Wsparcie VELUX ACTIVE with NETATMO

Najczęściej zadawane pytania

System VELUX ACTIVE ma ograniczenie do 5 przycisków "wyjście" na bramkę. Jeśli potrzeba więcej niż 5 przycisków, musisz podzielić dom na dwie strefy i używać po jednej bramce dla każdej z nich.

Umieść bramkę w centralnym miejscu, aby zapewnić stabilne połączenie bezprzewodowe ze wszystkimi posiadanymi produktami firmy VELUX i routerem Wi-Fi. Moc sygnału sieci Wi-Fi można sprawdzić w aplikacji VELUX ACTIVE with NETATMO, wybierając kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem”. Po znalezieniu optymalnego położenia możesz zamontować bramkę systemu VELUX ACTIVE na ścianie, korzystając z kątownika montażowego.

Jeśli chcesz używać systemu VELUX ACTIVE do polepszania jakości powietrza we wnętrzach, ale nie masz okna dachowego sterowanego elektrycznie, możesz dodać zestaw modernizacyjny z silnikiem do okien dachowych sterowanych ręcznie. Więcej informacji na temat elektrycznych produktów modernizacyjnych i ich zgodności można znaleźć pod adresem www.velux.pl.

 

Aby połączyć bramkę z nowym punktem dostępu (routerem) sieci Wi-Fi, wybierz kolejno w aplikacji następujące opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Bramka > Skonfiguruj sieć Wi-Fi”. Aplikacja poinstruuje Cię, jak ponownie wprowadzić kod identyfikacyjny punktu dostępu sieci Wi-Fi.

Aby zapewnić optymalne warunki do dokonywania dokładnych pomiarów, umieść czujnik zgodnie z następującymi wskazówkami:
  — Umieść czujnik na ścianie na wysokości zapewniającej łatwy dostęp (90–170 cm)
  — Nie umieszczaj czujnika po wewnętrznej stronie zewnętrznej ściany
  — Nie umieszczaj czujnika w nasłonecznionym miejscu
  — Nie umieszczaj czujnika nad elementami grzewczymi ani kaloryferami
  — Nie umieszczaj czujnika za zasłonami, meblami ani innymi przeszkodami

Przycisk kłódki i przełącznik wychodzenia z domu służą do przestawiania systemu VELUX ACTIVE regulującego jakość powietrza w domu w tryb bezpieczeństwa, który chroni budynek, gdy nikogo w nim nie ma. Działanie okien ogranicza się wtedy tylko do wentylacji za pośrednictwem klap lub do stałego zamknięcia (w przypadku okien bez klap). Naciśnięcie przycisku „zamkniętej kłódki” powoduje włączenie trybu bezpieczeństwa (braku domowników). Naciśnięcie przycisku „otwartej kłódki” powoduje włączenie trybu braku zabezpieczeń (obecności domowników).

Uwaga: ustawianie stanów w aplikacji ma taki sam skutek, jak naciskanie przełącznika wychodzenia z domu.

Jeśli bramka jest już zamontowana, jej adres MAC możesz znaleźć w aplikacji VELUX ACTIVE. W tym celu wybierz kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Bramka > Adres MAC” i poszukaj 12-znakowego kodu, np. „70: ee: 50: xx: xx: xx”. Jeśli bramka nie została jeszcze zamontowana, jej adres MAC możesz znaleźć na tylnej stronie jej obudowy. Poszukaj 7-znakowego kodu w formacie „g:xx:xx:xx” (jest to ostatnia część numeru seryjnego bramki, znajdująca się w trzecim wierszu).

Aby przestawić okno lub produkt przeciwsłoneczny firmy VELUX w odpowiednie położenie, możesz użyć aplikacji lub pilota zdalnego sterowania. W tym celu w aplikacji wybierz właściwy pokój i przewiń w dół ekranu, aż wyświetli się produkt, którym chcesz sterować. Przesuń gałkę na pasku sterowania, aby ustawić odpowiednie położenie. Zwolnij ją, aby rozpoczął się ruch. Możesz zawsze przerwać ruch, naciskając przycisk „Stop”.

Aby dodać do systemu VELUX ACTIVE kolejny czujnik, otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zamontuj nowe produkty > Zamontuj dodatkowy przełącznik” i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Guidance for setup


Zgodność

Ta aplikacja jest dostępna w sklepie Apple App Store do systemu iOS w wersji 9.0 lub nowszej oraz w sklepie Google Play do systemu Android w wersji 5.0 lub nowszej.
Z jedną bramką można połączyć maks. 15 użytkowników.
Za pomocą tej aplikacji można sterować maks. 5 domami.
System VELUX ACTIVE wymaga osobistej sieci Wi-Fi. Nie można go skonfigurować, korzystając z publicznego punktu dostępu ani z sieci firmowej. Potrzebna jest sieć Wi-Fi działająca w pasmie 2,4 GHz (802.11 b/g/n) z szyfrowaniem WEP, WPA lub WPA2-Personal.
System VELUX ACTIVE może sterować maks. 200 produktami. Platforma Apple HomeKit obsługuje maks. 100 produktów.

Jeśli chcesz używać systemu VELUX ACTIVE do polepszania jakości powietrza we wnętrzach, ale nie masz okna dachowego sterowanego elektrycznie, możesz dodać zestaw modernizacyjny z silnikiem do okien dachowych sterowanych ręcznie. Więcej informacji na temat elektrycznych produktów modernizacyjnych i ich zgodności można znaleźć pod adresem www.velux.pl.

 

Do jednej bramki systemu VELUX ACTIVE można dodać maks. 10 czujników. Jeśli potrzeba więcej niż 10 czujników, musisz podzielić dom na dwie strefy i używać po jednej bramce dla każdej z nich.

System VELUX ACTIVE ma ograniczenie do 5 przycisków "wyjście" na bramkę. Jeśli potrzeba więcej niż 5 przycisków, musisz podzielić dom na dwie strefy i używać po jednej bramce dla każdej z nich.

W tej chwili VELUX ACTIVE with NETATMO jest kompatybilne z Apple HomeKit oraz Google Home. Amazon Alexa nie jest jeszcze obsługiwane, ponieważ Amazon nie dostarcza funkcji dla okien, w ramach ich rozwiązania, co oznacza, że Amazon Alexa nie jest w stanie otwierać  i zamykać okien z ich systemu.

Moja instalacja

W systemie iOS w wersji 14.2 wystąpił błąd uniemożliwiający pełną konfigurację Wi-Fi VELUX ACTIVE.

UWAGA:

Błąd NIE ma wpływu na codzienne korzystanie z aplikacji VELUX ACTIVE. Problem pojawia się wyłącznie przy początkowej konfiguracji produktu i zmiany Wi-Fi

Jeżeli zaktualizowałeś swoje urządzenie iOS do wersji do 14.2, wykonaj poniższe czynności, aby skonfigutować VELUX ACTIVE:


WŁĄCZ USTAWIENIA Wi-Fi

Skorzystaj z ustawień Wi-Fi iOS, aby skonfigurować swój produkt. Wykonaj kolejno poniższe czynności:

 1. Uruchom aplikację VELUX ACTIVE.

 2. Jeżeli:
  1. Próbujesz zmienić ustawienia Wi-Fi produktu, wejdź w Settings > Home Management > VELUX Gateway > Setup Wi-Fi.
  2. Konfigurujesz produkt po raz pierwszy, wybierz VELUX ACTIVE z listy.

