Odpowiedzialny biznes
Etapy tworzenia okna dachowego VELUX w fabryce
Pomieszczenie z oknami drewniano poliuretanowymi
Raport CSR 2018 okładka

Odpowiedzialny Biznes w firmie VELUX

Raport społecznej odpowiedzialności Grupy VELUX w Polsce - "Zobacz to, czego nie widać od razu", jest jak na razie jedyną taką publikacją w branży okiennej w Polsce. Jest to już druga publikacja podsumowująca działania CSR Grupy VELUX i spółek siostrzanych w Polsce. Nowy raport został przygotowany według standardu GRI (Global Reporting Initiative). Chcemy przekonywać, że odpowiedzialność społeczna jest ważną częścią biznesu i może przynosić realne korzyści dla przedsiębiorstwa i społeczeństwa.

 

Jacek Siwiński VELUX

Zobaczyć odpowiedzialnośćJacek Siwiński VELUX

Społeczna odpowiedzialność jest fundamentem wszelkich działań Grupy VELUX – zgodnie z koncepcją Przedsiębiorstwa Modelowego. Wierzymy, że branie odpowiedzialności za nasz wpływ na środowisko, społeczności lokalne oraz pracowników oznacza jedyne właściwe podejście do prowadzenia biznesu.

To również wymierne korzyści dla firmy, w postaci oszczędności, zaangażowania zespołu czy bezpieczeństwa i dobrej atmosfery pracy, co w konsekwencji przekłada się na dostarczanie naszym klientom jeszcze lepszych produktów, w coraz bardziej efektywny sposób.

Mamy wiele do zaoferowania w obszarze energooszczędnego i zdrowego budownictwa. Właśnie dlatego w centrum naszego modelu odpowiedzialności korporacyjnej jest koncepcja zrównoważonego życia w budynkach. Realizujemy ją nie tylko poprzez oferowane przez nas produkty, ale również poprzez aktywnie prowadzoną edukację konsumentów w zakresie tworzenia zdrowych warunków do życia i oszczędności energii.

Mimo iż podstawy naszej społecznej odpowiedzialności mają już ponad 50 lat, wciąż są aktualne, doskonale wpisując się w Cele Zrównoważonego Rozwoju przyjęte w 2015 roku przez kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych.


Jacek Siwiński, Dyrektor Generalny VELUX Polska
Agnieszka Kamińska VELUX

Cenimy i kultywujemy nasze wartości

Agnieszka Kamińska VELUX

W naszej firmie CSR działał w praktyce na długo przed tym, jak go powszechnie zdefiniowano. My nazywamy to założeniami Przedsiębiorstwa Modelowego, a spisano je w latach 60-tych. Dlatego też, nasze podejście do kwestii odpowiedzialności korporacyjnej jest bardzo głęboko zakorzenione we wszystkich naszych działaniach, ale także w umysłach pracowników.

Cenimy i kultywujemy również nasze wartości: zaangażowanie, wzajemny szacunek, sumienność i ciągłe doskonalenie. W naszym rozumieniu, firma powinna działać odpowiedzialnie we wszystkim co robi – a nie tylko na pokaz. Zawsze staramy się traktować wszystkich naszych interesariuszy, klientów, pracowników, dostawców lepiej niż inne firmy.

Wartości VELUX tworzy 5 kluczowych założeń, które określają kim jesteśmy, jak pracujemy i w jaki sposób kształtujemy wpływ społeczny. Nasze wartości decydują o wyjątkowości firmy, i co najważniejsze pomagają nam coraz lepiej wykonywać codzienną pracę.


