejściowych do domu.

Maksymalny zasięg sygnału między czujnikiem/przyciskiem "wyjście" a bramką wynosi 300 m na otwartej przestrzeni lub około 30 m we wnętrzach (przy obecności ścian i sufitów).

Spróbuj umieścić bramkę i przycisk bliżej siebie, aby zwiększyć moc sygnału bezprzewodowego. W tym przypadku nie można użyć wzmacniacza sygnału bezprzewodowego.

Przełącznik czujnika jest ustawiony domyślnie na sterowanie wszystkimi oknami w danym pokoju. Jeśli w pokoju nie ma żadnych okien sterowanych elektrycznie, czujnik steruje wszystkimi zewnętrznymi osłonami przeciwsłonecznymi. Jeśli brak zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych, czujnik steruje wszystkimi wewnętrznymi roletami i żaluzjami.
 
To ustawienie domyślne możesz zmieniać w aplikacji po wybraniu w niej kolejno opcji: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Pokój > Przełącznik czujnika > Sterowane siłowniki”. Czujnik może sterować tylko produktami znajdującymi się w tym samym pokoju. Na dodatek może sterować tylko tym samym rodzajem produktów naraz.

Aby dodać do systemu VELUX ACTIVE kolejny czujnik, otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zamontuj nowe produkty > Zamontuj dodatkowy przełącznik” i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Aby usunąć czujnik z systemu VELUX ACTIVE, otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Pokój > Przełącznik czujnika” i naciśnij przycisk „Usuń produkt”.
Aby przenieść czujnik z jednego pokoju do drugiego, otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Pokój > Przełącznik czujnika” i naciśnij przycisk „Przenieś produkt”.
Czujnik może sterować tylko produktami znajdującymi się w pokoju, w którym jest on umieszczony. Zaleca się zamontowanie po jednym czujniku w każdym pokoju, aby uzyskać optymalne automatyczne sterowanie produktami i korzystać ze wszystkich zalet systemu VELUX ACTIVE.
Aby dodać do systemu VELUX ACTIVE kolejny przycisk "wyjście", otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zamontuj nowe produkty > Zamontuj nowy przycisk "wyjście”" i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Maksymalny zasięg sygnału między produktami firmy VELUX a bramką wynosi 300 m na otwartej przestrzeni lub około 30 m we wnętrzach (przy obecności ścian i sufitów). Zasięg ten można podwoić (do 60 m we wnętrzach), dodając do systemu wzmacniacz sygnału bezprzewodowego zgodny z platformą io-homecontrol (KLF).
Nie, wystarczy, że skopiujesz do bramki identyfikatory okien i produktów przeciwsłonecznych z jednego (lub wielu) z dotychczasowych pilotów zdalnego sterowania. Wszystkie dotychczasowe piloty zdalnego sterowania pozostaną niezmienione.
Jeśli okno lub produkt przeciwsłoneczny zostały dostarczone z klawiaturą naścienną (sterowanie lokalne), zawsze należy zacząć od sparowania go z tą klawiaturą. Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do klawiatury naściennej.

Jeśli masz dotykowy panel sterowania firmy VELUX (KLR 200) lub pilota zdalnego sterowani VELUX z wyświetlaczem (KLR 100), dodaj okno lub produkt przeciwsłoneczny również do niego. W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w dokumentacji pilota zdalnego sterowania.

Uwaga: zebranie wszystkich posiadanych produktów firmy VELUX w jednym pilocie zdalnego sterowania ułatwi proces ich kopiowania do bramki systemu VELUX.
Aby dodać do systemu VELUX ACTIVE with NETATMO lub VELUX App Control nowe okno lub nowy produkt przeciwsłoneczny, otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zainstaluj nowe produkty > Zainstaluj nowe okno” i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Uwaga: przed dodaniem do systemu VELUX ACTIVE lub VELUX App Control nowego produktu należy go sparować z pilotem zdalnego sterowania firmy VELUX.
Oprogramowanie sprzętowe bramki systemu VELUX ACTIVE jest aktualizowane automatycznie po udostępnieniu nowych funkcji i poprawek błędów. Dopilnuj, aby zawsze miała ona włączone zasilanie i połączenie z Internetem.

Korzystanie z aplikacji

VELUX App Control i VELUX ACTIVE with NETATMO to produkty inteligentnego domu, które umożliwiają sterowanie oknami i akcesoriami VELUX za pomocą smartfona. Różnica między tymi produktami są następujące: 

VELUX ACTIVE with NETATMO: umożliwia sterowanie domem za pomocą aplikacji. Możesz ręcznie obsługiwać produkty VELUX w dowolnym miejscu, a także wykonywać zaplanowane automatyzacje w oparciu o ustawienia osobiste, takie jak ile razy dziennie chcesz przewietrzyć pokój. Dodatkowo możesz tworzyć inteligentne automatyzacje w oparciu o klimat w pokoju. Czujnik klimatu poddasza zawarty w pakiecie startowym VELUX ACTIVE wykrywa temperaturę w pokoju, wilgotność i poziom CO2 w Twoim domu. Jeśli odczyty wykraczają poza preferowany zakres, VELUX ACTIVE automatycznie zapewnia wentylację i ochronę przeciwsłoneczną, aby zawsze utrzymać zdrowy klimat w domu. 

