SEM
(Google Ads, Microsoft Advertising)

Znak towarowy VELUX jako słowo kluczowe

Dystrybutorzy, którzy reklamują i sprzedają produkty VELUX oraz produkty konkurencji, mogą wykupić znak towarowy VELUX jako słowo kluczowe w celu odesłania użytkowników do stron przedstawiających wyłącznie produkty VELUX.

Dystrybutorzy, którzy reklamują i sprzedają produkty VELUX oraz produkty konkurencji, nie mogą wykupić znaku towarowego VELUX jako słowa kluczowego w celu odesłania użytkowników do stron przedstawiających produkty inne niż oryginalne produkty VELUX.

Dystrybutorzy, którzy reklamują i sprzedają wyłącznie produkty konkurencji, nie mogą wykupywać znaku towarowego VELUX jako słowa kluczowego.

Znak towarowy VELUX w reklamach

Dystrybutorzy, którzy reklamują i sprzedają produkty VELUX oraz produkty konkurencji, mogą używać znaku towarowego VELUX w części wyświetlanego adresu URL w polu „Ścieżka” w reklamach tekstowych, jeżeli reklama odsyła użytkowników do stron przedstawiających wyłącznie produkty VELUX. Dystrybutorzy nie będą mogli posługiwać się znakiem towarowym VELUX w nagłówku lub opisie reklamy.

Dystrybutorzy, którzy reklamują i sprzedają produkty VELUX oraz produkty konkurencji, nie mogą używać znaku towarowego VELUX w wyświetlanym adresie URL reklamy w celu odesłania użytkowników do stron przedstawiających produkty inne niż oryginalne produkty VELUX.

Dystrybutorzy, którzy reklamują i sprzedają wyłącznie produkty konkurencji, nie mogą używać znaku towarowego VELUX w wyświetlanym adresie URL.

VELUX i Google nie zezwalają na manipulacje tekstem, np. „rolety VELUX”, aby dzięki nim móc używać znaku towarowego VELUX w reklamach. Grupa VELUX odnotowuje wszelkie takie naruszenia i zgłasza je Google.

Google Shopping (PLA)

Znak towarowy VELUX jako słowo kluczowe

Dystrybutorom, którzy reklamują i sprzedają produkty VELUX oraz produkty konkurencji, Google zezwala na wykupienie znaku towarowego VELUX jako słowa kluczowego we wszystkich wyszukiwarkach w celu odesłania użytkowników do swoich sklepów i stron.

Tekst w wyszukiwarce Google Shopping

Grupa VELUX nie zezwala Dystrybutorom mającym w swojej ofercie produkty konkurencji na używanie znaku towarowego VELUX w tekście w wyszukiwarce Google Shopping, np. „okna VELUX”. Zamiast tego Dystrybutorom zaleca się korzystanie z ogólnych pojęć, takich jak „okna dachowe”, w celu odesłania użytkowników do stron, które przedstawiają wyłącznie produkty konkurencji.

Ilustracje w wyszukiwarce Google Shopping

Dystrybutorzy nie mogą korzystać z oryginalnych ilustracji VELUX w celu reklamowania lub sprzedawania produktów konkurencji w Google Shopping.

SEO

Tytułu stron, opisy meta, nagłówki, atrybuty ALT w obrazkach i linkowanie naturalne

Dystrybutorzy, którzy reklamują i sprzedają produkty konkurencji, nie mogą używać znaku towarowego VELUX, np. „okna dachowe VELUX”, „okna VELUX” lub „rolety VELUX” w tytułach stron, nagłówkach, opisach meta oraz atrybutach ALT w obrazkach w celu reklamowania stron, na których sprzedawane są produkty inne niż produkty VELUX.

Dystrybutorzy nie mogą również używać znaku towarowego VELUX w celu utworzenia linkowania naturalnego prowadzącego do stron, na których są sprzedawane lub reklamowane produkty konkurencji.