FUNDACJE VELUX - otwierają okno na lepszy świat

FUNDACJE VELUX (VILLUM FONDEN i VELUX FONDEN), powołane do działania w latach 70. i 80. przez inż. Villuma Kanna Rasmussena – założyciela firmy VELUX, przyznają granty w dziedzinie nauki, ochrony środowiska, rozwoju społecznego i kultury, zarówno w Danii jak i poza jej granicami. Od wielu lat wspierają również organizacje społeczne w Polsce, a wartość dotychczas przyznanych w naszym kraju środków to 133 mln zł. Średnia wysokość przyznanego grantu to 3,8 mln zł.

Jakie cele społeczne wspierają FUNDACJE VELUX?

Od 2018 roku ruszył nowy program grantowy, którego celem jest wspieranie edukacji zawodowej w Polsce. Organizacje społeczne, szkoły, władze publiczne czy też lokalni innowatorzy, mogą składać wnioski do FUNDACJI w trybie ciągłym. Program przewidziany jest na lata 2018-2028. Jest on odpowiedzią FUNDACJI na potrzeby związane z efektywną edukacją zawodową młodzieży dostosowaną do rynku pracy.

Fundacje VELUX - wspieranie edukacji zawodowej
Zdefiniowane obszary wsparcia to - po pierwsze, projekty w zakresie mobilności przeznaczone dla uczniów, nauczycieli, menedżerów i innych osób decydujących o programach i zakresach programów edukacyjnych oraz o kierunkach ich rozwoju. Ważne są także projekty koncentrujące się na najważniejszych dla branż platformach, postrzeganych jako kluczowe i niezwykle ważne dla ustawicznego doskonalenia systemu edukacyjnego. Obecnie za takie uważa się: szkolenie zawodowe na poziomie eksperckim, umiejętności miękkie, szkolenie poprzez pracę, a także uznawanie zdobytych wcześniej kwalifikacji. Trzeci obszar wsparcia to rozwój inicjatywy i-VET, będącej zorientowanym na potrzeby społeczne działaniem koncentrującym się na konkretnych, zagrożonych podwyższonym poziomem ryzyka grupach i/lub obszarach geograficznych, które będą korzystać z programów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.
granty velux w polsce

Skąd biorą się środki na dotacje?

Głównym źródłem środków na dotacje FUNDACJI VELUX są dochody Grupy VKR. Spółki z Grupy VKR opracowują, produkują i sprzedają okna dachowe VELUX, okna pionowe i inne elementy budowlane.

Około 16 000 pracowników Grupy VKR na całym świecie codziennie pracuje nad rozwojem firmy i tworzeniem wartości dla społeczeństwa. Osiągają to dzięki produktom Grupy VKR i przekazywaniu części zysków poprzez FUNDACJE VELUX na projekty non-profit w Danii i za granicą. Nasza firma ma nietypową strukturę organizacyjną w 80% należy bowiem do fundacji, zaś w pozostałej części do spadkobierców i rodziny założyciela. Zatem to nie firma ma fundację, zaś fundacja ma firmę.

Co trzeba zrobić, aby aplikować o dotację do FUNDACJI VELUX?

W pierwszej kolejności należy upewnić się, że planowany projekt jest zgodny z aktualną polityką grantową FUNDACJI. Grant można otrzymać tylko i wyłącznie na zaplanowany, dobrze opisany projekt społeczny z jasno określonymi celami, z których realizacji trzeba będzie się rozliczyć. Należy wypełnić formularze dostępne online  TUTAJ.

Raport FUNDACJI VELUX

Publikacja "FUNDACJE VELUX. Granty przyznane w Polsce" prezentuje projekty, zrealizowane w różnych regionach Polski na przestrzeni lat 2012-2018 oraz projekty realizowane od 2003 roku przez Fundację Pomocy Wzajemnej „BARKA” - pierwszą organizację, która otrzymała grant od FUNDACJI VELUX.  Granty z FUNDACJI VELUX wsparły realizację projektów, które wywierają ogromny wpływ na życie mieszkańców w różnych regionach Polski m.in: Centrum Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka   Jarosławiu, domy treningowego dla osób niepełnosprawnych w Koninie czy Hospicjów dla Dzieci w Łodzi, Lublinie i Krakowie.

fundacja velux

Przykładowe granty:

Mapa grantów w przyznanych przez FUNDACJE VELUX w Polsce w latach 2003-2019Fundacja Pracownicza

Grupa VELUX posiada również Fundację Pracowniczą, która wspiera pracowników oraz lokalne społeczności mniejszymi grantami. Pomoc może dotyczyć dwóch celów: kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, operacji pracownika lub jego rodziny bądź edukacji akademickiej dzieci pracownika.

Lokalne organizacje jak np.: szkoły, przedszkola, szpitale, miejskie ośrodki kultury lub pomocy społecznej i inne mogą aplikować o granty do Fundacji Pracowniczej pod warunkiem, że placówka znajduje się w odległości 25 km od siedziby lub zakładu produkcyjnego VELUX, a cel grantu służy lokalnej społeczności, której częścią są pracownicy VELUX. Wnioski o takie wsparcie należy składać w dziale personalnym najbliższego oddziału firmy.