 3. Aby przełączyć system VELUX ACTIVE w tryb konfiguracji Wi-Fi postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji

 4. Gdy dojdziesz do tego ekranu, przejdź do ustawień Wi-Fi iOS BEZ wymuszania zamykania aplikacji VELUX ACTIVE.


 5. Poczekaj, aż produkt pojawi się w sekcji „Set up new device” na ekranie (może to zająć kilka minut).


 6. Wybierz swoją sieć Wi-Fi na liście i naciśnij "Next".


 7. Gdy pojawi się ekran „Konfiguracja zakończona”, natychmiast wróć do aplikacji VELUX ACTIVE.


 8. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć konfigurację.

Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem Android lub iOS, które nie zostało zaktualizowane do wersji 14.2, możesz ukończyć instalację VELUX ACTIVE bez wykonywania tych czynności. 

Zapoznaj się z samouczkiem filmowym lub wykonaj następujące czynności:
1) Pobierz aplikację VELUX ACTIVE ze sklepu Apple App Store lub Google Play. Unikaj pobierania tej aplikacji z innych witryn niż Apple App Store i Google Play. Jeśli masz już zainstalowaną aplikację w swoim smartfonie, usuń ją i pobierz jej najnowszą wersję.
2) Podłącz bramkę systemu VELUX ACTIVE do sieci zasilającej.
3) Połącz swoje urządzenie mobilne z siecią Wi-Fi, której masz zamiar używać w przypadku bramki.
4) Wykonaj instrukcje instalowania aplikacji:
    — Utwórz konto VELUX (lub użyj istniejącego już konta)
    — Połącz/sparuj bramkę z routerem
    — Sparuj z bramką wszystkie czujniki i przyciski "wyjście"
    — Skopiuj do bramki wszystkie produkty z pilotów zdalnego sterowania
    — Utwórz w aplikacji swój dom, wyznaczając pokoje i rozmieszczając w nich produkty
Twój system VELUX ACTIVE jest teraz gotowy do użycia.
 
Ważne: przy nadawaniu nazw pokojom i produktom uważaj, aby nie używać rodzajów pokojów w nazwach produktów, ponieważ może to doprowadzić do kolidowania nazw. Stosuj nazwy rodzajów pokojów (Łazienka, Kuchnia itd.) do pokojów, a nazwy rodzajów produktów (Okno, Roleta itd.) do produktów. Zapewni to najlepszą integrację z poleceniami głosowymi usługi Siri (platforma Apple HomeKit). Jeśli w przypadku usługi Siri używasz języka angielskiego, nadawaj pokojom i produktom nazwy w tym języku, aby uzyskać najlepszą skuteczność jej działania.

 

Jeśli bramka jest już zamontowana, jej adres MAC możesz znaleźć w aplikacji VELUX ACTIVE. W tym celu wybierz kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Bramka > Adres MAC” i poszukaj 12-znakowego kodu, np. „70: ee: 50: xx: xx: xx”. Jeśli bramka nie została jeszcze zamontowana, jej adres MAC możesz znaleźć na tylnej stronie jej obudowy. Poszukaj 7-znakowego kodu w formacie „g:xx:xx:xx” (jest to ostatnia część numeru seryjnego bramki, znajdująca się w trzecim wierszu).

W przypadku urządzeń z systemem iOS (Apple) przejdź do sklepu Apple App Store, a w przypadku urządzeń z systemem Android — do sklepu Google Play. Poszukaj aplikacji VELUX ACTIVE Indoor Climate Control i ją pobierz.
Do działającego już systemu VELUX ACTIVE można dodać nowego użytkownika na dwa sposoby:
1. Należy przekazać nowemu użytkownikowi adres e-mail i hasło do konta systemu, dzięki czemu będzie się on mógł na nie logować podobnie jak obecny użytkownik.
2. Obecny użytkownik może zaprosić nowego użytkownika i przyznać mu dostęp. W tym celu należy w aplikacji wybrać kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie gośćmi > Zaproś użytkownika”.
 
Uwaga: system VELUX ACTIVE jest bardzo bezpieczny, więc w celu uzyskania do niego pełnego dostępu nowy użytkownik musi otrzymać z bramki kod zabezpieczający (aby go wysłać, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji).

Możesz pobrać aplikację do swojego nowego urządzenia i zalogować się na obecnym koncie.

Uwaga: system VELUX ACTIVE jest bardzo bezpieczny, więc w celu uzyskania do niego pełnego dostępu musisz otrzymać z bramki kod zabezpieczający (aby go wysłać, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji).

Tak, dostęp do systemu VELUX ACTIVE jest możliwy za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego — firmy Apple lub z systemem Android. 
Obok gniazda przewodu zasilającego w bramce systemu VELUX ACTIVE powinna się świecić biała dioda LED. Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do bramki, a przełącznik przy gniazdku zasilającym jest ustawiony w położeniu włączenia (ON). Jeśli bramka jest już podłączona, odłącz ją na 10 sekund i ponownie podłącz.

Umieść bramkę w centralnym miejscu, aby zapewnić stabilne połączenie bezprzewodowe ze wszystkimi posiadanymi produktami firmy VELUX i routerem Wi-Fi. Moc sygnału sieci Wi-Fi można sprawdzić w aplikacji VELUX ACTIVE with NETATMO, wybierając kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem”. Po znalezieniu optymalnego położenia możesz zamontować bramkę systemu VELUX ACTIVE na ścianie, korzystając z kątownika montażowego.

W przypadku wymiany bramki musisz utworzyć nową instalację systemu. Ze względów bezpieczeństwa nie można przenosić danych z jednej bramki do drugiej. Możesz jednak zachować obecne konto VELUX i używać go w przypadku nowej bramki.

Niektóre sieci Wi-Fi nie są kompatybilne ze sterownikiem VELUX ACTIVE z bramką Netatmo. Należą do nich:
 - Sieci publiczne i firmowe.
 - Sieci wykorzystujące jedynie pasmo 5GHz.
 - Sieci zabezpieczone portalem uwierzytelniającym.

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że twój smartfon jest właściwie podłączony do działającej sieci Wi-Fi.
Następnie wykonaj następujące czynności:

1. Zresetuj router Wi-Fi i smartfon.
2. Sprawdź, czy sterownik jest podłączony do zasilania (powinna świecić się mała biała dioda umieszczona przy przewodzie zasilającym)
3. Jeśli w twojej sieci Wi-Fi znajdują się jakiekolwiek wzmacniacze sygnału / repeatery, upewnij się, że każdy punkt dostępowy ma inną nazwę (SSID) oraz sprawdź, czy sterownik jest podłączony do punktu dostępowego zapewniającego najsilniejszy sygnał.

