Twój harmonogram i funkcja automatyzacji 

Dowiedz się, co funkcja Harmonogram i automatyzacja może zrobić dla Twojego domu, oglądając filmy, czytając artykuły i zapoznając się z często zadawanymi pytaniami.

Instalacja VELUX App Control

Jak uzyskać dostęp i zdefiniować automatyzację pomieszczenia

Jak uzyskać dostęp i zdefiniować zaplanowaną obsługę

Jak uzyskać dostęp i edytować parametry pomieszczeń

Harmonogram i automatyzacja

W maju 2021 roku sterownie poprzez System ACTIVE sterowaniem według Harmonogramu i automatyzacji – czyli zaplanowaną obsługą i automatyzacją klimatu pomieszczeń. Dzięki zaplanowanej obsłudze możesz ustawiać własne harmonogramy dla elektrycznych okien i akcesoriów VELUX, dopasowując je do swoich potrzeb. Dzięki automatyzacji klimatu pomieszczeń Twoje produkty będą działać w oparciu o czujniki klimatu wnętrza, jeśli korzystasz z systemu VELUX ACTIVE with NETATMO. Jeśli posiadasz VELUX App Control, funkcja automatyzacji klimatu pomieszczeń jest wyłączona, ponieważ czujniki nie są częścią tego rozwiązania.

Uwaga: jako użytkownik systemu VELUX App Control zawsze możesz przejść na VELUX ACTIVE, dodając do swojego rozwiązania czujniki klimatu poddasza.

Usunęliśmy funkcję System ACTIVE z aplikacji VELUX ACTIVE with Netatmo, jednak Twoje elektryczne okna i akcesoria VELUX będą nadal działać tak, jak przed aktualizacją, jeśli nie utworzyłeś żadnych nowych harmonogramów w swojej aplikacji. Obejrzyj nasze filmy dotyczące harmonogramów i automatyzacji, aby lepiej zrozumieć nową funkcję.
Nie możesz korzystać z automatyzacji klimatu z aplikacją VELUX App Control, ponieważ funkcja ta działa w oparciu o czujniki klimatu poddasza. Dzięki czujnikom klimatu wnętrza Twoje elektryczne produkty VELUX dostosują się automatycznie w oparciu o temperaturę, wilgotność i poziom CO2 w Twoim domu oraz dokonane ustawienia. Twoje spersonalizowane harmonogramy do posiadanych produktów będą zawsze nadrzędne w stosunku do automatyzacji klimatu.

Uwaga: jako użytkownik VELUX App Control możesz zawsze dokonać aktualizacji do VELUX ACTIVE z Netatmo, dodając do swojego rozwiązania czujniki klimatu poddasza, co umożliwi korzystanie z automatyzacji klimatu. 

Zawsze masz kontrolę nad swoimi produktami. Dlatego – ze względu na ustawienie opóźnienia – sterowanie Priorytetowe i Zaplanowana obsługa będą zawsze działać zgodnie z oczekiwaniami, niezależnie od ustawień automatyzacji klimatu pomieszczeń opartej na czujnikach.
Dowiedz się więcej o działaniu ustawienia opóźnienia w poniższej tabeli.


Twoja metoda sterowania

Perspektywa czasowa

Ochrona przed warunkami atmosferycznymi

Sterowanie priorytetowe

  • Korzystanie z suwaka w aplikacji
  • Korzystanie z pilota
  • Apple Homekit
  • Sterowanie głosowe Siri
  • Sterowanie głosowe Hej Google
  • Automatyczne zamykanie z widoku pokoju

Uruchom natychmiast

Gdy pada, otwieraj okna tylko do pozycji wietrzenia

Zaplanowana obsługa

Uruchom natychmiast

Gdy pada deszcz, jest zbyt wietrznie, za zimno, za ciepło, nie otwieraj okien

Automatyzacja klimatu pomieszczeń
(w tym regularne wietrzenie)

Uruchamiany, gdy upłynie czas opóźnienia po aktywacji sterowania priorytetowego lub zaplanowanej obsługi.

Gdy pada deszcz, jest zbyt wietrznie, za zimno, za ciepło, nie otwieraj okien


Steruj temperaturą w swoim domu za pomocą harmonogramu i automatyzacji

W maju 2021 roku wprowadziliśmy do naszej aplikacji VELUX ACTIVE funkcję Harmonogram i automatyzacja. 
Ta funkcja umożliwia tworzenie dziennych harmonogramów zgodnych z indywidualnymi preferencjami użytkowymi. 

APLIKACJA VELUX a VELUX ACTIVE

Na rynku pojawił się nowy gracz, a jako użytkownik elektrycznych produktów VELUX możesz teraz wybierać spośród dwóch rozwiązań Smart Home do swoich elektrycznych produktów.

W maju 2021 roku uruchomiono nową aplikację VELUX (KIG 300 EU). Jest to rozwiązanie dla użytkowników Smart Home, którzy liczą na szereg korzyści płynących z systemu VELUX ACTIVE, ale nie są jeszcze gotowi na automatyzację klimatu. W tym artykule wskażemy różnicę między tymi dwoma produktami.