Agnieszka Kamińska, Kierownik ds. komunikacji i CSR, VELUX Polska

Angażujemy się na rzecz społeczeństwa

Fundacje VELUX (VILLUM FONDEN i VELUX FONDEN) są organizacjami non-profit powołanymi do działania przez Villuma Kanna Rasmussena w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Dzięki grantom FUNDACJI VELUX od wielu lat skutecznie wspieramy projekty organizacji pozarządowych. Granty FUNDACJI przeznaczane są na cele z zakresu ochrony środowiska, nauk przyrodniczych, technicznych, zdrowotnych i społecznych. FUNDACJE VELUX działają również w Polsce - wsparcie trafia przede wszystkim na projekty związane z wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży zagrożonej lub wykluczonej społecznie, a także rozwój i podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego. FUNDACJE VELUX są w 90% właścicielami Grupy VKR (10% należy do rodziny założyciela), co oznacza że ta część wypracowanej wartości, która nie jest reinwestowana w rozwój Grupy, jest przeznaczana na granty służące celom społecznym i środowiskowym. Nasz program grantowy promuje przemyślane i długookresowe projekty, które wprowadzają trwałą i istotną zmianę społeczną. Każdego roku polskie organizacje pozarządowe mogą składać do nich wnioski o przyznanie grantu na realizację zaproponowanych projektów.

 Granty społeczne

 

Odwiedź stronę internetową Fundacji VELUX 

Zobacz mapę przyznanych grantów 

Czytaj broszurę na temat działalności Fundacji 

Dbamy o środowisko naturalne

W swojej globalnej strategii przykładamy szczególną wagę do ograniczania negatywnego wpływu prowadzonej przez nas działalności na środowisko naturalne. W równym stopniu dotyczy to polskiego oddziału Grupy i jej spółek siostrzanych. Nasza aktywność w tym obszarze jest widoczna na każdym etapie produkcji i dystrybucji okien VELUX.

W ramach realizacji Strategii Klimatycznej VELUX, mającej na celu obniżenie poziomu emisji CO2
i zużycia energii, w latach 2007 - 2017 obniżyliśmy intensywność emisji CO2 o 77% w odniesieniu do wartości produkcji. Realizujemy szereg inwestycji środowiskowych, takich jak baterie nowej generacji (XFC) do wózków widłowych, energooszczędne oświetlenie LED w naszych zakładach czy kotły na biomasę, które zapewniają naszym zakładom energię cieplną. Nieustannie między innymi doskonalimy również system pozyskiwania i transportu surowców - 100% pozyskiwanego przez Grupę VELUX drewna w Polsce pochodzi z certyfikowanych upraw (podczas gdy globalnie w przemyśle tylko 30% drewna pochodzi z certyfikowanych, zrównoważonych upraw). Dzięki innowacyjnemu systemowi pakowania i transportu CUBE, rocznie oszczędzamy 2000 ton emisji CO2, 800 000 litrów ropy naftowej i 2,5 mln kilometrów.

Nasze działania realizujemy w modelu gospodarki obiegu zamkniętego - 97% odpadów jest wykorzystywana ponownie.

Zapewniamy bezpieczne i inspirujące środowisko pracy

Dbałość o dobre relacje w firmie VELUX czerpie swoje źródła z naszej filozofii działania – czyli wizji Przedsiębiorstwa Modelowego. Zdajemy sobie sprawę, że nasi pracownicy oraz ich umiejętności, kompetencje i doświadczenie stanowią o sile naszej firmy. Nasze podejście do zarządzania zasobami ludzkimi sprawia, iż firma VELUX jest postrzegana jako atrakcyjny pracodawca. Pracownicy to kapitał stanowiący o naszej konkurencyjności.

Grupa VELUX została stworzona przez ludzi, którzy odważyli się zapytać: „A co, jeśli…”. Ta ciekawość i zaangażowanie wyznaczają kierunek naszego rozwoju. Promujemy entuzjazm i własną inicjatywę, dlatego każdy – od szeregowego pracownika po kierownika – może zgłosić pomysł na usprawnienie procesów produkcyjnych. W ten sposób powstają najlepsze rozwiązania i rozwijają się talenty. W 2017 roku w Grupie VELUX i spółkach siostrzanych wdrożyliśmy ponad 13 500 usprawnień. Ponad 2900 usprawnień wdrożonych w 2017 roku w fabryce okien w Gnieźnie przyniosło około 208 tys. zł oszczędności.

