Raport VELUX zrównoważony rozwój biznesu

Raport Zrównoważonego Rozwoju VELUX 2020-2021

Raport „W drodze do ambitnego celu” dotyczy działalności spółek Grupy VELUX w Polsce i obejmuje lata 2020-2021. Został opracowany zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania GRI Standards, poziom Core. To czwarta edycja raportu, który dotychczas wydawany był w cyklu dwuletnim. Odnosimy się w nim do nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030, która jest mapą drogową dla Grupy VELUX na najbliższą dekadę. 

VELUX - przedsiębiorstwo modelowe

Przedsiębiorstwo Modelowe

Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy VELUX opiera się na zasadach Przedsiębiorstwa Modelowego sformułowanej przez założyciela firmy ponad 50 lat temu. Jest ona rozumiana jest jako firma odpowiedzialne społecznie, które nie tylko dostarcza produkty użyteczne dla otoczenia, lecz także traktuje swoich klientów, dostawców, pracowników i udziałowców lepiej niż większość innych korporacji. Ponadto osiąga zyski, które pozwalają mu zachować niezależność finansową oraz umożliwiają finansowanie jego rozwoju.

Mamy wyjątkową strukturę organizacyjną. Większościowym akcjonariuszem firmy jest fundacja społeczna VILLUM FONDEN. Fundacja otrzymuje około 90% całkowitej rocznej dywidendy, a uzyskane środki przeznacza na cele społeczne.

Pracownicy, Społeczeństwo, Środowisko i Gospodarka to istotne dla nas obszary, na które mamy wpływ. Staramy się działać tak, aby tworzyć wartości znajdujące odzwierciedlenie w faktach i liczbach, wspierając przy tym Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2030 VELUX

Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2030

Uważamy, że biznes ma do odegrania bardzo ważną rolę w rozwiązaniu problemów klimatycznych i środowiskowych współczesnego świata. Naszą odpowiedzią na te globalne wyzwania jest ogłoszona w 2020 roku, niezwykle ambitna Strategia Zrównoważonego Rozwoju 2030. To nasz drogowskaz na najbliższą dekadę.

Do 2030 roku chcemy stać się firmą całkowicie zeroemisyjną. Dodatkowo zmniejszymy o 50% ślad węglowy naszych produktów. Celem jest również 100% wyeliminowanie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku ze wszystkich opakowań produktów. Zrobiliśmy już pierwszy milowy krok i ponad 90% okien dachowych jest pakowanych bez użycia plastiku.

Ponadto zwiększymy wykorzystanie odpadów do blisko 100%. Ważna jest również zmiana struktury kupowanej energii elektrycznej na „zieloną”, celem jest 100% prądu z OZE. Na stulecie naszej działalności, chcemy zneutralizować całą historyczną emisję CO2, która powstała w efekcie naszej działalności, od początku istnienia firmy. Aby zrealizować ten cel nawiązaliśmy długofalowe partnerstwo z WWF, w ramach którego przeprowadzamy projekty związane z ochroną i sadzeniem lasów. Pochłoną one z atmosfery takie ilości CO2, które odpowiadają całemu historycznemu śladowi węglowemu, czyli 5,6 mln ton.

Kluczowe obszary wpływu

Środowisko

Do 2030 roku będziemy firmą neutralną pod względem emisji CO2, jak również ograniczymy o 50% emisję w naszym łańcuchu wartości, a także ograniczymy ślad węglowy naszych produktów. Dążymy do 100% korzystania z energii odnawialnej przy zużyciu energii elektrycznej w fabrykach oraz efektywnego wykorzystania surowców, zgodnie z zasadą zero waste. Ponadto zneutralizujemy nasz historyczny ślad węglowy, dzięki partnerstwu z WWF, które obejmuje projekty ochrony lasów oraz bioróżnorodności prowadzone przez następne 20 lat.

78% energi elektrycznej zużywanej przez fabryki jest odnawialna
98% odpadów jest recyklingowalne
Drewno wykorzystywane przez VELUX w polsce pochodzi z certyfikowanych upraw

Pracownicy

Dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie, rozwój i dobre samopoczucie wszystkich zatrudnionych osób w Grupie VELUX to dla nas priorytet. Promujemy zróżnicowane i inkluzywne miejsce pracy, doceniamy zaangażowanie pracowników i wspieramy ich w trudnych sytuacjach życiowych poprzez Fundację Pracowniczą VKR.

Raport społeczny VELUX - pracownicy
Grupa VELUX zatrudnia 4790 pracowników w Polsce
1 na 4 pracowników holdingu VKR to Polak
Funcdacja pracownicza przeznaczyła 3,3 miliona złoty dla pracowników
Raport społeczny VELUX - społeczeństwo

Społeczeństwo

Tworzymy wysokiej jakości, innowacyjne produkty użyteczne dla społeczeństwa. Poprzez naszą działalność w regionach, wsparcie FUNDACJI VELUX oraz Fundacji Pracowniczej, wpływamy na rozwój społeczności lokalnych. Dbamy również o wzrost świadomości Polaków w zakresie zrównoważonego budownictwa i wpływu  budynków na zdrowie obecnych i przyszłych pokoleń. Ważnym krokiem w tym obszarze jest nowa koncepcja Build for Life, stanowiąca część Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Funcdacja pracownicza udzieliła 128 grantów na rzecz lokalnych społeczności
Łączna wartość grantów fundacji to 172 miliony złoty
6 edycji raportu Barometr zdrowych domów

Gospodarka

Od ponad 30 lat wpływamy na polską gospodarkę, jako duży i stabilny pracodawca, czołowy producent i eksporter okien oraz inwestor współpracujący z polskimi dostawcami. Dążymy do tego, aby tworzyć jak największą wartość produkcji i eksportu, z której zyski wracają w dużej mierze do budżetu państwa i społeczności lokalnych. Stale inwestujemy w rozwój i modernizację polskich fabryk, które stały się ważnym centrum produkcyjnym dla całej Grupy. Transparentne warunki handlowe i uczciwe praktyki rynkowe sprawiają, że jesteśmy uważani za dobrego i godnego zaufania partnera biznesowego.

Raport społeczny VELUX - gospodarka
20% wartości Polskiego eksportu to okna
Przychód Grupy VELUX w Polsce to 2,5 miliarda złoty
Wartość inwestycji Holdingu VKR to 286 milionów