Konserwacja drewna

Drewno w fabryce zostało poddane podstawowej obróbce konserwacyjnej oraz pokryte powłoką wykończeniową. Można ją zmywać przy użyciu zwykłych domowych środków czystości. Kolejne zabiegi konserwacyjne należy wykonywać przynajmniej raz na cztery lata lub w razie potrzeby częściej. Okna narażone na wysokie temperatury, silne nasłonecznienie i/lub w szczególności wysoki poziom wilgotności (np. w kuchni lub łazience) muszą być konserwowane przynajmniej raz na dwa lata.

Konserwacja powierzchni: usunąć starą powłokę (lakier lub farbę), oczyścić i wysuszyć powierzchnię i nałożyć na drewno podkład. Po jego wyschnięciu nałożyć warstwę wodorozcieńczalnego lakieru/farby (zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta). Zastosować tę samą metodę w przypadku miejscowego konserwowania uszkodzeń powłoki lakieru lub farby. W ofercie VELUX można znaleźć zestaw naprawczy, w którym znajduje się oryginalny lakier lub farba. 

Podczas prac konserwacyjnych dotyczących drewna należy koniecznie tak zabezpieczyć uszczelki, aby lakier ani farba nie ściekały na nie, ponieważ spowoduje to utratę elastyczności i przestaną spełniać swoją funkcję.

Czyszczenie panelu szybowego

Aby umyć zewnętrzną szybę, obróć skrzydło okna o 180 stopni. Skrzydło należy zablokować w tej pozycji umieszczając zasuwkę blokującą skrzydło w otworze blokującym w dolnej części ościeżnicy. Dzięki tej funkcji zabezpieczającej użytkownik ma wtedy obie ręce wolne, aby przystąpić do mycia okna. Szybę należy umyć miękką, czystą, pozbawioną kłaczków ściereczką z tkaniny/irchy, gąbką niepowodującą zarysowań lub czystą, niemetalową myjką do okien. Do umycia okna zwykle wystarcza czysta woda. Można stosować również zwykłe, niepowodujące zarysowań domowe środki czystości. Do mycia okien najlepiej nadaje się miękka woda. Z tego względu, w regionach, gdzie dostarczana jest twarda woda, do wody do mycia okien należy dodać małą ilość detergentu, aby ją zmiękczyć lub po umyciu okna, wytrzeć nadmiar wody do sucha.


 • Należy unikać kontaktu silikonu z szybą
 • Nie używać żadnych środków czystości zawierających cząsteczki o właściwościach ściernych 

 • Nie używać środków chemicznych do mycia panelu szybowego 

 • Unikać dotykania szyby ostrymi lub ściernymi przedmiotami, w tym biżuterią

 • Nigdy nie czyścić szyby bez zmoczenia jej wcześniej wodą 

 • Jeżeli w pobliżu panelu szybowego prowadzone są jakiekolwiek prace, panel szybowy należy zabezpieczyć plastikową folią, aby zapobiec zachlapaniu lub poplamieniu go żrącymi lub ściernymi środkami. 

   

Czyszczenie filtra powietrza

Czyszczenie kołnierza

Raz w roku należy usuwać liście i inne zabrudzenia z kołnierza wokół okna, aby umożliwić swobodny przepływ wody.

Śnieg i lód

W przypadku obfitych opadów śniegu na dachu mogą gromadzić się znaczne ilości śniegu i lodu, które mogą pokryć okno dachowe VELUX.

Kiedy temperatura wzrośnie, okno będzie zwykle jednym z pierwszych miejsc, gdzie śnieg i lód zaczną topnieć.

Ważne jest wtedy dopilnowanie, aby woda mogła zawsze swobodnie spływać z dachu i rynien.

Kondensacja pary wodnej

Kiedy na szybie okna kondensuje się para wodna, jest to znak, że należy częściej wietrzyć pomieszczenie. Regularne wietrzenie jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania kondensacji pary wodnej na szybach okiennych.

Zmniejsz poziom wilgotności:
 • Jeżeli to możliwe, nie susz prania w domu. 
 • Zamykaj drzwi do łazienki i kuchni. 
 • Regularnie wietrz pomieszczenia przez pięć minut przynajmniej trzy lub cztery razy dziennie.
 • Jeżeli to możliwe, zachowaj stałą temperaturę pomieszczania na poziomie przynajmniej 20°C.

Konserwacja okien do płaskiego dachu

Sprawdź także zasady użytkowania i konserwacji okien do płaskiego dachu CFU i CVU.