Warunki użytkowania produktu VELUX ACTIVE z systemem NETATMO.

Obowiązują od 1 lipca 2018 r

 • 0.Zakres warunków użytkowania
 • Niniejsze warunki użytkowania dotyczą produktu VELUX ACTIVE. Tutaj można znaleźć stosowne i ważne informacje na temat nowego produktu i sposobu jego użytkowania.

  W razie pytań dotyczących instalacji, przedmiotowej aplikacji, aplikacji podmiotów trzecich, danych oraz funkcji automatycznych prosimy zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ) w witrynie internetowej wsparcia w zakresie produktu VELUX ACTIVE https://www.velux.pl/Dla-klienta/Support/. Dalszych informacji o produkcie, zgodności i zaletach VELUX ACTIVE prosimy szukać w krajowej witrynie internetowej VELUX pod adresem https://www.velux.pl/

 • 1. Zawartość produktu
 • VELUX ACTIVE składa się z następujących elementów:

  • Bramka
  • Wewnętrzny czujnik klimatu poddasza 
  • Przycisk „wyjście”
  • VELUX ACTIVE Inteligentny, oparty na czujnikach system sterowania produktami VELUX
  • Aplikacja VELUX ACTIVE

  2.

  Specyfikacja produktu
  • Przed ostatecznym zamocowaniem sprawdź, czy bramka może sterować wybranymi produktami z danego miejsca. System VELUX ACTIVE działa z zastosowaniem łączności dwukierunkowej na częstotliwościach radiowych (RF) i oznaczony jest symbolem [↔]. Symbol ten znajduje się na tabliczce znamionowej.
  • Pasmo częstotliwości radiowych: 868,25 MHz / 868,95 MHz / 869,85 MHz (io-homecontrol® dla Europy), 2,425 GHz / 2,450 GHz / 2,475 GHz (io-homecontrol® dla reszty świata), 868,2-868,6 MHz (czujnik klimatyzacji wnętrza i przełącznik wychodzenia z domu dla Europy i Chin), 921,2-921,6 MHz (czujnik klimatyzacji wnętrza i przełącznik wychodzenia z domu dla reszty świata), 2,400-2,496 GHz (WiFi 802.11 b/g/n).
  • Maksymalna moc nadawania: 3,2 mW (czujnik klimatyzacji wnętrza i przełącznik wychodzenia z domu dla Japonii), 12,6 mW (czujnik klimatyzacji wnętrza i przełącznik wychodzenia z domu dla reszty świata), 19,6 mW (io-homecontrol® w Europie), 25,1 mW (io-homecontrol® w pozostałych krajach), 31,6 mW (WiFi 802.11 b/g/n w Europie), 100 mW (WiFi 802.11 b/g/n w pozostałych krajach). Zasięg częstotliwości radiowej: 300 m, pole swobodne.
  • Wewnątrz pomieszczeń zasięg wynosi około 30 m, w zależności od konstrukcji budynku. Jednak w przypadku konstrukcji żelbetowych, metalowych stropów i tynków z elementami stalowymi zasięg może być mniejszy.
  • Odpadów elektronicznych należy pozbywać się zgodnie ze stosownymi przepisami krajowymi, nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego.
  • Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego, ale należy się ich pozbywać zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. Baterie zawierają substancje, które mogą być szkodliwe, jeżeli nie postępuje się z nimi i nie poddaje recyklingowi we właściwy sposób. Jeśli to możliwe, korzystaj ze zorganizowanych przez władze lokalne punktów zbiórki baterii.
  • Opakowanie można wyrzucić razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

  3. Montaż i obsługa

   Aby zainstalować i obsługiwać VELUX ACTIVE, należy pobrać aplikację VELUX ACTIVE ze sklepu Google Play lub App Store firmy Apple, ewentualnie użyć aplikacji Apple HomeKit. Dalsze informacje można znaleźć w witrynie internetowej wsparcia w zakresie VELUX ACTIVE https://www.velux.pl/Dla-klienta/Support/.

   Gdy aplikacja VELUX ACTIVE została zainstalowana i działa, włączony zostaje system sterowania ACTIVE (inteligentny, oparty na czujnikach system sterowania produktami VELUX). System sterowania ACTIVE można w dowolnym momencie dostosować do wymagań przy użyciu aplikacji VELUX ACTIVE, zmieniając ustawienia w sekcji „ACTIVE control" (Sterowanie ACTIVE). System można dostosować indywidualnie w przypadku wszystkich pomieszczeń z przełącznikiem czujnika.

   4. Użytkownicy i goście

   Pierwszy użytkownik, który instaluje aplikację VELUX ACTIVE, tworzy konto („Administrator"). Administrator może zapraszać gości do konta, a goście otrzymują podobne warunki jak Administrator. Goście również mogą zapraszać innych gości do konta na podobnych warunkach jak Administrator i inni goście. Administrator i/lub goście muszą usuwać nieaktywnych lub zbędnych użytkowników. Warunki użytkowania oraz zasady ochrony prywatności dotyczące produktu VELUX ACTIVE odnoszą się także do kont gości.

   Informacje dotyczące wycofywania i usuwania użytkowników (zarówno Administratora, jak i gości) można znaleźć poniżej, w rozdziale 10.

  1. 5.Konserwacja
  • System naturalnej klimatyzacji wnętrz VELUX ACTIVE wymaga jedynie minimalnej konserwacji.
  • Powierzchnię można czyścić miękką, wilgotną ściereczką.
  • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub serwisowych przy oknie i podłączonych do niego produktach należy odłączyć zasilanie sieciowe lub bateryjne w taki sposób, aby nie można go było w sposób niezamierzony przywrócić.
  • Zakładany czas żywotności baterii: co najmniej 2 lata.
  • Części zamienne są dostępne u sprzedawcy produktów marki VELUX.
  • W razie jakichkolwiek pytań technicznych należy skorzystać z wyszukiwarki pomocy technicznej w aplikacji VELUX ACTIVE lub skontaktować się ze sprzedawcą produktów marki VELUX, korzystając ze strony https://www.velux.pl/Dla-klienta/Support/

  • 6.Ograniczenia w systemie sterowania ACTIVE: Kiedy moje okno/roleta/osłona zewnętrzna nie działa?

   W pewnych warunkach pogodowych system sterowania ACTIVE (system automatycznej naturalnej klimatyzacji wnętrz) nie będzie realizował przewidzianych funkcji, dopóki warunki pogodowe nie pozwolą na ich realizację, np. podczas ulewnego deszczu okno się nie otworzy. W przypadku niektórych warunków pogodowych otrzymasz powiadomienie z wyjaśnieniem, dlaczego system sterowania ACTIVE nie realizuje funkcji w przewidziany sposób.

  1. 7.Gwarancja
  2. VELUX udziela użytkownikowi gwarancji na VELUX ACTIVE na warunkach określonych w Gwarancji VELUX. Gwarancja zaczyna obowiązywać w momencie aktywacji. Gwarancja VELUX jest dostępna na stronie [wstawić witrynę internetową https://www.velux.pl/dla-klienta/warunki-gwarancji .

   VELUX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wymienione w rozdziałach 8, 9 i 12.


   8.Aplikacje, produkty lub usługi podmiotów trzecich

   Możliwa jest integracja VELUX ACTIVE z aplikacjami podmiotów trzecich innymi niż Apple HomeKit, produktami lub usługami przewidzianymi do integracji z VELUX ACTIVE. Te aplikacje, produkty lub usługi podmiotów trzecich podlegają warunkom i zasadom określonym przez te podmioty. VELUX nie ponosi odpowiedzialności za taką integrację.

   VELUX nie jest odpowiedzialny i nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za aplikacje, produkty lub usługi podmiotów trzecich ani za ich pomyślną integrację z VELUX ACTIVE. Ponadto VELUX nie przyjmuje odpowiedzialności za błędy lub niedociągnięcia podmiotów trzecich skutkujące jakąkolwiek przerwą w działaniu VELUX ACTIVE.

   8.1. Apple HomeKit

   System VELUX ACTIVE jest zintegrowany z Apple HomeKit. Oznacza to, że informacje o działaniach użytkownika w systemie sterowania aplikacji VELUX ACTIVE są wysyłane do aplikacji Apple HomeKit (Home). Bieżący stan i wartości parametrów są przechowywane w bazie danych Apple HomeKit.

   Wszelkie pytania dotyczące Apple HomeKit należy kierować do firmy Apple. Przetwarzanie danych osobowych przez firmę Apple podlega zasadom ochrony prywatności firmy Apple oraz warunkom użytkowania dotyczącym aplikacji Apple Homekit dostępnym pod adresem www.apple.com.

   Należy mieć świadomość, że w razie zainstalowania VELUX ACTIVE poprzez Apple Homekit funkcjonalność VELUX ACTIVE będzie ograniczona do funkcji tego produktu i wyświetlania wartości z czujników. Aby wyłączyć automatyczne otwieranie okien przy wychodzeniu z domu, należy użyć przełącznika wychodzenia z domu, ponieważ otwierania okien nie można wyłączyć za pomocą aplikacji Apple HomeKit.

   HomeKit (z zastosowaniem aplikacji Home) Do obsługi akcesoriów współdziałających z aplikacją HomeKit niezbędne jest urządzenie iPhone, iPad lub iPod touch z systemem iOS 9.0 lub nowszym. Do automatycznej i zdalnej obsługi akcesoriów współdziałających z HomeKit niezbędne jest urządzenie Apple TV z systemem tvOS 10.0 lub nowszym lub iPad z systemem iOS 10.0 lub nowszym skonfigurowanym jako domowe centrum sterujące.

   8.2. Analityka

   VELUX wykorzystuje anonimowe dane użytkowania do optymalizacji oprogramowania zawartego w produktach VELUX ACTIVE. Do tego celu wykorzystujemy systemy Fabric IO i Google Analytics.

  3. 9.Aktualizacje aplikacji VELUX ACTIVE
  4. Należy zawsze mieć zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji. W razie zaniedbania aktualizacji przez użytkownika VELUX nie ponosi odpowiedzialności za działanie i bezpieczeństwo systemu VELUX ACTIVE. Aktualizacje aplikacji będą udostępniane lub wydawane w trybie push przez VELUX A/S za pośrednictwem sklepu App Store lub Google Play i będą wymagać podjęcia działania ze strony użytkownika.

  5. 10.Zaprzestanie użytkowania systemu VELUX ACTIVE

  Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik zechce zaprzestać użytkowania systemu VELUX ACTIVE, musi zresetować bramkę. Należy zapoznać się z instrukcjami resetowania bramki w lokalnej witrynie wsparcia w zakresie VELUX ACTIVE, na stronie odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) https://www.velux.pl/Dla-klienta/Support/

  Gdy użytkownik zresetuje bramkę, otrzymamy informację, że zakończył współdziałanie z VELUX. Po odebraniu tej informacji przestaniemy zbierać dane o wszystkich użytkownikach (łącznie z kontami Administratora i/lub gości) podłączonych do danej bramki. Historyczne dane osobowe przechowujemy przez okresy podane w zasadach ochrony prywatności VELUX dostępnych pod adresem https://www.velux.pl/o-grupie-velux/velux-active-noty-prawne/polityka-prywatnosci .

  10.1. Zaprzestanie użytkowania w sposób pośredni

  Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik zechce zaprzestać użytkowania systemu VELUX ACTIVE, musi zastosować się do procedury opisanej w punkcie 10 powyżej.

  Jeśli użytkownik nie zresetuje bramki, ale zapoczątkuje inne działania:

  • Użytkownik usuwa identyfikator (adres e-mail) w aplikacji VELUX ACTIVE:

  Jeśli na danym koncie zarejestrowanych jest więcej użytkowników, a jeden z nich skasuje swój identyfikator użytkownika (adres e-mail), to utraci on dostęp do aplikacji VELUX ACTIVE. Od tego momentu nie będziemy mogli identyfikować żadnych dotyczących go danych w okresach wymienionych w zasadach ochrony prywatności VELUX dostępnych pod adresem https://www.velux.pl/o-grupie-velux/velux-active-noty-prawne/polityka-prywatnosci , a jego adres e-mail zostanie usunięty także z danych historycznych. Niemniej konto VELUX ACTIVE pozostanie aktywne i inni użytkownicy zarejestrowani w aplikacji VELUX ACTIVE będą mogli nadal z niej korzystać.

  Jeśli w aplikacji VELUX ACTIVE zarejestrowany jest tylko jeden identyfikator użytkownika (adres e-mail), konto danego użytkownika zostaje zamknięte, a my zaprzestajemy gromadzenia jego danych. Co więcej, usuniemy jego dane osobowe i w rezultacie dane nieosobowe zostaną zanonimizowane, wobec czego nie będziemy już mogli zidentyfikować tego użytkownika na podstawie jego danych. Więcej informacji można znaleźć w zasadach ochrony prywatności dotyczących produktu VELUX ACTIVE https://www.velux.pl/o-grupie-velux/velux-active-noty-prawne/polityka-prywatnosci .

  Należy mieć świadomość, że w obu wskazanych scenariuszach aplikacja Apple HomeKit pozostanie aktywna i nadal będzie działać, dopóki akcesorium (VELUX ACTIVE) nie zostanie wyłączone w aplikacji Apple HomeKit. Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać ze strony głównej firmy Apple.

  Użytkownik usuwa aplikację VELUX ACTIVE:

  W takiej sytuacji VELUX nie zostanie powiadomiony o zakończeniu użytkowania systemu przez użytkownika, dopóki nie zostanie wydana (w trybie push) aktualizacja warunków użytkowania lub zasad ochrony prywatności dotyczących produktu VELUX ACTIVE. Jeśli użytkownik nie odpowie na warunki użytkowania lub zasady ochrony prywatności, skontaktujemy się z nim, aby dowiedzieć się, czy chce dalej korzystać z systemu VELUX ACTIVE.

  Gdy VELUX otrzyma potwierdzenie zakończenia użytkowania, rozpoczną się okresy przechowywania danych podane w zasadach ochrony prywatności VELUX. Zasady ochrony prywatności VELUX dostępne są pod adresem https://www.velux.pl/o-grupie-velux/velux-active-noty-prawne/polityka-prywatnosci . Aplikacja Apple HomeKit pozostanie aktywna i nadal będzie działać, dopóki system VELUX ACTIVE nie zostanie wyłączony w aplikacji Apple HomeKit. Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać ze strony głównej firmy Apple.

  • Użytkownik przestaje korzystać z aplikacji VELUX ACTIVE (brak aktywności):

  Użytkownik może nie korzystać z aplikacji VELUX ACTIVE w sposób aktywny, ale automatyczne elementy sterujące nadal będą działać. Jeśli użytkownik nie potwierdzi przyjęcia lub nie zaakceptuje warunków użytkowania lub zasad ochrony prywatności dotyczących produktu VELUX ACTIVE, skontaktujemy się z nim, aby dowiedzieć się, czy chce dalej korzystać z systemu VELUX ACTIVE.

  Gdy VELUX otrzyma potwierdzenie zakończenia użytkowania, rozpoczną się okresy przechowywania danych podane w zasadach ochrony prywatności VELUX. Zasady ochrony prywatności VELUX dostępne są pod adresem https://www.velux.pl/o-grupie-velux/velux-active-noty-prawne/polityka-prywatnosci . Aplikacja Apple HomeKit pozostanie aktywna i nadal będzie działać, dopóki system VELUX ACTIVE nie zostanie wyłączony w aplikacji Apple HomeKit. Aby uzyskać więcej informacji, należy skorzystać ze strony głównej firmy Apple.

  Użytkownik musi pamiętać, że jeśli wyprowadza się z domu, w którym zainstalowany jest system VELUX ACTIVE, a nie zabiera z niego bramki systemu, to musi ją zresetować, aby nie mógł już sterować oknami za pomocą swojej aplikacji.

 • 11.Jeśli użytkownik przejmuje system VELUX ACTIVE np. od poprzedniego właściciela domu:

   Jeśli użytkownik wprowadza się do domu, w którym system VELUX ACTIVE już został zainstalowany przez poprzedniego właściciela, w swoim interesie powinien zresetować bramkę; zob. rozdział 10. Jeśli nie zresetuje bramki, poprzedni właściciel może zachować kontrolę nad produktami VELUX.


   12.Zastrzeżenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
 • 12.1. Produkt NIE JEST urządzeniem ostrzegawczym

  • Produkt nie może działać jako urządzenie ostrzegające o skrajnie wysokiej temperaturze ani o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Czujnik klimatyzacji wnętrza nie jest przeznaczony do pracy w temperaturach wykraczających poza zakres temperatur podany w specyfikacji produktu. Oznacza to, że gdy wystąpią temperatury spoza zakresu, wtedy wartości pochodzące z czujnika mogą być niedokładne, a system sterowania ACTIVE może nie otwierać ani nie zamykać okien i/lub akcesoriów zgodnie z ustawieniami automatyki.
  • Analogicznie do powyższego VELUX ACTIVE NIE jest systemem sygnalizacji pożaru ani systemem oddymiania.

  12.2. ZAKAZ manipulowania oraz nieodpowiedniej integracji

  • Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób manipulować produktem ani nie wolno go łączyć z aplikacjami podmiotów trzecich nieprzewidzianymi do integracji z systemem VELUX ACTIVE ani na własny użytek, ani do celów dalszej dystrybucji.
  • W razie zaniku zasilania lub przerwy w obwodzie produkty VELUX nie będą działać, dopóki zasilanie nie zostanie przywrócone.
  • Jeśli połączenie internetowe zostanie przerwane, nie będzie można obsługiwać produktów VELUX za pośrednictwem aplikacji VELUX ACTIVE. Mimo to będzie można je obsługiwać za pomocą fizycznych lokalnych urządzeń sterujących.

  12.3. Ograniczenia w użytkowaniu

  • System naturalnej klimatyzacji wnętrz VELUX ACTIVE mogą użytkować osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i wiedzę, jeżeli zostały poinstruowane odnośnie bezpiecznego użytkowania oraz zdają sobie sprawę z istniejących zagrożeń.
  • Dzieciom nie wolno bawić się systemem naturalnej klimatyzacji wnętrz VELUX ACTIVE (przełącznikiem wychodzenia z domu, czujnikiem klimatyzacji wnętrza ani aplikacją).

  12.4. Wprowadzanie się do domu z zainstalowanym systemem VELUX ACTIVE

  • Jeśli użytkownik wprowadza się do domu, w którym system VELUX ACTIVE już został zainstalowany przez poprzedniego właściciela, musi zresetować bramkę, aby mieć pewność, że poprzedni właściciel nie będzie miał kontroli nad produktami VELUX. Jeśli nie zresetuje bramki, VELUX nie przyjmie na siebie żadnej odpowiedzialności za wtargnięcie intruza do domu itp. będące skutkiem niezresetowania bramki.

  12.5. Wychodzenie z domu

  • Przy wychodzeniu z domu ważne jest, aby aktywować przełącznik wychodzenia z domu w celu wyłączenia funkcji automatycznego otwierania okien. Czynność tę wykonuje się kliknięciem „ikony kłódki" na przełączniku wychodzenia z domu lub za pomocą aplikacji VELUX ACTIVE.
  • Użytkownicy, w tym goście, mogą w dowolnej chwili otworzyć okna za pomocą fizycznych lokalnych urządzeń sterujących, aplikacji VELUX ACTIVE lub dowolnych aplikacji podmiotów trzecich.
  • Jeśli aplikacja została zainstalowana za pośrednictwem systemu Apple Homekit, automatyczne otwieranie okien można wyłączyć jedynie przy użyciu przełącznika wychodzenia z domu.

  • 13.Prawa własności intelektualnej

   Materiały, system i produkt VELUX ACTIVE podlegają ochronie z tytułu praw autorskich i patentowych, praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej. Patenty i znaki towarowe używane są na zasadach licencji udzielonej przez VELUX Group. Teksty, fotografie, rysunki, grafika, dźwięki, dane, kod komputerowy itd. podlegają ochronie z tytułu praw autorskich będących w posiadaniu VELUX Group.

   Copyright VELUX A/S 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji i dystrybucji bez pisemnego upoważnienia ze strony VELUX A/S. VELUX ACTIVE z Netatmo, inteligentne rozwiązanie stworzone wspólnie z Netatmo Security

  1. 14.Bezpieczeństwo informatyczne
  2. VELUX przywiązuje wielką wagę do bezpieczeństwa informatycznego, a zapewniamy je, stosując różne środki techniczne, fizyczne i organizacyjne. Bezpieczeństwo informatyczne w przypadku systemu VELUX ACTIVE dotyczy bezpieczeństwa urządzeń, bezpieczeństwa oprogramowania oraz bezpieczeństwa danych.

   Techniczne środki bezpieczeństwa to na przykład: zarządzanie dostępem do systemów informatycznych, szyfrowanie transmisji danych i magazynów danych, automatyczne programy antywirusowe, programy zapór sieciowych, odtwarzanie serwerów i tworzenie ich kopii zapasowych, dostęp do systemów informatycznych przy użyciu indywidualnych nazw użytkownika i haseł, blokowanie wygaszaczy ekranu, nadzór z zastosowaniem odmowy dostępu, audyty bezpieczeństwa informatycznego.

   Fizyczne środki bezpieczeństwa to na przykład: przechowywanie fizycznych archiwów „pod kluczem", nadzór nad dostępem do budynków z zastosowaniem osobistych kart dostępu, alarmy włamaniowe oraz monitoring kamerowy.

   Organizacyjne środki bezpieczeństwa to na przykład: szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa informatycznego, ustanowienie procedur i zasad dotyczących bezpieczeństwa informatycznego i przetwarzania danych osobowych.

   Podwykonawcy VELUX są instruowani o konieczności przestrzegania środków bezpieczeństwa informatycznego podobnych do wyżej opisanych i podlegają audytom środowiska informatycznego prowadzonym przez VELUX.

   Chcąc uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa informatycznego w VELUX, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą VELUX.

   Systemu VELUX ACTIVE dotyczą następujące specyfikacje:

   Bezpieczeństwo urządzenia

   Cała komunikacja między urządzeniami VELUX ACTIVE (bramką, przełącznikiem czujnika, przełącznikiem wychodzenia z domu, produktami INTEGRA) w domu użytkownika jest szyfrowana. Należy pamiętać, aby zawsze aktualizować oprogramowanie urządzeń do najnowszej wersji w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa, zgodnie z opisem w rozdziale 9.

   Oprogramowanie

   Cała łączność danych realizowana przez system VELUX między systemem sterowania aplikacji VELUX ACTIVE a odpowiednimi systemami sterowanymi jest szyfrowana.

   Dane osobowe

   VELUX przestrzega krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, można znaleźć w zasadach ochrony prywatności VELUX ACTIVE https://www.velux.pl/o-grupie-velux/velux-active-noty-prawne/polityka-prywatnosci.

  3. 15.Deklaracja zgodności
  4. Niniejszym deklarujemy, że system naturalnej klimatyzacji wnętrz VELUX ACTIVE KIX 300 (bramka 3LG E01/NXG01E, czujnik klimatyzacji wnętrza KLA 300/3LA E06/NXS01 oraz przełącznik wychodzenia z domu KLN 300/3LN E01/NXD01E) spełnia wymagania dyrektywy urządzeń radiowych 2014/53/UE oraz dyrektywy RoHS 2011/65/UE i został wyprodukowany zgodnie ze zharmonizowanymi standardami EN 60950(2006)+A11(2009)+A1(2010)+A12(2012)+A2(2013), EN 55032(2015), EN 301489-3 w. 2.1.1, EN 300220-2 w. 3.1.1, EN 300220-1 w. 3.1.1, EN 300440-2 w. 1.4.1, EN 300440-1 w. 1.6.1, EN 300328 w. 2.1.10 oraz EN 50581(2012).

   Oświadczenie dotyczące przepisów FCC

   System naturalnej klimatyzacji wnętrz VELUX ACTIVE został przetestowany i stwierdzono, że spełnia limity określone dla urządzeń cyfrowych klasy B zawarte w części 15 przepisów FCC. Limity te ustalono tak, aby zapewniały racjonalnie wyważoną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej.

   System naturalnej klimatyzacji wnętrz VELUX ACTIVE wytwarza sygnały o częstotliwościach radiowych, korzysta z nich i może je emitować, w związku z czym może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej, jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami. Niemniej nie ma gwarancji, że w przypadku konkretnej instalacji te zakłócenia nie wystąpią mimo przestrzegania instrukcji.

   Jeśli system naturalnej klimatyzacji wnętrz VELUX ACTIVE powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można rozpoznać po tym, że zakłócenia ustępują po wyłączeniu sprzętu, użytkownik powinien spróbować wyeliminować zakłócenia, stosując jeden lub więcej spośród następujących środków zaradczych:

   - Przekierować lub przestawić antenę odbiorczą.

   - Zwiększyć odległość między systemem naturalnej klimatyzacji wnętrz a odbiornikiem.

   - Podłączyć system naturalnej klimatyzacji wnętrz do gniazda elektrycznego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

   - Zwrócić się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.

   Oświadczenie dotyczące ekspozycji na promieniowanie w odniesieniu do przepisów FCC

   System naturalnej klimatyzacji wnętrz VELUX ACTIVE spełnia limity ekspozycji na promieniowanie o częstotliwościach radiowych określone przepisami FCC w zakresie środowiska niekontrolowanego. Nadajnik tego systemu powinien być zainstalowany i działać z zachowaniem odległości co najmniej 20 centymetrów między promiennikiem (anteną nadawczą) a ciałem człowieka i nie wolno go umieszczać ani używać razem z jakimikolwiek innymi antenami lub nadajnikami. System naturalnej klimatyzacji wnętrz VELUX ACTIVE spełnia wymogi zawarte w części 15 przepisów FCC. Pod względem działania musi spełniać następujące dwa warunki:

   (1) system naturalnej klimatyzacji wnętrz VELUX ACTIVE nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz

   (2) system naturalnej klimatyzacji wnętrz VELUX ACTIVE musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia powodujące niepożądane działanie.

   Oświadczenie o zgodności z przepisami kanadyjskimi

   System naturalnej klimatyzacji wnętrz VELUX ACTIVE spełnia wymagania norm(y) RSS w zakresie użytku pozalicencyjnego określone przez kanadyjskie ministerstwo przemysłu (Industry Canada).

   Pod względem działania musi spełniać następujące dwa warunki: (1) system naturalnej klimatyzacji wnętrz VELUX ACTIVE nie może powodować zakłóceń oraz (2) system naturalnej klimatyzacji wnętrz VELUX ACTIVE musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

   Ten aparat cyfrowy klasy B spełnia wymagania kanadyjskiej normy ICES-003.

   Systemu naturalnej klimatyzacji wnętrz VELUX ACTIVE ani jego anten(y) nie wolno umieszczać ani używać razem z jakimikolwiek innymi antenami lub nadajnikami.

   Zgodność z normą UL 2043

   Punkt dostępowy charakteryzuje się dostateczną odpornością ogniową i niską emisją dymu.

   System naturalnej klimatyzacji wnętrz VELUX ACTIVE nadaje się do pracy w pustych przestrzeniach budynku, takich jak przestrzenie nad sufitami podwieszanymi. Punkt dostępowy spełnia wymagania sekcji 300-22(c) normy NEC oraz sekcji 2-128, 12-010(3) i 12-100 normy CEC (Canadian Electrical Code), część 1, C22.1.


   16.Kontakt

  VELUX Polska Sp. z o.o.

  Ul. Krakowiaków 34

  02-822 Warszawa

  mail: kontakt@velux.pl

  tel: 22 33 77 000 wew 1