Jak dobrać kołnierze kombi do konstrukcji dachu?

Istotnym elementem montażu okna dachowego jest zapewnienie jego prawidłowej izolacji termicznej. Można to zrobić tylko w przypadku zachowania zalecanego przez producenta odstępu pomiędzy ościeżnicą okna, a krokwią. Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji montażu odległość pomiędzy krokwiami w świetle powinna wynosić szerokość okna plus 6 cm (po 3 cm na stronę).

Przy montażu okien pojedynczo nie powoduje to problemu, gdyż standardowy (najczęściej spotykany) rozstaw krokwi pozwala na montaż okna wraz z zestawem izolacyjnym BDX. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku montażu okna w systemie kombi. Wówczas musimy wziąć pod uwagę powyższe zalecenia, tak jak w przypadku okna montowanego pojedynczo, ale jednocześnie sprawdzić odległość pomiędzy oknami oraz szerokość krokwi pomiędzy nimi, tak aby zastosować odpowiednią szerokość rynienki kołnierza uszczelniającego.

Sugerujemy dobieranie szerokości rynienki pomiędzy oknami w taki sposób aby odległość pozwoliła na umieszczenie izolacji termicznej. W większości wypadku nie będzie to wymagało modyfikacji konstrukcji dachu, ale w niektórych przypadkach konieczne będzie przesunięcie jednej ze skrajnej krokwi. Na załączonym rysunku znajdziecie sugerowane odległości pomiędzy oknami w systemie kombi.

Standardowe kołnierze uszczelniające do montażu okien w poziomych zestawach kombi posiadają rynienki o szerokości 10 cm, ale można zamówić rynienki również o szerokościach 12, 14 lub 16 cm. W przypadku okien montowanych w pionie dostępne są rynienki o szerokości 10 lub 25 cm. Właściwe dopasowanie gwarancją sukcesu!

Kołnierze kombi VELUX - zalecony rozstaw krokwi - rysunek 1

Rozstawy krokwi pod okna w zestawach kombi z ciepłym montażem VELUX BDX 2000:

Kołnierze kombi VELUX - zalecany rozstaw krokwi - rysunek 2

Kołnierze kombi z rynienkami o szerokości 10, 12, 14, 16 cm w tej samej cenie!