VELUX App Control: również umożliwia sterowanie domem za pomocą aplikacji. Możesz ręcznie obsługiwać produkty VELUX w dowolnym miejscu, a także wykonywać zaplanowane automatyzacje w oparciu o ustawienia osobiste, takie jak ile razy dziennie chcesz przewietrzyć pokój. Czujnik klimatu poddasza nie jest dostarczany wraz z systemem VELUX App Control, więc NIE można ustawić inteligentnych automatyzacji. Jednak zawsze możesz dodać czujniki do systemu VELUX App Control i tym samym zaktualizować go do produktu VELUX ACTIVE. 

Oba produkty są sterowane za pomocą tej samej aplikacji w sklepie z aplikacjami — VELUX ACTIVE with NETATMO. 
Czerwona kropka obok ikony Ustawienia oznacza, że są masz wiadomości dotyczące systemu VELUX ACTIVE with NETATMO lub VELUX App Control. Informacje o nowych funkcjach lub ulepszeniach dodawanych do aplikacji znajdują się w sekcji: Co nowego. Po przeczytaniu informacji kropka znika do momentu pojawienia się nowych informacji.
Aby wyświetlić Warunki użytkowania VELUX ACTIVE i VELUX App Control, kliknij tutajkliknij tutaj

Poziom jakości powietrza w Twoim domu jest stale podawany w aplikacji VELUX ACTIVE. Po wyświetleniu strony danego pokoju (sterowanie produktami) możesz zobaczyć wartości temperatury, wilgotności i stężenia dwutlenku węgla zmierzone przez czujnik znajdujący się tym pomieszczeniu.

Wejdź na stronę danego pokoju, aby zobaczyć zmierzone w nim wartości temperatury, wilgotności i stężenia dwutlenku węgla. Aby zobaczyć te wartości w przypadku innych pokoi, wystarczy się na nie przełączać.
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia właściwy poziom temperatury we wnętrzach powinien wynosić od 17 do 26° Celsjusza (od 63 do 79° Fahrenheita). Dzięki temu zapobiega się skraplaniu pary wodnej, pojawianiu pleśni i odwodnieniu organizmu.
Aby wybrać jako jednostkę temperatury stopnie Celsjusza lub Fahrenheita, otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Moje konto > Układ jednostek” i wybierz preferowaną jednostkę.
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia właściwy poziom wilgotności we wnętrzach (ilości pary wodnej w powietrzu) powinien wynosić od 40 do 60%.
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia poziom stężenia dwutlenku węgla (CO2) we wnętrzach nie powinien przekraczać 1150 ppm.
Aby sprawdzić poziom naładowania baterii lub moc sygnału przełącznika czujnika, otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Pokój > Przełącznik czujnika”.
 
Aby sprawdzić poziom naładowania baterii lub moc sygnału przełącznika wychodzenia z domu, otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Pokój > Przełącznik wychodzenia z domu”.
 
Aby sprawdzić moc sygnału sieci Wi-Fi docierającego do bramki, otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Bramka”.
Aby wyświetlić inny dom w aplikacji, naciśnij nazwę domu na ekranie głównym i wybierz preferowany dom.
Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta VELUX, na ekranie logowania naciśnij przycisk „Nie pamiętasz hasła?” i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w otrzymanej wiadomości e-mail. Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail, sprawdź folder ze spamem.
Możesz zaprosić nowego użytkownika i podzielić się z nim dostępem do systemu, otwierając aplikację i wybierając w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie gośćmi > Zaproś użytkownika”.
Po udostępnieniu nowej wersji otrzymasz automatycznie odpowiednie powiadomienie. Jeśli nie masz włączonych automatycznych aktualizacji, wejdź na stronę pobierania i wyraź zgodę na aktualizację.
Aby ustawić okno lub produkt przeciwsłoneczny firmy VELUX w odpowiedniej pozycji, możesz użyć aplikacji lub pilota zdalnego sterowania. W aplikacji wybierz pokój i przewiń w dół, aż zobaczysz produkt, który chcesz obsługiwać. Przesuń gałkę na pasku sterowania, aby ustawić odpowiednie położenie. Zwolnij ją, aby rozpoczął się ruch. Możesz zawsze przerwać ruch, naciskając przycisk „Stop”.

Uwaga: aby szybko sterować produktem, naciśnij jego ikony po obu stronach suwaka — produkt przejdzie bezpośrednio do pozycji końcowej.
Aby zatrzymać działający produkt, użyj pilota zdalnego sterowania lub aplikacji. Naciśnij przycisk „Stop” na ekranie głównym lub ekranie pokoju w aplikacji.
Automatyczne sterowanie można tymczasowo zatrzymać na dwa sposoby:
— Ręcznie przestaw produkt w nowe położenie za pomocą aplikacji lub pilota zdalnego sterowania firmy VELUX. Dzięki temu produkt nie będzie automatycznie sterowany do następnego sterowania automatycznego.
– Użyj centrum sterowania w prawym górnym rogu (3 kropki), aby „Wstrzymać” całe automatyczne sterowanie dla tego pokoju. Aby ponownie aktywować sterowanie automatyczne, wybierz opcję „Uruchom ponownie” w centrum sterowania lub poczekaj, aż rozpocznie się następne sterowanie automatyczne.

Aby otworzyć okno do bezpiecznego położenia wentylowania, przesuń w poziomie gałkę na pasku sterowania aż do ikony „zablokowanego wentylowania”.