Jeżeli powyższe czynności okażą się nieskuteczne, sprawdź ustawienia routera logując się na jego stronę konfiguracyjną (odpowiednie wskazówki znajdziesz w instrukcji obsługi routera).

 - Zaktualizuj oprogramowanie routera do najnowszej wersji.
 - Ustaw prostsze hasło Wi-Fi - takie, które nie będzie zawierało znaków specjalnych.
 - Upewnij się, że w routerze nie został włączony filtr adresów MAC (lub upewnij się, że sterownik jest na liście akceptowanych urządzeń).
 - Upewnij się, że opcje ograniczające dostęp do sieci (kontrola rodzicielska, itp.) są wyłączone.
 - Sprawdź, czy router jest wyposażony w funkcję automatycznego przechodzenia w stan czuwania. Jeśli tak, wyłącz ją.
 - Wyłącz funkcję ograniczania ilości kanałów Wi-Fi (włącz automatyczne wybieranie kanałów), lub wybierz kanał 1, 6 bądź 11.
 - Jeśli router obsługuje dwa zakresy częstotliwości, upewnij się, że zakres 2.4GHz również jest włączony (sterownik VELUX ACTIVE z bramką Netatmo może łączyć się jedynie z sieciami 2.4GHz). spróbuj również wyłączyć zakres 5GHz.
 - Sprawdź, czy opcja UPnP jest włączona.
 - Spróbuj zastąpić aktualne serwery DNS serwerami Google (podstawowy: 8.8.8.8 / wtórny: 8.8.4.4).
 - Sprawdź, czy router posiada zaporę ogniową / funkcję filtrowania portów. Jeśli tak, otwórz port 25050 (TCP).
 - Nadaj bramce stałe IP przypisane do jej adresu MAC.

 

Aby połączyć bramkę z punktem dostępu (routerem) sieci Wi-Fi, musisz mieć smartfona połączonego już z tą siecią Wi-Fi. Aby wyświetlić listę wszystkich sieci dostępnych w pobliżu, musisz mieć włączony router i włączoną w smartfonie obsługę sieci Wi-Fi oraz znajdować się w zasięgu sieci W-Fi.
Aby zwiększyć moc sygnału sieci Wi-Fi między routerem a bramką, możesz umieścić oba urządzenia bliżej siebie. Możesz też dodać do sieci Wi-Fi wzmacniacz sygnału bezprzewodowego.
Aby połączyć bramkę z nowym punktem dostępu (routerem) sieci Wi-Fi, wybierz kolejno w aplikacji następujące opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Bramka > Skonfiguruj sieć Wi-Fi”. Aplikacja poinstruuje Cię, jak ponownie wprowadzić kod identyfikacyjny punktu dostępu sieci Wi-Fi.

Wyjmij baterie, naciśnij dowolny przycisk pilota zdalnego sterowania i ponownie włóż do niego baterie. Z przodu pilota zdalnego sterowania powinna migać zielona dioda, sygnalizując w ten sposób jego prawidłowe zasilanie. Jeśli dioda się nie świeci lub świeci się, ale słabo, włóż nowe baterie.
 
W przypadku problemów z połączeniem w trakcie procedury wykrywania umieść czujnik/przycisk "wyjście" bliżej bramki (w odległości 20–50 cm).

Aby zapewnić optymalne warunki do dokonywania dokładnych pomiarów, umieść czujnik zgodnie z następującymi wskazówkami:
  — Umieść czujnik na ścianie na wysokości zapewniającej łatwy dostęp (90–170 cm)
  — Nie umieszczaj czujnika po wewnętrznej stronie zewnętrznej ściany
  — Nie umieszczaj czujnika w nasłonecznionym miejscu
  — Nie umieszczaj czujnika nad elementami grzewczymi ani kaloryferami
  — Nie umieszczaj czujnika za zasłonami, meblami ani innymi przeszkodami

Umieść przycisk "wyjście" przy głównych drzwiach na wysokości zapewniającej łatwy dostęp do niego (90–120 cm). Możesz umieścić po jednym przycisku przy każdych drzwiach wejściowych do domu.

Maksymalny zasięg sygnału między czujnikiem/przyciskiem "wyjście" a bramką wynosi 300 m na otwartej przestrzeni lub około 30 m we wnętrzach (przy obecności ścian i sufitów).

Spróbuj umieścić bramkę i przycisk bliżej siebie, aby zwiększyć moc sygnału bezprzewodowego. W tym przypadku nie można użyć wzmacniacza sygnału bezprzewodowego.

Przełącznik czujnika jest ustawiony domyślnie na sterowanie wszystkimi oknami w danym pokoju. Jeśli w pokoju nie ma żadnych okien sterowanych elektrycznie, czujnik steruje wszystkimi zewnętrznymi osłonami przeciwsłonecznymi. Jeśli brak zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych, czujnik steruje wszystkimi wewnętrznymi roletami i żaluzjami.
 
To ustawienie domyślne możesz zmieniać w aplikacji po wybraniu w niej kolejno opcji: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Pokój > Przełącznik czujnika > Sterowane siłowniki”. Czujnik może sterować tylko produktami znajdującymi się w tym samym pokoju. Na dodatek może sterować tylko tym samym rodzajem produktów naraz.

Aby dodać do systemu VELUX ACTIVE kolejny czujnik, otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zamontuj nowe produkty > Zamontuj dodatkowy przełącznik” i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Aby usunąć czujnik z systemu VELUX ACTIVE, otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Pokój > Przełącznik czujnika” i naciśnij przycisk „Usuń produkt”.
Aby przenieść czujnik z jednego pokoju do drugiego, otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Pokój > Przełącznik czujnika” i naciśnij przycisk „Przenieś produkt”.
Czujnik może sterować tylko produktami znajdującymi się w pokoju, w którym jest on umieszczony. Zaleca się zamontowanie po jednym czujniku w każdym pokoju, aby uzyskać optymalne automatyczne sterowanie produktami i korzystać ze wszystkich zalet systemu VELUX ACTIVE.
Aby dodać do systemu VELUX ACTIVE kolejny przycisk "wyjście", otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zamontuj nowe produkty > Zamontuj nowy przycisk "wyjście”" i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Maksymalny zasięg sygnału między produktami firmy VELUX a bramką wynosi 300 m na otwartej przestrzeni lub około 30 m we wnętrzach (przy obecności ścian i sufitów). Zasięg ten można podwoić (do 60 m we wnętrzach), dodając do systemu wzmacniacz sygnału bezprzewodowego zgodny z platformą io-homecontrol (KLF).
Nie. Wystarczy, że skopiujesz do bramki identyfikatory okien i produktów przeciwsłonecznych z jednego (lub wielu) ze swoich obecnych pilotów zdalnego sterowania. Wszystkie dotychczasowe sterowniki pozostaną niezmienione.
Jeśli okno lub produkt przeciwsłoneczny dostarczono z przełącznikiem naściennym (sterowanie lokalne), musisz zawsze zacząć od sparowania pilota z tym przełącznikiem. W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w dokumentacji przełącznika naściennego.
 
