Ochrona danych osobowych

Państwa prywatność oraz ochrona danych osobowych jest istotna dla firmy VELUX (firma) z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 34
Na firmowej stronie internetowej proszeni jesteście Państwo o podanie swoich danych osobowych tj. imię, nazwisko, tytuł, numer telefonu, adres zamieszkania oraz e-mail, niekiedy innych informacji o charakterze prywatnym. Celem polityki ochrony danych osobowych jest wyjaśnienie do czego będą te informacje używane.

Firma jest zarejestrowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).. Stosuje się do zaleceń i zasad wymienionych w tejże ustawie oraz innych uregulowań prawnych tego dotyczących.

Firma prosi o podawanie informacji w celu dostarczenia produktów i usług, które Państwo zamówiliście oraz do wewnęrznych celów statystycznych, marketingowych, promocyjnych i administracyjnych. Firma nie sprzeda, nie wyjawi oraz nie przekaże tych informacji osobom trzecim bez Państwa zgody. W każdej chwili, jeżeli będziecie Państwo mieli życzenie, aby usunąć Wasze dane osobowe z naszego systemu, prosimy o pisemny  kontakt.

Firma może zbierać informacje o produktach (czy usługach), które określicie Państwo jako interesujące dla Was podczas korzystania ze strony internetowej. Wówczas firma może, od czasu do czasu, skontaktować się z Państwem co do obszarów, tematów lub zagadnień, bedących w zakresie Państwa zainteresowania. Jeżeli nie życzycie sobie Państwo otrzymywać takich informacji, prosimy o kontakt.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące polityki ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym kontakt@velux.pl

Używamy 'cookies' tylko w celu ułatwienia Państwu korzystania ze strony internetowej, aby rozpoznawać Państwa jako zarejestrowanych użytkowników podczas następnych wizyt na stronie; nie używamy 'cookies' do zdobywania informacji na Państwa temat.