Oddymiające okna dachowe VELUX

Aktualne dokumenty do pobrania

Okno oddymiające - Certyfikat dla okien oddymiających - 40 z deflektorem KFD 0100

Deklaracja właściwości użytkowych dla okien z kodem produkcyjnym 24BH06 i późniejszymi.

Okno oddymiające - Certyfikat zgodności dla okien - 40D z deflektorem KFD 0100

Stanowisko CNBOP dotyczące świadectwa dopuszczenia dla okien oddymiających