Naszym pracownikom zapewniamy:

  • Rozwój zawodowy i osobisty
  • Bezpieczeństwo pracy i stabilizację zatrudnienia
  • Przyjazną atmosferę, opartą na skandynawskiej kulturze pracy oraz CSR
  • Wsparcie poprzez Fundację Pracowniczą

            

 
 
 
 
 
 
 
 

Budowanie Firmy Modelowej

Historia firmy VELUX zaczęła się ponad 75 lat temu od wizji jednego człowieka – Villuma Kann Rasmussena, wynalazcy okna do poddaszy – rozwiniętej przez jego współpracowników przez kolejne ćwierć wieku. Już w 1965 roku założyciel Grupy VELUX postawił sobie za cel stworzenie Firmy Modelowej, rozumianej jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, które nie tylko dostarcza produkty użyteczne dla otoczenia, ale także traktuje swoich klientów, dostawców, pracowników i udziałowców lepiej niż większość innych korporacji. Efektem tej wizji jest prospołeczny model biznesowy - właścicielami firmy w 90% są fundacje, zaś w 10% rodzina założyciela. Te założenia do dziś są mocnym fundamentem, na którym opiera się działalność naszej firmy.

Nasze wartości

Nasze wartości

Wartości VELUX tworzy 5 kluczowych założeń, które określają kim jesteśmy, jak pracujemy i w jaki sposób kształtujemy wpływ społeczny. Nasze wartości decydują o wyjątkowości firmy, i co najważniejsze pomagają nam coraz lepiej wykonywać codzienną pracę.

Wartości firmy VELUX

Zaangażowanie na rzecz społeczeństwa

Od wielu lat zajmujemy się aktywną promocją nowoczesnego i energooszczędnego budownictwa. Mamy świadomość, że istnieje potrzeba rozwiązań, które nie tylko będą optymalizowały wydajność energetyczną budynków, ale również uwzględnią zdrowie i samopoczucie ludzi.

Nasze inicjatywy dla społeczeństwa obejmują także działalność Fundacji VELUX, które od wielu lat wspierają projekty organizacji pozarządowych. Granty Fundacji przeznaczane są na cele z zakresu ochrony środowiska, nauk przyrodniczych, technicznych, zdrowotnych i społecznych.

Otwieramy okno na lepszy świat. Fundacje VELUX

Granty przyznane przez Fundacje VELUX

Fundacje VELUX (VILLUM FONDEN i VELUX FONDEN) są organizacjami non-profit powołanymi do działania przez Villuma Kanna Rasmussena w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Granty Fundacji przeznaczane są na cele z zakresu ochrony środowiska, nauk przyrodniczych, technicznych, zdrowotnych i społecznych. Fundacje VELUX działają bardzo aktywnie również w Polsce. Każdego roku polskie organizacje pozarządowe mogą składać do nich wnioski o przyznanie grantu na realizację zaproponowanych projektów.

Odwiedź stronę internetową Fundacji VELUX
Zobacz mapę przyznanych granów
Czytaj broszurę na temat działalności Fundacji

Angażujemy się lokalnie

Jako aktywny członek społeczności lokalnych wspieramy szereg aktywności społecznych w regionach, w których ulokowane są nasze zakłady i współpracujemy z władzami samorządowymi na rzecz rozwoju tych regionów. Nasza Fundacja Pracownicza wspiera wiele organizacji i instytucji lokalnych.


Dni otwarte w fabrykach VELUX 

Fabryki VELUX w Gnieźnie i Namysłowie regularnie organizują Dni Otwarte dla wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani bliższym poznaniem produkcji okien dachowych. Zwiedzający mogą zaznajomić się z bliska procesem produkcji, jak również warunkami i specyfiką pracy w zakładzie. Dodatkowo, osoby zainteresowane pracą mają okazję poznać szczegóły dotyczące aktualnych wakatów i warunków zatrudnienia. Dni Otwarte są dla firmy VELUX okazją do przybliżenia mieszkańcom swoich zakładów – ważnego pracodawcy w tych miejscowościach, a przy okazji dać możliwość rodzinom na poznanie miejsca pracy swoich bliskich.

 
Bieg Europejski w Gnieźnie

Bieg Europejski w Gnieźnie to cykliczna impreza, organizowana nieprzerwanie od 2003 roku. Impreza integruje lokalną społeczność i jest świetną okazją do wspólnego spędzania czasu w aktywny sposób. Trasa biegu liczy 10 km i z roku na rok bierze w nim udział coraz więcej osób – obecnie ponad 1500. Grupa VELUX jest sponsorem strategicznym Biegu. Co roku w biegu startuje ponad 100-osobowa drużyna pracowników VELUX. Co roku zapraszamy gości też na nasze stanowisko, na którym czeka na nich wiele atrakcji, jak np. zabawy zręcznościowe czy foto-budka. 

