SEM
(Google Ads, Microsoft Advertising)

Znak towarowy VELUX jako słowo kluczowe

Dystrybutorzy VELUX mają zgodę od Google i Grupy VELUX na wykupienie znaku towarowego VELUX jako słowa kluczowego we wszystkich wyszukiwarkach, w celu odesłania użytkowników do stron, na których są reklamowane i sprzedawane wyłącznie produkty VELUX.

Dystrybutorzy VELUX nie mogą używać znaku towarowego VELUX, aby odesłać użytkowników do stron, na których są sprzedawane lub reklamowane produkty konkurencji.
 

Znak towarowy VELUX w reklamach

Dystrybutorzy mogą zawsze używać znaku towarowego w części wyświetlanego adresu URL w polu „Ścieżka” w reklamach tekstowych, np.  www.xxxxx.xx/VELUX/xxxxx lub www.xxxxx.xx/xxxxx/VELUX

Google zezwala wyłącznie właścicielowi znaku towarowego na korzystanie z tego znaku w nagłówku lub opisie reklamy (za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych i Kanady). Właściciel znaku towarowego musi zezwolić na to, aby Twoje konto Google mogło wykorzystywać jego znak towarowy w Twojej reklamie. 

W reklamach można używać znaków towarowych w tekście reklamy, jeśli są one zgodne z następującymi zasadami:

Sprzedawcy: strona docelowa reklamy służy przede wszystkim do prowadzenia sprzedaży (lub wyraźnego ułatwiania sprzedaży) produktów lub usług, komponentów, części zamiennych bądź dodatkowych produktów lub usług związanych z produktami lub usługami powiązanymi ze znakiem towarowym. Strona docelowa musi jasno wskazywać sposób zakupu produktów lub usług albo zawierać informacje handlowe na ich temat, takie jak stawki lub ceny.

Witryny informacyjne: głównym celem strony docelowej reklamy jest dostarczanie szczegółowych informacji o produktach lub usługach powiązanych ze znakiem towarowym.

Zasady dotyczące sprzedawców i witryn informacyjnych nie zezwalają na:

  • używanie znaku towarowego w reklamach w celach porównawczych;
  • stosowanie stron docelowych reklam, które wymagają od użytkownika podania wielu informacji przed udostępnieniem informacji handlowych;
  • wyświetlanie reklam, z których nie wynika jasno, czy reklamodawca jest sprzedawcą, czy prowadzi witrynę informacyjną.

Grupa VELUX i Google nie zezwalają na manipulacje tekstem, np. „roletyVELUX” w reklamach. Grupa VELUX odnotowuje wszelkie takie naruszenia i zgłasza je Google. Manipulacja tekstem jest uznawana za naruszenie.

Google Shopping (PLA)

Znak towarowy VELUX jako słowo kluczowe

Dystrybutorzy VELUX mają zgodę od Google i Grupy VELUX na wykupienie znaku towarowego VELUX jako słowa kluczowego we wszystkich wyszukiwarkach, w celu odesłania użytkowników do stron, na których są reklamowane i sprzedawane wyłącznie produkty VELUX.

Dystrybutorzy VELUX nie mogą używać znaku towarowego VELUX, aby odesłać użytkowników do stron, na których są sprzedawane lub reklamowane produkty konkurencji.
 

Tekst w wyszukiwarce Google Shopping

Google i Grupa VELUX zezwalają wszystkim Dystrybutorom VELUX na używanie znaku towarowego VELUX w tekście w wyszukiwarce Google Shopping, np. „okna VELUX ” albo „rolety VELUX”.

Dystrybutorzy VELUX nie mogą oferować rolet kompatybilnych do rolet VELUX.
 

Ilustracje w wyszukiwarce Google Shopping

Dystrybutorzy VELUX mogą korzystać z oryginalnych ilustracji produktów VELUX w Google Shopping.

Dystrybutorzy VELUX nie mogą zamieszczać logo VELUX w ilustracjach w Google Shopping.

SEO

Tytułu stron, opisy meta, nagłówki, atrybuty ALT w obrazkach i linkowanie naturalne

Dystrybutorzy VELUX mogą używać znaku towarowego VELUX, np. „okna dachowe VELUX” lub „rolety VELUX” w tytułach stron, nagłówkach i opisach meta wyłącznie na stronach, na których sprzedawane są i reklamowane produkty VELUX w celu zapewnienia lepszych organicznych wyników wyszukiwania.

Dystrybutorzy VELUX mogą również umieścić znak towarowy VELUX w atrybutach ALT w obrazkach, aby upewnić się, że produkty VELUX pojawiają się w wynikach wyszukiwania grafik.

Dystrybutorzy VELUX mogą tworzyć linkowanie naturalne na bazie słów kluczowych znaku towarowego VELUX prowadzące do stron, na których są sprzedawane wyłącznie produkty VELUX.

W przypadku, gdy logo VELUX jest używane na stronach, na których są sprzedawane i reklamowane produkty VELUX, Dystrybutorzy VELUX mogą tworzyć link do lokalnej witryny VELUX.

Dystrybutorzy VELUX nie powinni używać znaku towarowego VELUX w tytułach stron, opisach meta, nagłówkach i atrybutach ALT w obrazkach, aby odesłać użytkowników do stron, na których są sprzedawane lub reklamowane produktu konkurencji.

Dystrybutorzy VELUX nie powinni również używać znaku towarowego VELUX w celu utworzenia linkowania naturalnego prowadzącego do stron, na których są sprzedawane lub reklamowane produkty konkurencji.