Oddymiające okna dachowe VELUX

Dokumenty archiwalne

Deklaracja właściwości użytkowych dla okien z kodem produkcyjnym 23BH06 i wcześniejszymi. UWAGA! Z dniem 01.11.2016 r. ulega zmianie deklarowana wartość SL (obciążenie śniegiem) na SL 800.

Informujemy, że od dnia 23.03.2018 dla okien o symbolach: GGU UK08 006640 oraz GGU UK08 007040 i kodzie produkcyjnym 12BH03 lub późniejszym deklarowana wartość parametru obciążenia wiatrem WL wynosi WL 1500.

Informujemy, że z dniem 13.12.2016 r. zakończyliśmy sprzedaż niżej wymienionych produktów:
  • Centrala sterowania oddymianiem KFX 104
  • Ręczny przycisk oddymiania KFK 104