 
Mecenat projektu Miasto Królów 

Firma VELUX objęła mecenatem projekt kulturalny Miasto Królów, będący częścią Królewskiego Festiwalu Artystycznego w Gnieźnie. Szczególną częścią festiwalu jest widowisko plenerowe Koronacja Królewska, która co roku przyciąga tłumy zainteresowanych. Mniej więcej 2/3 wszyscy gości specjalnie przyjeżdża do Gniezna, aby doświadczyć tego iście królewskiego wydarzenia. W ostatnich latach średnio 20 000 osób obejrzało gnieźnieńską Koronację Królewską.   

 

Współpraca ze szkołami

Fabryki VELUX współpracują ściśle ze szkołami zawodowymi w zakresie organizowania wycieczek, szkoleń i praktyk uczniowskich, podczas których uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności i nabywać kompetencje potrzebne do zdobycia pracy w przyszłości.W ramach tych praktyk, zakład VELUX w Gnieźnie w porozumieniu z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Gnieźnie utworzył klasę patronacką. Współpraca polega na objęciu przez firmę VELUX opieką klasy, w której uczniowie będą odbywać naukę w zawodzie automatyk. Podopieczni mają szansę na rozwój odpowiednich kompetencji, poznanie pracy w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym i zdobycie zawodu automatyka cenionego nie tylko na lokalnym rynku pracy.

 

Edukujemy rynek w ramach odpowiedzialnej komunikacji

Promujemy Polską Architekturę

Grupa VELUX została doceniona przez Miesięcznik „Builder” za zaangażowanie w realizację programu promocyjnego i edukacyjnego „Promujemy Polską Architekturę”. Celem programu jest promowanie polskich architektów, projektantów, prezentowanie i popularyzowanie ich dorobku i twórczych osiągnięć, a w przypadku młodych wchodzących na rynek – ich entuzjazmu. W ramach cyklu wydarzeń edukacyjnych odbywają się warsztaty Dzień Młodego Architekta oraz Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa, podczas których realizowane jest wiele wykładów czy ćwiczeń, a także paneli dyskusyjnych. W inicjatywie uczestniczą najwybitniejsi polscy architekci i inżynierowie budownictwa, którzy dzielą się z przedstawicielami młodego pokolenia swoim doświadczeniem i wiedzą.

Konkurs International VELUX Award

Firma VELUX jest organizatorem międzynarodowego konkursu International VELUX Award (IVA) dla studentów architektury. Konkurs odbywa się co dwa lata i jest organizowany w ścisłej współpracy z Międzynarodowym Związkiem Architektów. Od pierwszej edycji, w 2004 roku, wzięło w nim udział 4500 zespołów studenckich z 350 uczelni i 80 krajów. Konkurs urósł do rangi największego tego rodzaju wydarzenia dla studentów architektury. Polscy studenci do tej pory odnieśli sukces dwa razy.  W edycji IVA 2016 zespół studentów z Politechniki Poznańskiej zdobył nagrodę regionalną w pierwszym etapie konkursu. Ich projekt „Light Scattering Window” (Okno rozpraszające światło) okazał się najlepszy w regionie Europa Wschodnia i Bliski Wschód w kategorii „Światło naturalne w budynkach”. Natomiast w piątej edycji studenci z Politechniki Krakowskiej otrzymali trzecią nagrodę za projekt „Światło – medium przełamujące strukturalizm wertykalny”.

Aplikacja VELUX MyDaylight

Wiele rodzin zastanawia się nad lepszym doświetleniem swoich domów. Często jednak rozważania te nie wychodzą poza sferę idei, bo trudno wyobrazić sobie, jak wyglądałoby okno zamontowane w dachu oraz jaką różnicę zapewniłoby dodatkowe światło w pomieszczeniu. Grupa VELUX stworzyła aplikację VELUX MyDaylight, dzięki której można umieścić wirtualne okno dachowe we własnym domu. Użytkownik ma możliwość odwzorowania dokładnie takich samych warunków, jakie występują w rzeczywistości - od podania rozmiarów poddasza, po wybór kolorów ścian i podłóg, po dopasowanie aktualnej pory roku. Więcej informacji na temat aplikacji dostępne jest na stronie MyDaylight


Odpowiedzialna i ekologiczna produkcja

Dbałość o najwyższą jakość jest fundamentem działalności Grupy VELUX. Realizacja kluczowych założeń polityki jakości ma bezpośredni wpływ na każdy obszar naszego funkcjonowania i determinuje pracę zespołu specjalistów ds. jakości, a także pracowników produkcyjnych i działu zaopatrzenia.

W naszej strategii przykładamy również szczególną wagę do ograniczania negatywnego wpływu prowadzonej przez nas działalności na środowisko naturalne. Nasza aktywność w tym obszarze jest widoczna na każdym etapie produkcji i dystrybucji okien dachowych VELUX.

Standardy jakości w firmie VELUX

testy produktów w fabryce VELUX

„Jeden eksperyment jest wart więcej niż tysiąc opinii ekspertów” to hasło przewodnie założyciela Grupy VELUX, Villuma Kanna Rasmussena. Kierujemy się nim na co dzień realizując działania w ramach polityki jakości. Wychodzimy z założenia, że każdą tezę dotyczącą produktu trzeba sprawdzić w praktyce, by upewnić się, że spełni on oczekiwania klienta. Oprócz testów potwierdzających jakość, na każdym etapie produkcji prowadzimy nadzór nad gotowymi produktami oraz inspekcję końcową. Każde okno musi spełniać najwyższe standardy techniczne, estetyczne i bezpieczeństwa.

25 tys. razy zamykamy i otwieramy okno, aby sprawdzić jego wytrzymałość, zaś każdy nowy produkt przechodzi 40 testów.

W badaniach przeprowadzonych przez GFK Polonia oraz CE Business & Social Research w październiku 2017 roku, 72% respondentów wskazało markę VELUX jako markę wysokiej jakości, co stanowiło najlepszy wynik w branży (Próba badawcza wyniosła 600 respondentów – inwestorów indywidualnych, decydentów w zakresie wyboru i zakupu okien dachowych na potrzeby budowy/remontu poddasza we własnym domu.


Współpraca z dostawcami i partnerami handlowymi


Współpraca Grupy VELUX z dostawcami ma charakter długookresowy: z większością kluczowych dostawców kooperacja trwa od ponad 10 lat. Od tego czasu liczba polskich dostawców wzrosła blisko 10-krotnie. W tym samym czasie obroty handlowe pomiędzy polskimi firmami a Grupą VELUX zwiększyły się ponad 40-krotnie. W 2016 i 2017 roku liczba polskich dostawców Grupy wynosiła około 100 podmiotów, co oznacza ponad 10% wzrost w porównaniu do 2015 roku. Na podstawie wartości obrotów handlowych pomiędzy polskimi dostawcami a Grupą VELUX można oszacować, że dzięki tej współpracy w latach 2016 i 2017 w polskiej gospodarce funkcjonowało ponad 1000 dodatkowych miejsc pracy w branżach powiązanych z produkcją metalu, drewna, opakowań, substancji chemicznych i szkła.

W firmie VELUX współpracujemy tylko z dostawcami, którzy podzielają nasze zaangażowanie na rzecz odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Wspieranie wysokich standardów pracy, ochrony środowiska, praw człowieka i walki z korupcją to integralna część prowadzenia działalności gospodarczej, opartej na koncepcji Przedsiębiorstwa Modelowego. Wszystkie wymagania dotyczące współpracy przedstawiliśmy w Kodeksie postępowania dla dostawców. Co ważne, dzięki regularnym kontrolom możemy sprawdzać, czy dostawcy działają zgodnie z przyjętą polityką odpowiedzialności.

Transparentne warunki handlowe i uczciwe praktyki rynkowe we współpracy z dystrybutorami sprawiają, że jesteśmy postrzegani przez nich jako dobry partner biznesowy.

92% polskich partnerów handlowych określiło firmę VELUX jako „firmę, do której mam zaufanie” (Coroczne badanie satysfakcji przeprowadzone na zlecenie Grupy VELUX na losowej próbie 230 dystrybutorów w styczniu 2017 roku).

Firma z zaufaniem

Testy produktów VELUX

Redukcja emisji CO2

Globalna strategia Grupy VELUX ogłoszona w 2009 roku, która realizowana jest także w zakładach produkcyjnych na terenie Polski, zakłada stopniowe ograniczanie emisji CO2. To jeden z priorytetów polityki środowiskowej naszej firmy. Celem globalnym Grupy VELUX jest obniżenie do roku 2020 emisji CO2 o połowę w porównaniu z rokiem 2007. W Polsce, pomimo znacznego zwiększenia produkcji, emisja CO2 maleje.

W latach 2007 – 2017 ograniczyliśmy emisję CO2 o 77% w odniesieniu do wartości produkcji.

Redukcja emisji CO2

Certyfikaty w fabrykach VELUX

Uzyskanie certyfikatu to dla nas nie tylko potwierdzenie najwyższych norm i standardów, ale również szansa na ciągłe doskonalenie. Polskie fabryki VELUX posiadają 6 certyfikatów, na których opierają się nasze polityki bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska naturalnego.

  • Certyfikat bezpieczeństwa OHSAS 18001
  • Certyfikat zgodności produkcji z zasadami ekologii ISO 14001
  • Certyfikat jakości ISO 9001
  • Certyfikat energetyczny ISO 50001
  • Certyfikat PEFC dla wszystkich okien
  • Certyfikat FSC dla okien drewnianych

 Logo-PEFCLogo-FSC

 
 
 
 
 
 
 
 

Czy wiesz, że 98% drewna wykorzystywanego w produktach VELUX pochodzi z certyfikowanych, zrównoważonych lasów?

Wszystkie fabryki VELUX w Europie posiadają certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) i/lub PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Pozostałe 2% drewna wykorzystywanego w fabrykach w Europie jest pozyskiwane jako "kontrolowane" drewno zgodnie z FSC. Oznacza to, że pochodzenie drewna jest znane i pochodzi ono z legalnych źródeł. Jeśli chcesz poznać bliżej zasady, którymi się kierujemy podczas produkcji okien dachowych, kliknij tutaj

Ocena Środowiskowa Produktu


W 2017 roku opracowaliśmy nowe narzędzie do oceny środowiskowej produktów. Nowe narzędzie opiera się na aktualnych i przyszłych regulacjach UE. Przyjmuje perspektywę „od kołyski aż do grobu” w zakresie opracowywania produktów, koncentrując się na pięciu parametrach: emisje CO2, bilans energetyczny, zrównoważone pozyskiwanie surowców, utylizacja i odzyskiwanie surowców wycofanych z eksploatacji i emisje chemiczne. 


Pracownicy

Pracownicy to kapitał, stanowiący o naszej konkurencyjności. Grupa VELUX została stworzona przez ludzi, którzy odważyli się zapytać: „A co, jeśli…”. Ta ciekawość i zaangażowanie wyznaczają kierunek naszego rozwoju. Promujemy entuzjazm i własną inicjatywę, dlatego każdy – od szeregowego pracownika hali produkcyjnej po kierownika – może zgłosić pomysł na usprawnienie procesów produkcyjnych. W ten sposób powstają najlepsze rozwiązania i rozwijają się talenty.

Zapewniamy komfortowe warunki pracy

Nagroda dla fabryki w Namysłowie VELUX
Program "Healthy Well-being"

Działania z zakresu programu „Healthy Well-being” skoncentrowaliśmy wokół 4 obszarów:

1. Edukacja. Edukujemy naszych pracowników w zakresie dobrych praktyk, które pozytywnie wpływają na zdrowie (np. zdrowe żywienie, aktywność fizyczna, profilaktyka), bezpieczeństwo, komfort itp.

2. Komfort i ergonomia. Wszystkim naszym pracownikom gwarantujemy ergonomiczne i komfortowe warunki pracy.

3. Zdrowie. Codziennie pracownicy mają do dyspozycji świeże owoce i warzywa oraz zestawy herbat oraz ziół. Tygodniowo w całej Grupie zamawiamy około 2 tony owoców. Opracowaliśmy specjalny program edukacyjny „Dieta handlowca”, w którym pokazujemy jak zorganizować sobie dzień pracy z uwzględnieniem posiłków, aby uniknąć np. niezdrowych fast–foodów.

4. Aktywność fizyczna. Angażujemy się w działania o charakterze sportowym na wielu poziomach. Z jednej strony wspieramy różne dyscypliny sportowe jako sponsor, ale przede wszystkim zachęcamy naszych pracowników do podejmowania aktywności fizycznych.

Dobre praktyki w obszarze BHP

Wspólne testy zabezpieczeń. Unikatową praktyką w obszarze BHP w Grupie VELUX jest fakt wspólnych testów zabezpieczeń, odzieży oraz obuwia z pracownikami i wprowadzanie nowości po pozytywnie przeprowadzonych testach.

Naturalne lakiery. Stosowanie naturalnych lakierów, niezawierających chemikaliów, do produkcji okien, ma nie tylko korzyści środowiskowe, ale pozytywnie przekłada się na warunki pracy naszych pracowników.

Proces standaryzacji pracy. Grupa VELUX prowadzi bardzo szeroki proces standaryzacji pracy ujmujący w szczegółach charakterystykę zagrożeń przy wykonywaniu konkretnych czynności pracy i wskazaniu adekwatnie dobranych i zastosowanych środków ochrony indywidualnej.

Rotacja na stanowiskach pracy. Nasi operatorzy są przeszkoleni do pracy na różnych urządzeniach. W obrębie jednej hali stosujemy pracę rotacyjną na różnych maszynach aby uniknąć rutyny, a także by zapewnić ciągłość procesu produkcji w razie nieobecności lub choroby pracownika.

Wspieramy pracowników i lokalne społeczności

Grupę VELUX tworzy zespół ludzi, którzy mają bezpośredni wpływ na kształtowanie firmy i rozwój produktu. Obdarzamy ich zaufaniem i jesteśmy otwarci na kreatywne pomysły oraz inicjatywy. Wiemy, że każdy pracownik jest wyjątkowy i zasługuje na szczególne traktowanie. Właśnie dlatego w 1991 roku powstała Fundacja Pracownicza, której celem jest świadczenie pomocy finansowej na rzecz członków naszego zespołu. Pomagamy pracownikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji (np. ciężka choroba, trudności z pokryciem kosztów wykształcenia itp.). Co ważne, o wsparcie może ubiegać się również najbliższa rodzina naszych pracowników.

Rewitalizacja zieleńca w Namysłowie

W 2016 roku Fundacja Pracownicza Grupy świętowała 25-lecie swojej działalności na świecie. Chcąc uczcić ten jubileusz, postanowiła przyznać dotację kilku specjalnym projektom. Jednym z nich został wybrany projekt dofinansowania rewitalizacji zieleni i budowy placu zabaw w Namysłowie. Na ten cel przeznaczono ok. 85 000 zł.

Pomoc dla Ośrodka w Kłecku

Obie fabryki VELUX w Gnieźnie angażują się w świąteczną akcję Święty Mikołaju Przyjdź, pomagając wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku. Fundacja Pracownicza wsparła Ośrodek w remoncie poddasza, pracownicy VELUX w ramach wolontariatu zamontowali okna dachowe. W uznaniu za niesioną pomoc, fabryki VELUX w Gnieźnie otrzymały nagrodę „Anioł dobrego serca”.

Grant na projekt społeczny "Latarnia na Wenei" 

Fundacja Pracownicza VKR, w ramach projektu Lighthouse wsparła lokalny projekt w Gnieźnie o nazwie "Latarnia na Wenei", prowadzony przez Stowarzyszenie Ośla Ławka. Dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenie miało możliwość stworzenia wyjątkowego miejsca dla mieszkańców miasta. Jego celem jest aktywizacja społeczności lokalnej dzięki organizacji interesujących spotkań, zajęć czy warsztatów o charakterze kulturalnym. 

Praca w firmie VELUX

Nasza działalność zależy od ludzi, którzy dla nas pracują -zaangażowanych w swoją pracę, którzy kreują nowe pomysły i posiadają umiejętności do ich realizacji. Zawsze z radością zatrudnimy na wolnych stanowiskach w naszej firmie osoby, których pasja i talenty będą pozwalały im rozwijać się razem z nami.

Zobacz dostępne stanowiska pracy