Uwaga: ikona „zablokowanego wentylowania” nie wyświetli się, jeśli okno nie jest wyposażone w klapę wentylacyjną.

Akcesoria zamontowane w oknie będą zgrupowane z nim również w aplikacji. Aby znaleźć konkretny produkt, wybierz pokój, w którym znajduje się odpowiednie okno, i przewijaj w dół ekranu, aż wyświetli się okno lub produkt przeciwsłoneczny, którym chcesz sterować.
W aplikacji nie można tworzyć osobistych grup produktów.
Jeśli chcesz sterować wszystkimi produktami w pokoju tego samego typu, wybierz ekran pokoju i opcję grupy poniżej wartości czujników. Zmiana pozycji suwaka będzie teraz kontrolować wszystkie produkty tego typu. Aby uzyskać indywidualną kontrolę, wybierz opcję „Urządzenie”.

Alternatywnie możesz sterować wszystkimi produktami jednego typu za pomocą czujnika klimatu poddasza . Te grupy to zawsze okna, rolety lub osłony zewnętrzne.
Wszystkie polecenia sterowania wysyłane z aplikacji wymagają połączenia internetowego między urządzeniem mobilnym a bramką. Jeśli to połączenie komunikacyjne zostanie przerwane, z aplikacji nie będzie można korzystać, dopóki nie zostanie ponownie ustanowione. Sama bramka będzie nadal zapewniać automatyczne sterowanie przez 2 dni bez dostępu do Internetu. Po tym czasie wstrzyma działanie, ponieważ dane pogodowe nie zostały zaktualizowane.
Możesz zmienić ustawienia automatycznego sterowania w dowolnym momencie. Aby zmienić ustawienia, otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Harmonogram i automatyzacja” i wprowadź swoje preferencje dla każdego pokoju indywidualnie.
Tak, dzięki aplikacji można tymczasowo zignorować ochronę czujnika deszczu. Przy pierwszym otwarciu okna, jest ono ograniczone do pozycji wentylacji i pojawia się informacja: „Pada deszcz”. Jeśli ponownie otworzysz okno za pomocą suwaka pozycji, możesz otworzyć je do 50%. Po 15 minutach okno ponownie zamyka się automatycznie, zapewniając pełną ochronę przed deszczem.

Uwaga: NIE można anulować ochrony czujnika deszczu w przypadku starszych okien z napędem ani w przypadku okien do dachów płaskich.
Nazwę domu, pokoju lub dowolnego produktu możesz zmienić w każdej chwili. Aby zmienić nazwę domu, otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Nazwa domu” i wpisz odpowiadającą Ci nazwę. Aby zmienić nazwę pokoju, otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Pokój” i wpisz odpowiadającą Ci nazwę. Aby zmienić nazwy produktów, otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Pokój > Produkt” i wpisz odpowiadającą Ci nazwę.
 
Ważne: przy nadawaniu nazw pokojom i produktom uważaj, aby nie używać rodzajów pokojów w nazwach produktów, ponieważ może to doprowadzić do kolidowania nazw. Stosuj nazwy rodzajów pokojów (Łazienka, Kuchnia itd.) do pokojów, a nazwy rodzajów produktów (Okno, Roleta itd.) do produktów. Zapewni to najlepszą integrację z poleceniami głosowymi usługi Siri (platforma Apple HomeKit). Jeśli w przypadku usługi Siri używasz języka angielskiego, nadawaj pokojom i produktom nazwy w tym języku, aby uzyskać najlepszą skuteczność jej działania.
Aplikacja automatycznie powiadomi Cię o konieczności wymiany baterii w czujniku lub przełączniku wychodzenia z domu. Jeśli chcesz wyłączyć powiadomienia, możesz przejść do zarządzania wszystkimi powiadomieniami aplikacji VELUX ACTIVE, otwierając ją i wybierając w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Powiadomienia”.
Możesz zarządzać standardowymi powiadomieniami systemu VELUX ACTIVE with NETATMO i VELUX App Control, otwierając aplikację i wybierając kolejno opcje: „Ustawienia > Powiadomienia”. Obecnie nie można tworzyć nowych powiadomień w VELUX ACTIVE lub VELUX App Control.

Dwa czerwone przyciski na ekranie tytułowym, oznaczone symbolami słońca i księżyca, służą do szybkiego i łatwego sterowania produktami przeciwsłonecznymi. Naciśnięcie przycisku ze słońcem powoduje uniesienie wszystkich produktów przeciwsłonecznych w całym domu (Dzień dobry). Naciśnięcie przycisku z księżycem powoduje opuszczenie wszystkich produktów przeciwsłonecznych w całym domu (Dobranoc).

Tak, możesz zmodyfikować przycisk „Blokada”, aby obniżyć wszystkie produkty przeciwsłoneczne przed wyjazdem lub zmodyfikować scenariusz „Dobranoc”, aby podczas opuszczania produktu przeciwsłonecznego zamknąć również wszystkie okna. Aby zmienić scenariusze, otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Funkcje szybkiego wyboru”.

