Oznaczenie CE dla produktów VELUX wyprodukowanych do lipca 2013

Okna wyprodukowane do lipca 2013 podlegały dyrektywie w sprawie wyrobów budowlanych - Construction Product Directive (CPD). Ich oznaczenia CE zawierały deklaracje zgodności (folder CE declarations) oraz karty charakterystyki technicznej CPIP (pozostałe foldery dla wymienionych produktów).

W celu znalezienia odpowiedniego oznaczenia CE dla Twojego produktu, sprawdź typ okna, pakiet szybowy oraz kod produkcji na tabliczce znamionowej.