Jeśli masz dotykowy panel sterowania firmy VELUX (KLR 200) lub pilota zdalnego sterowania firmy VELUX z wyświetlaczem (KLR 100), dodaj okno lub produkt przeciwsłoneczny również do niego. W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w dokumentacji pilota zdalnego sterowania.
 
Zebranie wszystkich posiadanych produktów firmy VELUX w jednym pilocie zdalnego sterowania ułatwi proces ich kopiowania do bramki systemu VELUX ACTIVE.
Aby dodać do systemu VELUX ACTIVE nowe okno lub nowy produkt przeciwsłoneczny, otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zamontuj nowe produkty > Zamontuj nowe okno” i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 
Uwaga: przed dodaniem do systemu VELUX ACTIVE nowego produktu należy go sparować z pilotem zdalnego sterowania firmy VELUX.
Oprogramowanie sprzętowe bramki systemu VELUX ACTIVE jest aktualizowane automatycznie po udostępnieniu nowych funkcji i poprawek błędów. Dopilnuj, aby zawsze miała ona włączone zasilanie i połączenie z Internetem.

Korzystanie z aplikacji

Aby wyświetlić Warunki korzystania z systemu VELUX ACTIVE, kliknij tutaj

Poziom jakości powietrza w Twoim domu jest stale podawany w aplikacji VELUX ACTIVE. Po wyświetleniu strony danego pokoju (sterowanie produktami) możesz zobaczyć wartości temperatury, wilgotności i stężenia dwutlenku węgla zmierzone przez czujnik znajdujący się tym pomieszczeniu.

Wejdź na stronę danego pokoju, aby zobaczyć zmierzone w nim wartości temperatury, wilgotności i stężenia dwutlenku węgla. Aby zobaczyć te wartości w przypadku innych pokoi, wystarczy się na nie przełączać.
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia właściwy poziom temperatury we wnętrzach powinien wynosić od 17 do 26° Celsjusza (od 63 do 79° Fahrenheita). Dzięki temu zapobiega się skraplaniu pary wodnej, pojawianiu pleśni i odwodnieniu organizmu.
Aby wybrać jako jednostkę temperatury stopnie Celsjusza lub Fahrenheita, otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Moje konto > Układ jednostek” i wybierz preferowaną jednostkę.
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia właściwy poziom wilgotności we wnętrzach (ilości pary wodnej w powietrzu) powinien wynosić od 40 do 60%.
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia poziom stężenia dwutlenku węgla (CO2) we wnętrzach nie powinien przekraczać 1150 ppm.
Aby sprawdzić poziom naładowania baterii lub moc sygnału przełącznika czujnika, otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Pokój > Przełącznik czujnika”.
 
Aby sprawdzić poziom naładowania baterii lub moc sygnału przełącznika wychodzenia z domu, otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Pokój > Przełącznik wychodzenia z domu”.
 
Aby sprawdzić moc sygnału sieci Wi-Fi docierającego do bramki, otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Bramka”.
Aby wyświetlić w aplikacji inny dom, naciśnij przycisk „Dom” na pulpicie nawigacyjnym w aplikacji dla systemu iOS lub w menu „Ustawienia” w aplikacji dla systemu Android, a następnie wybierz odpowiedni dom.
Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta VELUX, na ekranie logowania naciśnij przycisk „Nie pamiętasz hasła?” i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w otrzymanej wiadomości e-mail. Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail, sprawdź folder ze spamem.
Możesz zaprosić nowego użytkownika i podzielić się z nim dostępem do systemu, otwierając aplikację i wybierając w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie gośćmi > Zaproś użytkownika”.
Po udostępnieniu nowej wersji otrzymasz automatycznie odpowiednie powiadomienie. Jeśli nie masz włączonych automatycznych aktualizacji, wejdź na stronę pobierania i wyraź zgodę na aktualizację.

Aby przestawić okno lub produkt przeciwsłoneczny firmy VELUX w odpowiednie położenie, możesz użyć aplikacji lub pilota zdalnego sterowania. W tym celu w aplikacji wybierz właściwy pokój i przewiń w dół ekranu, aż wyświetli się produkt, którym chcesz sterować. Przesuń gałkę na pasku sterowania, aby ustawić odpowiednie położenie. Zwolnij ją, aby rozpoczął się ruch. Możesz zawsze przerwać ruch, naciskając przycisk „Stop”.

Aby przerwać działanie produktu, użyj pilota zdalnego sterowania lub aplikacji VELUX ACTIVE. W aplikacji naciśnij przycisk „Stop” na ekranie danego pokoju.
Automatyczne sterowanie można tymczasowo przerwać na dwa sposoby:
— Ręcznie przestaw produkt w nowe położenie za pomocą aplikacji lub pilota zdalnego sterowania firmy VELUX. Spowoduje to odcięcie produktu od dalszego sterowania przez system ACTIVE aż do następnego poranka.
— W widoku parametrów dodatkowych wyłącz ręcznie wszystkie elementy sterujące systemu ACTIVE w danym pokoju. Aby przywrócić sterowanie przez system ACTIVE, włącz je ręcznie lub po prostu poczekaj do następnego poranka, kiedy to uaktywni się ono automatycznie.

Aby otworzyć okno do bezpiecznego położenia wentylowania, przesuń w poziomie gałkę na pasku sterowania aż do ikony „zablokowanego wentylowania”.

Uwaga: ikona „zablokowanego wentylowania” nie wyświetli się, jeśli okno nie jest wyposażone w klapę wentylacyjną.

Akcesoria zamontowane w oknie będą zgrupowane z nim również w aplikacji. Aby znaleźć konkretny produkt, wybierz pokój, w którym znajduje się odpowiednie okno, i przewijaj w dół ekranu, aż wyświetli się okno lub produkt przeciwsłoneczny, którym chcesz sterować.
W aplikacji nie można grupować produktów. Jeśli chcesz przestawić wiele produktów w to samo położenie, musisz robić to po kolei w przypadku każdego z nich.
Za pomocą przełącznika czujnika możesz sterować grupami produktów tego samego rodzaju. Do poszczególnych grup należą zawsze okna, osłony zewnętrzne, rolety lub żaluzje.
Wszystkie polecenia sterowania wysyłane z aplikacji wymagają połączenia internetowego między Twoim urządzeniem mobilnym a bramką. Jeśli to połączenie komunikacyjne zostanie zerwane, nie można używać aplikacji do czasu jego przywrócenia. System VELUX ACTIVE będzie kontynuować automatyczne sterowanie bez dostępu do Internetu, ponieważ jest on nadzorowany bezpośrednio przez bramkę.
Tak. Możesz modyfikować liczne parametry automatycznego sterowania, aby dopasowywać je do własnych oczekiwań, np. stężenie dwutlenku węgla (CO2), wilgotność, temperaturę, czułość systemu czy preferowane godziny pracy automatycznego sterowania. Aby wprowadzić własne ustawienia, otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Aktywne sterowanie”.
Nazwę domu, pokoju lub dowolnego produktu możesz zmienić w każdej chwili. Aby zmienić nazwę domu, otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Nazwa domu” i wpisz odpowiadającą Ci nazwę. Aby zmienić nazwę pokoju, otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Pokój” i wpisz odpowiadającą Ci nazwę. Aby zmienić nazwy produktów, otwórz aplikację, wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Pokój > Produkt” i wpisz odpowiadającą Ci nazwę.
 
Ważne: przy nadawaniu nazw pokojom i produktom uważaj, aby nie używać rodzajów pokojów w nazwach produktów, ponieważ może to doprowadzić do kolidowania nazw. Stosuj nazwy rodzajów pokojów (Łazienka, Kuchnia itd.) do pokojów, a nazwy rodzajów produktów (Okno, Roleta itd.) do produktów. Zapewni to najlepszą integrację z poleceniami głosowymi usługi Siri (platforma Apple HomeKit). Jeśli w przypadku usługi Siri używasz języka angielskiego, nadawaj pokojom i produktom nazwy w tym języku, aby uzyskać najlepszą skuteczność jej działania.
Aplikacja automatycznie powiadomi Cię o konieczności wymiany baterii w czujniku lub przełączniku wychodzenia z domu. Jeśli chcesz wyłączyć powiadomienia, możesz przejść do zarządzania wszystkimi powiadomieniami aplikacji VELUX ACTIVE, otwierając ją i wybierając w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Powiadomienia”.
Standardowymi powiadomieniami aplikacji VELUX ACTIVE możesz zarządzać, otwierając ją i wybierając w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Powiadomienia”. Aktualnie nie można tworzyć nowych powiadomień w aplikacji VELUX ACTIVE.

Dwa czerwone przyciski na ekranie tytułowym, oznaczone symbolami słońca i księżyca, służą do szybkiego i łatwego sterowania produktami przeciwsłonecznymi. Naciśnięcie przycisku ze słońcem powoduje uniesienie wszystkich produktów przeciwsłonecznych w całym domu (Dzień dobry). Naciśnięcie przycisku z księżycem powoduje opuszczenie wszystkich produktów przeciwsłonecznych w całym domu (Dobranoc).

Tak. Możesz zmienić scenariusz „Blokada”, aby również powodował opuszczenie wszystkich rolet i żaluzji przy wychodzeniu z domu, lub scenariusz „Dobranoc”, aby razem z opuszczaniem rolet i żaluzji zamykał też wszystkie okna. Aby zmienić scenariusze, otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Szybkie działania”.

Przycisk kłódki i przełącznik wychodzenia z domu służą do przestawiania systemu VELUX ACTIVE regulującego jakość powietrza w domu w tryb bezpieczeństwa, który chroni budynek, gdy nikogo w nim nie ma. Działanie okien ogranicza się wtedy tylko do wentylacji za pośrednictwem klap lub do stałego zamknięcia (w przypadku okien bez klap). Naciśnięcie przycisku „zamkniętej kłódki” powoduje włączenie trybu bezpieczeństwa (braku domowników). Naciśnięcie przycisku „otwartej kłódki” powoduje włączenie trybu braku zabezpieczeń (obecności domowników).

Uwaga: ustawianie stanów w aplikacji ma taki sam skutek, jak naciskanie przełącznika wychodzenia z domu.

System VELUX ACTIVE jest wyposażony w mechanizmy bezpieczeństwa zapobiegające odblokowaniu domu przez nieupoważnionych użytkowników. Odblokowanie wymaga pobrania z bramki kodu zabezpieczającego za pomocą smartfona. Użytkownicy, którzy nie mają tego kodu, nie mogą odblokować domu za pomocą aplikacji.
 
Kod można pobrać na dwa sposoby:
— Kod jest pobierany automatycznie podczas montażu bramki.
— Kod jest podawany w trakcie procedury „Zarządzanie gośćmi”, gdy otrzymujesz zaproszenie do systemu VELUX.
 
Kod zabezpieczający jest ze względów bezpieczeństwa przechowywany bezpośrednio w smartfonie. Jeśli zmienisz smartfona lub inne urządzenie mobilne, musisz otrzymać nowy kod.
 
Uwaga: możesz zawsze odblokować dom za pomocą przełącznika wychodzenia z domu.
System VELUX ACTIVE interpretuje to jako działanie ze strony upoważnionego użytkownika, uznając odblokowanie domu po otrzymaniu polecenia z pilota zdalnego sterowania za bezpieczne.

Pomiary i automatyzacja

Algorytmy systemu VELUX ACTIVE można dopasowywać do swoich preferencji. Jeśli chcesz zwiększyć lub zmniejszyć czułość parametrów jakości powietrza w domu albo wyznaczyć okres bezczynności systemu, możesz to zrobić w aplikacji, po wybraniu w niej kolejno opcji: „Ustawienia > Aktywne sterowanie”.
Dane o pogodzie na zewnątrz służą do regulacji czasu trwania i szerokości otwarcia okna w trakcie wentylowania oraz do zapobiegania jego otwieraniu, gdy nie wpłynie to na poprawę jakości powietrza w domu. Dane pogodowe przydają się też do regulacji położenia produktów przeciwsłonecznych w celu zapobiegania przegrzaniu wnętrza, zanim ono nastąpi.
Jeśli zamontowany jest czujnik jakości powietrza w domu, a w aplikacji włączone są algorytmy sterujące, system VELUX ACTIVE będzie automatycznie sterować wszystkimi oknami dachowymi i produktami przeciwsłonecznymi, które znajdują się w pokoju.
System VELUX ACTIVE będzie kontynuował działanie w trakcie awarii połączenia internetowego. Będzie nadal regulować jakość powietrza w domu i nasłonecznienie zgodnie z ostatnimi wartościami wyznaczonymi przed awarią (tryb braku domowników, ręczna nastawa itp.).
 
Jednak w czasie braku dostępu do Internetu można korzystać z aplikacji (tzn. sterować produktami, sprawdzać parametrów jakości powietrza w domu ani zmieniać żadnych ustawień). Po przywróceniu połączenia internetowego działanie aplikacji jest automatycznie wznawiane w przypadku wszystkich połączonych z nią urządzeń. Po przywróceniu połączenia internetowego ponowne nawiązanie komunikacji przez bramkę może potrwać kilka minut.
 
W przypadku przerw w dostawach prądu system VELUX ACTIVE nie działa. Możesz jednak wtedy sterować za pomocą pilota produktami firmy VELUX zasilanymi energią słoneczną. Po wznowieniu dostaw prądu bramka automatycznie połączy się z routerem i serwerami w chmurze. Pamiętaj, że może to jednak potrwać kilka minut.
Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo domu, po awarii zasilania bramka systemu VELUX ACTIVE automatycznie przechodzi w tryb bezpieczeństwa (braku domowników). Zapobiega to otwarciu okien w przypadku, gdy awaria zasilania została wywołana poza domem przez osobę o złych zamiarach.
Tak, możesz za pomocą aplikacji wyznaczyć okres, po którego upływie okno zamknie się automatycznie (tzw. czasowe wentylowanie łazienki). Aby wyznaczyć okres, naciśnij ikonę regulatora czasowego w górnym rogu ekranu pokoju. Po upływie okresu ustawionego na regulatorze czasowym okno zamknie się automatycznie, a system VELUX ACTIVE wznowi działanie.
Okres, po którego upływie okno zamknie się automatycznie, możesz dopasowywać do swoich potrzeb. Domyślnie wynosi on 30 minut, ale można go zmieniać w zakresie od 0 do 12 godzin.
Nie. System VELUX ACTIVE nie umożliwia tworzenia harmonogramu otwierania i zamykania okien bądź produktów przeciwsłonecznych. Jeśli używasz aplikacji VELUX ACTIVE na urządzeniu iPhone, możesz utworzyć harmonogram w aplikacji Apple Home. Odpowiednie informacje znajdziesz w materiałach pomocy technicznej platformy Apple HomeKit.
Można wyłączyć lub przerwać działanie systemu VELUX ACTIVE, aby zrezygnować z automatycznego sterowania oknami i produktami przeciwsłonecznymi. Aby całościowo wyłączyć sterowanie przez system ACTIVE, otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Aktywne sterowanie”. Alternatywnie, aby zachować włączone sterowanie przez system ACTIVE w określonym pokoju lub w jego części, otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Aktywne sterowanie > Pokój”.

Tak, można tymczasowo wyłączyć system VELUX ACTIVE w jednym z pokojów (lub we wszystkich), aby zrezygnować z automatycznego sterowania oknami i produktami przeciwsłonecznymi w nocy. Aby wyznaczyć godziny działania systemu w danym pokoju (np. od 8:00 do 21:00), otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Aktywne sterowanie > Pokój”. Powtórz te czynności w przypadku każdego pokoju.

Tak, można wyłączyć system VELUX ACTIVE w jednym z pokojów, zachowując automatyczne sterowanie w pozostałych pomieszczeniach. Otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Aktywne sterowanie”, a następnie wskaż pokój, w którym chcesz wyłączyć system VELUX ACTIVE. Możesz całościowo wyłączyć system ACTIVE w tym pokoju lub utworzyć dla niego harmonogram godzin działania.
Temperaturę w pokoju mierzy czujnik regulacji jakości powietrza w domu. Pomiar temperatury odbywa się co 20 sekund w zakresie od 0 do +50°C (od +32 do +122°F).
Różnice pomiarów między czujnikiem temperatury systemu VELUX ACTIVE a innym termometrem znajdującym się w danym pokoju mogą być spowodowanie nieprawidłowym miejscem montażu czujnika. Sprawdź, czy czujnik nie znajduje się przypadkiem w nasłonecznionym miejscu, nad elementem grzewczym, za zasłoną bądź w pobliżu otwartego okna lub otwartych drzwi. Zdejmij czujnik i przenieś go w inne miejsce.
Wilgotność w pokoju mierzy zamontowany na ścianie czujnik regulacji jakości powietrza w domu. Pomiar wilgotności odbywa się co 20 sekund w zakresie 0–100% z dokładnością ±3%.
Stężenie dwutlenku węgla (CO2) w pokoju mierzy zamontowany na ścianie czujnik regulacji jakości powietrza w domu. Pomiar stężenia CO2 odbywa się co 5 minut w zakresie 0–5000 ppm.
Jeśli w aplikacji nie są wyświetlane wartości pomiarów wykonywanych przez czujnik, może to być spowodowane wyczerpaniem baterii lub problemem z komunikacją.
 
Najpierw sprawdź poziom naładowania baterii czujnika.
— Aby sprawdzić poziom naładowania baterii czujnika, otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Pokój > Przełącznik czujnika > Poziom baterii”.
— Wyjmij baterie, odczekaj kilka sekund i włóż je ponownie, po czym sprawdź, czy miga dioda LED na przedniej ściance przełącznika.
 
Następnie sprawdź jakość sygnału radiowego między czujnikiem a bramką.
— Aby sprawdzić jakość sygnału radiowego czujnika, otwórz aplikację i wybierz w niej kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Pokój > Przełącznik czujnika > Sygnał radiowy”.
— Przenieś czujnik bliżej bramki.
Czujnik deszczu dostarczony z oknem firmy VELUX (lub w zestawie z silnikiem) jest podłączony bezpośrednio do modułu sterującego silnika. Po wykryciu deszczu i zamknięciu okna nie są wysyłane do aplikacji żadne dane (wykrywanie deszczu jest wykonywane lokalnie przez mechanizm otwierania okna). Aplikacja VELUX ACTIVE wyświetli ostrzeżenie o deszczu, tylko jeśli okno jest otwarte w czasie opadów.

Jeśli brak wartości pomiarowych niektórych lub wszystkich czujników, sygnał z nich może być aktualnie niedostępny (zostanie to podane przez aplikację). Sprawdź baterie czujnika i wymień je w razie potrzeby. Jeśli brak tylko wartości stężenia dwutlenku węgla (CO2), a poziomy wilgotności i temperatury są wyświetlane prawidłowo, poczekaj 5–10 minut, aby sprawdzić, czy wartość stężenia jednak się pojawi. Pomiar stężenia CO2 odbywa się co 5 minut, więc może jeszcze nie upłynęło tyle czasu od wymiany baterii.

Jeśli żadna z powyższych czynności nie spowoduje ponownego wyświetlenia wartości pomiarowej czujnika, konieczna jest jego wymiana.

Uwaga: ze względu na kalibrację czujnika wartości stężenia CO2 nie będą wyświetlane przez 12 godzin od jego początkowego montażu.

Czas żywotności baterii w czujniku i przełączniku wychodzenia z domu wynosi zwykle 2 lata przy zwykłym użytkowaniu. Czujnik i przełącznik wychodzenia z domu zachowają pełną funkcjonalność przez maks. 7 dni od przejścia w stan niskiego poziomu naładowania baterii.

Moje dane

Podczas instalowania aplikacji VELUX ACTIVE pojawi się prośba o utworzenie konta z użyciem Twojego adresu e-mail i hasła. Twój adres e-mail będzie przechowywany na bezpiecznym serwerze w chmurze. Firma VELUX nie będzie miała dostępu do Twojego hasła. Jeśli montujesz bramkę VELUX za pośrednictwem platformy Apple HomeKit, nie będą przechowywane żadne dane.
 
Jeśli montaż odbywa się za pośrednictwem aplikacji VELUX ACTIVE, będziemy przechowywać dane o konfiguracji Twojej bramki i całego systemu do celów serwisowych i na potrzeby optymalizowania produktów.
 
Przechowujemy dane przez okres aktywności Twojego konta i jeszcze przez 6 miesięcy po odłączeniu produktów.
 
Pełny wykaz danych osobowych, jakie przechowujemy, można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności obowiązujących w przypadku systemu VELUX ACTIVE.
Dane systemu VELUX ACTIVE są przechowywane w bezpiecznym centrum przetwarzania danych, którym zarządza firma NETATMO. Dostęp do tych danych mają tylko firmy VELUX A/S i NETATMO oraz lokalne spółki handlowe VELUX. Centrum przetwarzania danych znajduje się na terenie Unii Europejskiej.
Dostęp do danych systemu VELUX ACTIVE mają tylko firmy VELUX A/S i NETATMO oraz, w ograniczonym zakresie, lokalne spółki handlowe VELUX.
System VELUX ACTIVE gromadzi dane w celu efektywnego regulowania jakości powietrza w domu. Dane te służą do celów serwisowych i na potrzeby optymalizowania produktów oraz do działań marketingowych, jeśli wyrazisz na to zgodę. Pełny wykaz danych osobowych, jakie przechowujemy, można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności obowiązujących w przypadku systemu VELUX ACTIVE.
Jeśli chcesz otrzymać raport z wykazem przechowywanych przez nas danych osobowych, skontaktuj się z nami, pisząc na adres: active-support@velux.com
Swój adres e-mail oraz nazwy domów, pokojów, okien, rolet, żaluzji i osłon zewnętrznych możesz zmieniać w aplikacji VELUX ACTIVE. Jeśli chcesz zmodyfikować jakieś inne dane, skontaktuj się z nami, pisząc na adres: active-support@velux.com
Aby usunąć informacje przechowywane przez firmę VELUX, musisz zgłosić prośbę o zlikwidowanie swojego konta VELUX ACTIVE. Jeśli zresetujesz bramkę, usuniemy Twoje dane osobowe w ciągu okresu podanego w Zasadach ochrony prywatności obowiązujących w przypadku systemu VELUX ACTIVE. Jeśli chcesz, aby dane te zostały usunięte niezwłocznie, wyślij wiadomość z taką prośbą na adres: active-support@velux.com. Więcej informacji możesz znaleźć w Warunkach korzystania z systemu VELUX ACTIVE.

Grupa VELUX jest zaangażowana w zapobieganie incydentom, takim jak włamanie i niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych. Aby to zapewnić, wdrożyliśmy wiele mechanizmów bezpieczeństwa technicznego, administracyjnego i fizycznego, zaprojektowanych w celu ochrony danych gromadzonych przez VELUX ACTIVE. Należy pamiętać, że pomimo naszych wysiłków mających na celu ochronę danych, żadne zabezpieczenie nie jest doskonałe.

Jeżeli, ponad wszelką wątpliwość, zauważysz jakikolwiek problem związany z danymi osobowymi, podejrzenie naruszenia, problem informatyczny lub podobny związany z VELUX ACTIVE, prosimy o przesłanie następujących informacji tutaj.          

 1. Typ incydentu i opis (co zauważyłeś?)
 2. Kiedy doszło do incydentu?
 3. Gdzie to zaobserwowałeś? (na stronach, aplikacji itp.)
 4. Czy poszkodowane są indywidualni klienci? (czy wyciek danych zawiera dane osobowe poszczególnych osób? Jeśli tak, podaj dane?)
 5. Kto został poinformowany o tym incydencie?

Na zapytania odpowiemy jak najszybciej.

Twoja prywatność i bezpieczeństwo są chronione przez funkcję wykrywania luk w telefonie z systemem Android, jeżeli zastosujesz się do naszych zaleceń poniżej. Funkcja jest przeznaczona tylko dla użytkowników systemu Android, ponieważ iOS korzysta z własnych rozwiązań.

Prywatność Twoich danych jest dla nas bardzo ważna. Luki w zabezpieczeniach mogą stanowić zagrożenie dla prywatności Twoich danych. Aby poprawić bezpieczeństwo Twojego telefonu, przedstawiamy rekomendacje w aplikacji. Postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo swojego telefonu. Pamiętaj również, aby zaktualizować swoją wersję telefonu z systemem Android.

1. Ustaw hasło lub wzór ekranu blokady:
Posiadanie wzoru lub kodu blokady ekranu uniemożliwia dostęp do aplikacji i haseł. Zdecydowanie zalecamy ustawienie hasła lub wzoru blokady, aby odblokować telefon.

2. Dostęp „ROOT”:
Ustawienie dostępu root w telefonie umożliwia każdej aplikacji dostęp do innych aplikacji w systemie, również w sposób nieautoryzowany. Zdecydowanie zalecamy korzystanie oryginalnej, „niezrootowanej” wersji oprogramowania systemu Android.

3. Nieoficjalna aplikacja lub niewłaściwy certyfikat:
Aplikację VELUX ACTIVE można znaleźć również w innych miejscach niż w Google Play. Nieoficjalna aplikacja może nie być tak wiarygodna jak ta oficjalna. Zdecydowanie zalecamy usunięcie jej i zainstalowanie oficjalnej aplikacji z Google Play. 

4. Aktualizacja systemu Android:
Zalecamy zainstalowanie najnowszej aktualizacji systemu w telefonie, ponieważ aktualizacje zawierają pakiety bezpieczeństwa chroniące Twoje urządzenie.
 

HomeKit

Możesz używać platformy Apple HomeKit do sterowania produktami firmy VELUX za pośrednictwem usługi Siri (asystenta głosowego firmy Apple). Możesz wtedy otwierać okna, opuszczać rolety lub sprawdzać bieżący stan jakości powietrza w domu, wydając odpowiednie polecenia głosowe. Platforma Apple HomeKit umożliwia też tworzenie scenariuszy łączących produkty firmy VELUX z innymi zgodnymi z nią urządzeniami.
Jeśli platforma Apple HomeKit nie współpracuje z Twoimi oknami dachowymi firmy VELUX, sprawdź synchronizację danych:
— Wyłącz zasilanie bramki na co najmniej 30 sekund i ponownie je włącz.
— Poczekaj, aż wszystkie urządzenia powiązane z tym samym kontem Apple zakończą synchronizację z usługą iCloud.
 
Możesz wymusić synchronizację, podłączając swoje urządzenie iPhone do ładowarki i uruchamiając je ponownie. Jeśli to nie zadziała, musisz zresetować konfigurację platformy HomeKit i ponownie nawiązać z nią połączenie.
Jeżeli udało ci się skonfigurować wcześniej system HomeKit tak, by działał na innym urządzeniu iOS, przejdź do ""Najczęściej zadawanych pytań"" i zapoznaj się z odpowiedzią na pytanie ""Jak podzielić się kontrolą nad systemem Apple HomeKit?"", by otrzymać odpowiednie zaproszenie.        Spróbuj także wykonać następujące czynności:

Zacznij od zresetowania przypisania swojej bramki do systemu HomeKit:
 - Jeśli widzisz bramkę na liście urządzeń przypisanych do aplikacji Home, usuń ją.
 - Upewnij się, że twój smartfon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, co bramka.
 - Upewnij się, że bramka jest podłączona do zasilania, oraz że umieszczona z tyłu bramki dioda LED miga.
 - Wciśnij i przytrzymaj przycisk z symbolem koła zębatego.
 - Kiedy dioda LED zacznie migać na czerwono, puść przycisk i wciśnij go szybko ponownie, by potwierdzić reset.
 - Bramka zostanie zresetowana i uruchomi się ponownie w trybie automatycznym.
 - Zaczekaj aż dioda LED umieszczona z tyłu bramki zacznie świecić na biało.
 
Następnie przeprowadź ponowną konfigurację dostępu bramki do sieci Wi-Fi:
 - Otwórz aplikację VELUX i wybierz ""Ustawienia""
 - Wybierz opcję  ""Zarządzanie domem""
 - Wybierz pozycję ""Bramka VELUX""
 - Wybierz opcję ""Ustawienia Wi-Fi"" i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 
Na koniec sparuj bramkę z systemem HomeKit:
 - Otwórz aplikację VELUX i wybierz ""Ustawienia""
 - Wybierz opcję  ""Zarządzanie domem""
 - Wybierz pozycję ""Bramka VELUX""
 - Wybierz opcję ""Ustawienia HomeKit"" i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 
Platforma HomeKit korzysta z bezpiecznego protokołu lokalnego, opracowanego i udostępnianego przez firmę Apple. Działanie platformy Apple HomeKit wymaga, aby użytkownik przebywał w domu i miał połączenie z siecią Wi-Fi. System VELUX ACTIVE uznaje to za spełnienie warunków bezpieczeństwa i odblokowuje dom po wykonaniu polecenia platformy Apple HomeKit. Zdalny dostęp spoza domu do platformy HomeKit jest możliwy tylko za pośrednictwem domowego centrum sterującego firmy Apple (np. Apple TV lub iPad).
 
Uwaga: należy zachować ostrożność przy zdalnym sterowaniu funkcjami automatyzacyjnymi platformy HomeKit, ponieważ może to doprowadzić do odblokowania domu.
Aby sterować posiadanymi produktami za pośrednictwem usługi Siri i platformy Apple HomeKit, gdy przebywasz poza domem (nie mając połączenia z domową siecią Wi-Fi), musisz skonfigurować jakieś urządzenie jako domowe centrum sterujące HomeKit. Może nim być:
 — Apple TV4 z systemem tvOS w wersji 10 lub nowszej.
 — iPad z systemem iOS w wersji 10 lub nowszej.
Możesz korzystać z usługi sterowania głosowego Siri, naciskając przycisk Home (Początek), naciskając przycisk boczny lub wypowiadając słowa: „Hej, Siri”. Aby korzystać w urządzeniu z polecenia „Hej, Siri”, musisz je uaktywnić, wybierając kolejno opcje: „Ustawienia > Siri i wyszukiwanie > Słuchaj” i wypowiadając słowa „Hej, Siri”.
 
Wskazówka! Przy nadawaniu nazw pokojom i produktom uważaj, aby nie używać rodzajów pokojów w nazwach produktów, ponieważ może to doprowadzić do kolidowania nazw. Stosuj nazwy rodzajów pokojów (np. Łazienka, Kuchnia) do pokojów, a nazwy rodzajów produktów (np. Okno, Roleta) do produktów. Zapewni to również optymalną integrację z poleceniami głosowymi usługi Siri (platforma Apple HomeKit). Jeśli w przypadku usługi Siri używasz języka angielskiego (co zapewnia najefektywniejsze rozpoznawanie mowy), nadawaj pokojom i produktom nazwy w tym języku, aby uzyskać najlepszą skuteczność jej działania.
Podczas instalowania aplikacji VELUX ACTIVE pojawi się prośba o zeskanowanie kodu instalacyjnego platformy HomeKit za pomocą aparatu wbudowanego w Twoje urządzenie mobilne.
 
Ośmiocyfrowy kod platformy Apple HomeKit (xxx-xx-xxx) można znaleźć:
— Na etykiecie z tyłu bramki.
— Na ostatniej stronie Przewodnika szybkiego uruchamiania, który wchodzi w skład zestawu.
 
Jeśli nie możesz zeskanować kodu za pomocą aparatu wbudowanego w urządzenie mobilne, masz możliwość wpisania go ręcznie.
 
Jeśli nie skonfigurujesz platformy HomeKit podczas początkowej instalacji, możesz to zrobić wybierając kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Bramka > Skonfiguruj platformę HomeKit”.
Sterowanie akcesoriami zgodnymi z platformą HomeKit możesz udostępniać innym osobom, jeśli korzystają one z urządzenia z systemem iOS w wersji 10 lub nowszej i są zalogowane w usłudze iCloud.
 
Aby udostępnić sterowanie, musisz przy wysyłaniu zaproszenia albo przebywać w domu, albo mieć w im skonfigurowane domowe centrum sterujące.
 
W aplikacji VELUX ACTIVE with NETATMO wybierz kolejno opcje: „Ustawienia > Zarządzanie domem > Platforma HomeKit > Zaproś”.
 
W aplikacji Apple Home: dotknij ikony strzałki w lewym górnym rogu ekranu > wybierz opcję Invite (Zaproś) > wpisz identyfikator Apple ID używany z usługą iCloud > wybierz opcję Send Invite (Wyślij zaproszenie)”.

Tak, możesz zainstalować bramkę za pośrednictwem platformy Apple HomeKit (bez użycia aplikacji VELUX ACTIVE with NETATMO). W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie, do której prowadzi to łącze.

Uwaga: w przypadku takiej instalacji możesz korzystać tylko z funkcji udostępnianych przez platformę Apple HomeKit i aplikację Apple Home. Automatyczne algorytmy systemu ACTIVE nie wchodzą w skład platformy Apple HomeKit, więc można uzyskać do nich dostęp tylko za pomocą aplikacji VELUX ACTIVE.

Resetując połączenie bramki z systemem HomeKit usuniesz następujące parametry:

- Połączenie Wi-Fi pomiędzy bramką i routerem 
- Przypisanie bramki do systemu HomeKit 

Przypisanie do produktów VELUX, czujników oraz wyłącznika aktywującego tryb Wyjścia pozostaną niezmienione. 
Aby zresetować system HomeKit: 

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk z symbolem koła zębatego
- Kiedy dioda LED zacznie migać na czerwono, puść przycisk i wciśnij go szybko ponownie, by potwierdzić reset
- Bramka zostanie zresetowana i uruchomi się ponownie w trybie automatycznym
- Kiedy dioda LED zacznie migać na biało, bramka będzie gotowa na nowe przypisanie do systemu HomeKit 
- Otwórz aplikację Home i dodaj bramkę jako nową pozycję akcesoriów systemu HomeKit
 
Możesz zaktualizować konfigurację swojej sieci Wi-Fi, gdy musisz zmienić dostawcę Internetu. 
Aby zaktualizować konfigurację sieci Wi-Fi:

— Naciśnij i przytrzymaj przycisk oznaczony ikoną koła zębatego
— Zwolnij przycisk, gdy dioda LED zacznie migać na biało
— Otwórz ustawienia systemu iOS w swoim urządzeniu i przejdź do sekcji „Wi-Fi”
— Wybierz swoją bramkę w sekcji „SET UP NEW DEVICE …” (SKONFIGURUJ NOWE URZĄDZENIE) 
— Zaktualizuj konfigurację sieci Wi-Fi, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami