Wykorzystując nasze blisko 80-letnie doświadczenie i chcąc upewnić Państwa w prawidłowości dokonanego wyboru, mamy przyjemność zaoferowania Państwu  20-letniej gwarancji na okna VELUX Nowej Generacji (z literą K w kodzie rozmiaru) wraz z szybami zainstalowane z ramą termoizolacyjną BDX. Do podstawowej 10-letniej gwarancji** na okna VELUX oferujemy dodatkowe 10 lat gwarancji na okna zainstalowane z ramą termoizolacyjną BDX. Do przedłużonej gwarancji mają zastosowanie warunki i postanowienia podstawowej gwarancji, w szczególności niniejsza dodatkowa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży. 

Dodatkowa gwarancja obejmuje okna VELUX Nowej Generacji zakupione po dniu 1 maja 2013 roku i jest ważna tylko z podstawową gwarancją na okna. Skorzystanie z oferty dodatkowej gwarancji jest dobrowolne. Aby ją otrzymać, niezależnie od spełnienia warunków przewidzianych dla gwarancji podstawowej, należy: wypełnić poniższy kwestionariusz. Po otrzymaniu wypełnionego kwestionariusza VELUX Polska Sp. z o.o. prześle Państwu potwierdzenie przedłużenia gwarancji do 20-u lat na okna VELUX Nowej Generacji zamontowane z ramą termoizolacyjną BDX.
Prawa z dodatkowej gwarancji mogą być wykonywane po przedstawieniu VELUX Polska Sp. z o.o. lub dilerowi, od którego nabyli Państwo produkt, potwierdzenia przedłużenia gwarancji. Okres obowiązywania przedłużonej gwarancji kończy się z upływem 20 lat od daty dostarczenia produktu, jak ją określono w pkt. „Początek okresu gwarancyjnego” w gwarancji podstawowej.

20-lat gwarancji na szyby instalowane w oknach VELUX.
Do podstawowej 10-letniej gwarancji** na okna VELUX oferujemy dodatkowe 10 lat gwarancji na szyby. Do przedłużonej gwarancji mają zastosowanie warunki i postanowienia podstawowej gwarancji, w szczególności niniejsza dodatkowa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
Dodatkowa gwarancja obejmuje szyby w oknach VELUX zakupionych po dniu 1 listopada 2005 roku i jest ważna tylko z podstawową gwarancją na okna. Skorzystanie z oferty dodatkowej gwarancji jest dobrowolne. Aby ją otrzymać, niezależnie od spełnienia warunków przewidzianych dla gwarancji podstawowej, należy: wypełnić poniższy kwestionariusz. Po otrzymaniu wypełnionego kwestionariusza VELUX Polska Sp. z o.o. prześle Państwu potwierdzenie przedłużenia gwarancji do 20-u lat na szyby zamontowane w oknach VELUX. Prawa z dodatkowej gwarancji mogą być wykonywane po przedstawieniu VELUX Polska Sp. z o.o. lub
dilerowi, od którego nabyli Państwo produkt, potwierdzenia przedłużenia gwarancji. Okres obowiązywania przedłużonej gwarancji kończy się z upływem 20 lat od daty dostarczenia produktu, jak ją określono w pkt. „Początek okresu gwarancyjnego” w gwarancji podstawowej.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji o bieżących promocjach, nowościach i wydarzeniach VELUX z wykorzystaniem adresu e-mail (Newsletter)