Przycisk kłódki i przełącznik wychodzenia z domu służą do przestawiania systemu VELUX ACTIVE regulującego jakość powietrza w domu w tryb bezpieczeństwa, który chroni budynek, gdy nikogo w nim nie ma. Działanie okien ogranicza się wtedy tylko do wentylacji za pośrednictwem klap lub do stałego zamknięcia (w przypadku okien bez klap). Naciśnięcie przycisku „zamkniętej kłódki” powoduje włączenie trybu bezpieczeństwa (braku domowników). Naciśnięcie przycisku „otwartej kłódki” powoduje włączenie trybu braku zabezpieczeń (obecności domowników).

Uwaga: ustawianie stanów w aplikacji ma taki sam skutek, jak naciskanie przełącznika wychodzenia z domu.

Systemy VELUX ACTIVE with NETATMO i VELUX App Control są zabezpieczone, aby uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom odblokowanie Twojego domu. Odblokowanie wymaga pobrania z bramki kodu zabezpieczającego za pomocą smartfona. Użytkownicy, którzy nie mają tego kodu, nie mogą odblokować domu za pomocą aplikacji.

Kod można pobrać na dwa sposoby:
— Kod jest pobierany automatycznie podczas instalacji bramki.
– Kod można pobrać, naciskając czerwony pasek ostrzegawczy o nazwie „Wymagane uwierzytelnienie”, a następnie postępując zgodnie z instrukcjami.
(upewnij się, że smartfon i bramka są blisko siebie (ok. 20 cm) i oba są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi)

Kod zabezpieczający jest ze względów bezpieczeństwa przechowywany bezpośrednio w smartfonie. Po zmianie smartfona lub urządzenia albo wylogowaniu się z konta należy pobrać nowy kod.

Uwaga: zawsze możesz odblokować dom, używając przycisku „wyjście”.
System VELUX ACTIVE interpretuje to jako działanie ze strony upoważnionego użytkownika, uznając odblokowanie domu po otrzymaniu polecenia z pilota zdalnego sterowania za bezpieczne.

Pomiary i automatyzacja

Algorytmy systemu VELUX ACTIVE można dopasowywać do swoich preferencji. Jeśli chcesz zwiększyć lub zmniejszyć czułość parametrów jakości powietrza w domu albo wyznaczyć okres bezczynności systemu, możesz to zrobić w aplikacji, po wybraniu w niej kolejno opcji: „Ustawienia > Aktywne sterowanie”.
Dane o pogodzie na zewnątrz służą do regulacji czasu trwania i szerokości otwarcia okna w trakcie wentylowania oraz do zapobiegania jego otwieraniu, gdy nie wpłynie to na poprawę jakości powietrza w domu. Dane pogodowe przydają się też do regulacji położenia produktów przeciwsłonecznych w celu zapobiegania przegrzaniu wnętrza, zanim ono nastąpi.
Jeśli zamontowany jest czujnik jakości powietrza w domu, a w aplikacji włączone są algorytmy sterujące, system VELUX ACTIVE będzie automatycznie sterować wszystkimi oknami dachowymi i produktami przeciwsłonecznymi, które znajdują się w pokoju.
VELUX ACTIVE i VELUX App Control będą nadal działać podczas przerw w dostępie do Internetu. Aplikacja reguluje klimat w pokoju i ochronę przeciwsłoneczną zgodnie z ostatnimi wartościami wyznaczonymi przed awarią (tryb braku domowników, wartości ustawione ręcznie itp.). Po dwóch dniach działanie zostanie wstrzymane, ponieważ dane pogodowe nie zostały zaktualizowane. Będzie działało jedynie opuszczanie produktów przeciwsłonecznych rano i podnoszenie wieczorem.

Jednak w czasie braku dostępu do Internetu nie będzie można korzystać z aplikacji (tzn. sterować produktami, sprawdzać parametrów jakości powietrza w domu ani zmieniać żadnych ustawień). Po przywróceniu połączenia internetowego działanie aplikacji jest automatycznie wznawiane w przypadku wszystkich połączonych z nią urządzeń. Po przywróceniu połączenia internetowego ponowne nawiązanie komunikacji przez bramkę może potrwać kilka minut.

Podczas przerwy w dostawie prądu funkcje VELUX ACTIVE i VELUX App Control nie będą dostępne. Możesz jednak wtedy sterować produktami firmy VELUX zasilanymi energią słoneczną za pomocą pilota zdalnego sterowania. Po wznowieniu dostaw prądu bramka automatycznie połączy się z routerem i serwerami w chmurze. Pamiętaj, że może to jednak potrwać kilka minut.
Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo domu, po braku zasilania bramka systemu VELUX automatycznie przechodzi w tryb bezpieczeństwa (braku domowników). Zapobiega to otwarciu okien w przypadku, gdy brak zasilania został spowodowany poza domem przez osobę o złych zamiarach.
Tak, możesz za pomocą aplikacji wyznaczyć okres, po którego upływie okno zamknie się automatycznie (tzw. czasowe wentylowanie łazienki). Aby zdefiniować okres, naciśnij ikonę centrum sterowania (3 kropki) w górnym rogu ekranu pokoju i ustaw zegar. Po przekroczeniu limitu czasu okno zostanie automatycznie zamknięte. Sterowanie automatyczne zostanie wznowione automatycznie na początku następnej zaplanowanej automatyzacji ACTIVE.
Okres, po którego upływie okno zamknie się automatycznie, możesz dopasowywać do swoich potrzeb. Domyślnie okres jest ustawiony na 15 minut, ale można go ustawić na dowolną wartość z zakresu od 5 do 60 minut.
Nie. System VELUX ACTIVE nie umożliwia tworzenia harmonogramu otwierania i zamykania okien bądź produktów przeciwsłonecznych. Jeśli używasz aplikacji VELUX ACTIVE na urządzeniu iPhone, możesz utworzyć harmonogram w aplikacji Apple Home. Odpowiednie informacje znajdziesz w materiałach pomocy technicznej platformy Apple HomeKit.
Tak, można wyłączyć lub zatrzymać system VELUX ACTIVE, aby uniknąć automatycznego sterowania oknami i produktami przeciwsłonecznymi. Otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Harmonogram i automatyzacja”, aby wyłączyć całe automatyczne sterowanie w domu. Możesz też zostawić automatyczne sterowanie w określonych pokojach, otwierając aplikację i znajdując: „Ustawienia > Harmonogram i automatyka> Pokój> Parametry > Włącz tę automatyzację”.
Tak, można tymczasowo wyłączyć VELUX ACTIVE with NETATMO i VELUX App Control w jednym lub we wszystkich pokojach, aby uniknąć automatycznego sterowania oknami i produktami przeciwsłonecznymi w nocy. Otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Harmonogram i automatyka> Pokój”, aby określić godziny pracy dla tego pokoju (tj. od 8:00 do 21:00). Powtórz te czynności w przypadku każdego pokoju.

Tak, można wyłączyć VELUX ACTIVE lub VELUX App Control w jednym pokoju, zachowując automatyczne sterowanie w innym pokoju. Otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Harmonogram i automatyzacja” i wybierz pokój, w którym chcesz wyłączyć VELUX ACTIVE lub VELUX App Control. Możesz teraz zdefiniować godziny pracy dla pokoju lub odznaczyć opcję „Włącz tę automatyzację”, aby wyłączyć funkcję Zaplanowane sterowanie dla tego pokoju.
Tak, możesz dowolnie decydować, kiedy system VELUX ACTIVE lub VELUX App Control ma działać. Możesz zdefiniować indywidualne harmonogramy dla każdego dnia tygodnia i/lub nawet zdefiniować określone okresy w ciągu dnia. Przeczytaj więcej o funkcji Harmonogram i automatyzacje tutaj, aby dowiedzieć się, jak tworzyć własne automatyzacje.
Temperaturę w pokoju mierzy czujnik regulacji jakości powietrza w domu. Pomiar temperatury odbywa się co 20 sekund w zakresie od 0 do +50°C (od +32 do +122°F).
Różnice pomiarów między czujnikiem temperatury systemu VELUX ACTIVE a innym termometrem znajdującym się w danym pokoju mogą być spowodowanie nieprawidłowym miejscem montażu czujnika. Sprawdź, czy czujnik nie znajduje się przypadkiem w nasłonecznionym miejscu, nad elementem grzewczym, za zasłoną bądź w pobliżu otwartego okna lub otwartych drzwi. Zdejmij czujnik i przenieś go w inne miejsce.
Wilgotność w pokoju mierzy zamontowany na ścianie czujnik regulacji jakości powietrza w domu. Pomiar wilgotności odbywa się co 20 sekund w zakresie 0–100% z dokładnością ±3%.
Stężenie dwutlenku węgla (CO2) w pokoju mierzy zamontowany na ścianie czujnik regulacji jakości powietrza w domu. Pomiar stężenia CO2 odbywa się co 5 minut w zakresie 0–5000 ppm.
Jeśli w aplikacji nie są wyświetlane wartości pomiarów wykonywanych przez czujnik, może to być spowodowane wyczerpaniem baterii lub problemem z komunikacją.
 
Najpierw sprawdź poziom naładowania baterii czujnika.
— Aby sprawdzić poziom naładowania baterii czujnika, otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Pokój > Przełącznik czujnika > Poziom baterii”.
— Wyjmij baterie, odczekaj kilka sekund i włóż je ponownie, po czym sprawdź, czy miga dioda LED na przedniej ściance przełącznika.
 
Następnie sprawdź jakość sygnału radiowego między czujnikiem a bramką.
— Aby sprawdzić jakość sygnału radiowego czujnika, otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Pokój > Przełącznik czujnika > Sygnał radiowy”.
— Przenieś czujnik bliżej bramki.
Czujnik deszczu dostarczony z oknem firmy VELUX (lub w zestawie z silnikiem) jest podłączony bezpośrednio do modułu sterującego silnika. Po wykryciu deszczu i zamknięciu okna nie są wysyłane do aplikacji żadne dane (wykrywanie deszczu jest wykonywane lokalnie przez mechanizm otwierania okna). Aplikacja VELUX ACTIVE wyświetli ostrzeżenie o deszczu, tylko jeśli okno jest otwarte w czasie opadów.

Jeśli brak wartości pomiarowych niektórych lub wszystkich czujników, sygnał z nich może być aktualnie niedostępny (zostanie to podane przez aplikację). Sprawdź baterie czujnika i wymień je w razie potrzeby. Jeśli brak tylko wartości stężenia dwutlenku węgla (CO2), a poziomy wilgotności i temperatury są wyświetlane prawidłowo, poczekaj 5–10 minut, aby sprawdzić, czy wartość stężenia jednak się pojawi. Pomiar stężenia CO2 odbywa się co 5 minut, więc może jeszcze nie upłynęło tyle czasu od wymiany baterii.

Jeśli żadna z powyższych czynności nie spowoduje ponownego wyświetlenia wartości pomiarowej czujnika, konieczna jest jego wymiana.

Uwaga: ze względu na kalibrację czujnika wartości stężenia CO2 nie będą wyświetlane przez 12 godzin od jego początkowego montażu.

Czas żywotności baterii w czujniku i przełączniku wychodzenia z domu wynosi zwykle 2 lata przy zwykłym użytkowaniu. Czujnik i przełącznik wychodzenia z domu zachowają pełną funkcjonalność przez maks. 7 dni od przejścia w stan niskiego poziomu naładowania baterii.

Moje dane

Podczas instalowania aplikacji VELUX ACTIVE pojawi się prośba o utworzenie konta z użyciem Twojego adresu e-mail i hasła. Twój adres e-mail będzie przechowywany na bezpiecznym serwerze w chmurze. Firma VELUX nie będzie miała dostępu do Twojego hasła. Jeśli montujesz bramkę VELUX za pośrednictwem platformy Apple HomeKit, nie będą przechowywane żadne dane.
 
Jeśli montaż odbywa się za pośrednictwem aplikacji VELUX ACTIVE, będziemy przechowywać dane o konfiguracji Twojej bramki i całego systemu do celów serwisowych i na potrzeby optymalizowania produktów.
 
Przechowujemy dane przez okres aktywności Twojego konta i jeszcze przez 6 miesięcy po odłączeniu produktów.
 
Pełny wykaz danych osobowych, jakie przechowujemy, można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności obowiązujących w przypadku systemu VELUX ACTIVE.
Dane systemu VELUX ACTIVE są przechowywane w bezpiecznym centrum przetwarzania danych, którym zarządza firma NETATMO. Dostęp do tych danych mają tylko firmy VELUX A/S i NETATMO oraz lokalne spółki handlowe VELUX. Centrum przetwarzania danych znajduje się na terenie Unii Europejskiej.
Dostęp do danych systemu VELUX ACTIVE mają tylko firmy VELUX A/S i NETATMO oraz, w ograniczonym zakresie, lokalne spółki handlowe VELUX.
System VELUX ACTIVE gromadzi dane w celu efektywnego regulowania jakości powietrza w domu. Dane te służą do celów serwisowych i na potrzeby optymalizowania produktów oraz do działań marketingowych, jeśli wyrazisz na to zgodę. Pełny wykaz danych osobowych, jakie przechowujemy, można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności obowiązujących w przypadku systemu VELUX ACTIVE.
Jeśli chcesz otrzymać raport z wykazem przechowywanych przez nas danych osobowych, skontaktuj się z nami, pisząc na adres: active-support@velux.com
Swój adres e-mail oraz nazwy domów, pokojów, okien, rolet, żaluzji i osłon zewnętrznych możesz zmieniać w aplikacji VELUX ACTIVE. Jeśli chcesz zmodyfikować jakieś inne dane, skontaktuj się z nami, pisząc na adres: active-support@velux.com
Aby usunąć informacje przechowywane przez firmę VELUX, musisz zgłosić prośbę o zlikwidowanie swojego konta VELUX ACTIVE. Jeśli zresetujesz bramkę, usuniemy Twoje dane osobowe w ciągu okresu podanego w Zasadach ochrony prywatności obowiązujących w przypadku systemu VELUX ACTIVE. Jeśli chcesz, aby dane te zostały usunięte niezwłocznie, wyślij wiadomość z taką prośbą na adres: active-support@velux.com. Więcej informacji możesz znaleźć w Warunkach korzystania z systemu VELUX ACTIVE.

Grupa VELUX jest zaangażowana w zapobieganie incydentom, takim jak włamanie i niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych. Aby to zapewnić, wdrożyliśmy wiele mechanizmów bezpieczeństwa technicznego, administracyjnego i fizycznego, zaprojektowanych w celu ochrony danych gromadzonych przez VELUX ACTIVE. Należy pamiętać, że pomimo naszych wysiłków mających na celu ochronę danych, żadne zabezpieczenie nie jest doskonałe.

Jeżeli, ponad wszelką wątpliwość, zauważysz jakikolwiek problem związany z danymi osobowymi, podejrzenie naruszenia, problem informatyczny lub podobny związany z VELUX ACTIVE, prosimy o przesłanie następujących informacji tutaj.          

  1. Typ incydentu i opis (co zauważyłeś?)
  2. Kiedy doszło do incydentu?
  3. Gdzie to zaobserwowałeś? (na stronach, aplikacji itp.)
  4. Czy poszkodowane są indywidualni klienci? (czy wyciek danych zawiera dane osobowe poszczególnych osób? Jeśli tak, podaj dane?)
  5. Kto został poinformowany o tym incydencie?

Na zapytania odpowiemy jak najszybciej.

Twoja prywatność i bezpieczeństwo są chronione przez funkcję wykrywania luk w telefonie z systemem Android, jeżeli zastosujesz się do naszych zaleceń poniżej. Funkcja jest przeznaczona tylko dla użytkowników systemu Android, ponieważ iOS korzysta z własnych rozwiązań.

Prywatność Twoich danych jest dla nas bardzo ważna. Luki w zabezpieczeniach mogą stanowić zagrożenie dla prywatności Twoich danych. Aby poprawić bezpieczeństwo Twojego telefonu, przedstawiamy rekomendacje w aplikacji. Postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo swojego telefonu. Pamiętaj również, aby zaktualizować swoją wersję telefonu z systemem Android.

1. Ustaw hasło lub wzór ekranu blokady:
Posiadanie wzoru lub kodu blokady ekranu uniemożliwia dostęp do aplikacji i haseł. Zdecydowanie zalecamy ustawienie hasła lub wzoru blokady, aby odblokować telefon.

2. Dostęp „ROOT”:
Ustawienie dostępu root w telefonie umożliwia każdej aplikacji dostęp do innych aplikacji w systemie, również w sposób nieautoryzowany. Zdecydowanie zalecamy korzystanie oryginalnej, „niezrootowanej” wersji oprogramowania systemu Android.

3. Nieoficjalna aplikacja lub niewłaściwy certyfikat:
Aplikację VELUX ACTIVE można znaleźć również w innych miejscach niż w Google Play. Nieoficjalna aplikacja może nie być tak wiarygodna jak ta oficjalna. Zdecydowanie zalecamy usunięcie jej i zainstalowanie oficjalnej aplikacji z Google Play. 

4. Aktualizacja systemu Android:
Zalecamy zainstalowanie najnowszej aktualizacji systemu w telefonie, ponieważ aktualizacje zawierają pakiety bezpieczeństwa chroniące Twoje urządzenie.
 

HomeKit

Możesz używać platformy Apple HomeKit do sterowania produktami firmy VELUX za pośrednictwem usługi Siri (asystenta głosowego firmy Apple). Możesz wtedy otwierać okna, opuszczać rolety lub sprawdzać bieżący stan jakości powietrza w domu, wydając odpowiednie polecenia głosowe. Platforma Apple HomeKit umożliwia też tworzenie scenariuszy łączących produkty firmy VELUX z innymi zgodnymi z nią urządzeniami.
Jeśli platforma Apple HomeKit nie współpracuje z Twoimi oknami dachowymi firmy VELUX, sprawdź synchronizację danych:
— Wyłącz zasilanie bramki na co najmniej 30 sekund i ponownie je włącz.
— Poczekaj, aż wszystkie urządzenia powiązane z tym samym kontem Apple zakończą synchronizację z usługą iCloud.
 
Możesz wymusić synchronizację, podłączając swoje urządzenie iPhone do ładowarki i uruchamiając je ponownie. Jeśli to nie zadziała, musisz zresetować konfigurację platformy HomeKit i ponownie nawiązać z nią połączenie.
Jeżeli udało ci się skonfigurować wcześniej system HomeKit tak, by działał na innym urządzeniu iOS, przejdź do ""Najczęściej zadawanych pytań"" i zapoznaj się z odpowiedzią na pytanie ""Jak podzielić się kontrolą nad systemem Apple HomeKit?"", by otrzymać odpowiednie zaproszenie.        Spróbuj także wykonać następujące czynności:

Zacznij od zresetowania przypisania swojej bramki do systemu HomeKit:
 - Jeśli widzisz bramkę na liście urządzeń przypisanych do aplikacji Home, usuń ją.
 - Upewnij się, że twój smartfon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, co bramka.
 - Upewnij się, że bramka jest podłączona do zasilania, oraz że umieszczona z tyłu bramki dioda LED miga.
 - Wciśnij i przytrzymaj przycisk z symbolem koła zębatego.
 - Kiedy dioda LED zacznie migać na czerwono, puść przycisk i wciśnij go szybko ponownie, by potwierdzić reset.
 - Bramka zostanie zresetowana i uruchomi się ponownie w trybie automatycznym.
 - Zaczekaj aż dioda LED umieszczona z tyłu bramki zacznie świecić na biało.
 
Następnie przeprowadź ponowną konfigurację dostępu bramki do sieci Wi-Fi:
 - Otwórz aplikację VELUX i wybierz ""Ustawienia""
 - Wybierz opcję  ""Zarządzanie domem""
 - Wybierz pozycję ""Bramka VELUX""
 - Wybierz opcję ""Ustawienia Wi-Fi"" i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 
Na koniec sparuj bramkę z systemem HomeKit:
 - Otwórz aplikację VELUX i wybierz ""Ustawienia""
 - Wybierz opcję  ""Zarządzanie domem""
 - Wybierz pozycję ""Bramka VELUX""
 - Wybierz opcję ""Ustawienia HomeKit"" i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 
Platforma HomeKit korzysta z bezpiecznego protokołu lokalnego, opracowanego i udostępnianego przez firmę Apple. Działanie platformy Apple HomeKit wymaga, aby użytkownik przebywał w domu i miał połączenie z siecią Wi-Fi. System VELUX ACTIVE uznaje to za spełnienie warunków bezpieczeństwa i odblokowuje dom po wykonaniu polecenia platformy Apple HomeKit. Zdalny dostęp spoza domu do platformy HomeKit jest możliwy tylko za pośrednictwem domowego centrum sterującego firmy Apple (np. Apple TV lub iPad).
 
Uwaga: należy zachować ostrożność przy zdalnym sterowaniu funkcjami automatyzacyjnymi platformy HomeKit, ponieważ może to doprowadzić do odblokowania domu.
Aby sterować posiadanymi produktami za pośrednictwem usługi Siri i platformy Apple HomeKit, gdy przebywasz poza domem (nie mając połączenia z domową siecią Wi-Fi), musisz skonfigurować jakieś urządzenie jako domowe centrum sterujące HomeKit. Może nim być:
 — Apple TV4 z systemem tvOS w wersji 10 lub nowszej.
 — iPad z systemem iOS w wersji 10 lub nowszej.
Możesz korzystać z usługi sterowania głosowego Siri, naciskając przycisk Home (Początek), naciskając przycisk boczny lub wypowiadając słowa: „Hej, Siri”. Aby korzystać w urządzeniu z polecenia „Hej, Siri”, musisz je uaktywnić, wybierając kolejno opcje: „Ustawienia > Siri i wyszukiwanie > Słuchaj” i wypowiadając słowa „Hej, Siri”.
 
Wskazówka! Przy nadawaniu nazw pokojom i produktom uważaj, aby nie używać rodzajów pokojów w nazwach produktów, ponieważ może to doprowadzić do kolidowania nazw. Stosuj nazwy rodzajów pokojów (np. Łazienka, Kuchnia) do pokojów, a nazwy rodzajów produktów (np. Okno, Roleta) do produktów. Zapewni to również optymalną integrację z poleceniami głosowymi usługi Siri (platforma Apple HomeKit). Jeśli w przypadku usługi Siri używasz języka angielskiego (co zapewnia najefektywniejsze rozpoznawanie mowy), nadawaj pokojom i produktom nazwy w tym języku, aby uzyskać najlepszą skuteczność jej działania.
Podczas instalowania aplikacji VELUX ACTIVE pojawi się prośba o zeskanowanie kodu instalacyjnego platformy HomeKit za pomocą aparatu wbudowanego w Twoje urządzenie mobilne.
 
Ośmiocyfrowy kod platformy Apple HomeKit (xxx-xx-xxx) można znaleźć:
— Na etykiecie z tyłu bramki.
— Na ostatniej stronie Przewodnika szybkiego uruchamiania, który wchodzi w skład zestawu.
 
Jeśli nie możesz zeskanować kodu za pomocą aparatu wbudowanego w urządzenie mobilne, masz możliwość wpisania go ręcznie.
 
Jeśli nie skonfigurujesz platformy HomeKit podczas początkowej instalacji, możesz to zrobić wybierając kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Bramka > Skonfiguruj platformę HomeKit”.
Sterowanie akcesoriami zgodnymi z platformą HomeKit możesz udostępniać innym osobom, jeśli korzystają one z urządzenia z systemem iOS w wersji 10 lub nowszej i są zalogowane w usłudze iCloud.
 
Aby udostępnić sterowanie, musisz przy wysyłaniu zaproszenia albo przebywać w domu, albo mieć w im skonfigurowane domowe centrum sterujące.
 
W aplikacji VELUX ACTIVE with NETATMO wybierz kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Platforma HomeKit > Zaproś”.
 
W aplikacji Apple Home: dotknij ikony strzałki w lewym górnym rogu ekranu > wybierz opcję Invite (Zaproś) > wpisz identyfikator Apple ID używany z usługą iCloud > wybierz opcję Send Invite (Wyślij zaproszenie)”.

Tak, możesz zainstalować bramkę za pośrednictwem platformy Apple HomeKit (bez użycia aplikacji VELUX ACTIVE with NETATMO). W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie, do której prowadzi to łącze.

Uwaga: w przypadku takiej instalacji możesz korzystać tylko z funkcji udostępnianych przez platformę Apple HomeKit i aplikację Apple Home. Automatyczne algorytmy systemu ACTIVE nie wchodzą w skład platformy Apple HomeKit, więc można uzyskać do nich dostęp tylko za pomocą aplikacji VELUX ACTIVE.

Resetując połączenie bramki z systemem HomeKit usuniesz następujące parametry:

- Połączenie Wi-Fi pomiędzy bramką i routerem 
- Przypisanie bramki do systemu HomeKit 

Przypisanie do produktów VELUX, czujników oraz wyłącznika aktywującego tryb Wyjścia pozostaną niezmienione. 
Aby zresetować system HomeKit: 

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk z symbolem koła zębatego
- Kiedy dioda LED zacznie migać na czerwono, puść przycisk i wciśnij go szybko ponownie, by potwierdzić reset
- Bramka zostanie zresetowana i uruchomi się ponownie w trybie automatycznym
- Kiedy dioda LED zacznie migać na biało, bramka będzie gotowa na nowe przypisanie do systemu HomeKit 
- Otwórz aplikację Home i dodaj bramkę jako nową pozycję akcesoriów systemu HomeKit
 
Możesz zaktualizować konfigurację swojej sieci Wi-Fi, gdy musisz zmienić dostawcę Internetu. 
Aby zaktualizować konfigurację sieci Wi-Fi:

— Naciśnij i przytrzymaj przycisk oznaczony ikoną koła zębatego
— Zwolnij przycisk, gdy dioda LED zacznie migać na biało
— Otwórz ustawienia systemu iOS w swoim urządzeniu i przejdź do sekcji „Wi-Fi”
— Wybierz swoją bramkę w sekcji „SET UP NEW DEVICE …” (SKONFIGURUJ NOWE URZĄDZENIE) 
— Zaktualizuj konfigurację sieci Wi-Fi, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami