Odpowiedzialne podejście do podatków

Grupa VELUX działa w sposób uczciwy i przejrzysty w kwestiach podatkowych. Nasze podejście opiera się na strategiach podatkowych VELUX, które dotyczą pracowników, a także konsultantów i doradców zajmujących się kwestiami podatkowymi. W nich zobowiązujemy się przestrzegać przepisów podatkowych i prowadzimy transparentną politykę finansową, co znajduje odzwierciedlenie w płaconych przez nas podatkach, które stanowią wartość dla polskiej gospodarki. Nie angażujemy się w sztuczne transakcje lub struktury biznesowe niezwiązane z działalnością gospodarczą wyłącznie w celu obniżenia podatków. Nasza współpraca i komunikacja z organami podatkowymi jest terminowa i uczciwa. Zapoznaj się z realizacją strategii podatkowych dla spółek Grupy VELUX w Polsce.