Barometr zdrowych domów

Barometr zdrowych domów to coroczny raport badawczy, który podejmuje próbę diagnozy stanu europejskiego budownictwa w wymiarach zdrowia społeczeństwa i zużycia energii. Od 2015 r. raporty pokazują, jak ważne są warunki panujące w budynkach dla jakości naszego życia, a także jak znaczącym wyzwaniem jest zmniejszenie zużycia energii przez budynki odpowiedzialne obecnie za 40 proc. jej konsumpcji w Europie. Barometry podkreślają potrzebę poprawy stanu budynków w celu rozwiązania problemów zdrowotnych i klimatycznych w różnych grupach populacyjnych.

Lepsze budynki to korzyści dla jednostek, społeczeństwa, a także dla całej planety. Cel 11 Zrównoważonego Rozwoju ONZ koncentruje się na zrównoważonych miastach i społecznościach, a raporty „Barometr zdrowych domów” pokazują, w jaki sposób poprawa stanu budynków może pomóc w osiągnięciu tego celu.

Większość ludności świata mieszka w budynkach zlokalizowanych w miastach i na przedmieściach. Podobna tendencja zauważalna jest Europie. Budynki w Europie, ogólnie rzec ujmując, są stare, nieefektywne i w dużej mierze niezdrowe. W raportach można znaleźć analizy różnych typów budynków i ich nieprawidłowości i niedociągnięć w wielu wymiarach, aby wnioski były pomocne w ustaleniu, jak najlepiej ukierunkować wysiłki na rzecz renowacji i ulepszyć przepisy budowlane. Ostatecznym celem jest zwiększenie wskaźnika renowacji i czerpanie korzyści ze zdrowych i wydajnych energetycznie budynków. W raportach wykorzystywane są dane statystyczne m.in. gromadzone w ramach europejskiego badania warunków życia ludności (UE SILC i EUROSTAT) komentowane przez ekspertów z różnych dziedzin.

 
 

Zielona odbudowa zaczyna się domach

VI edycja „Barometru zdrowych domów” pokazuje, że zdrowy dom jest bardzo ważnym aspektem w życiu Polaków i zyskuje na znaczeniu, jako siła napędowa remontów oraz inwestycji w nowe miejsce zamieszkania. Zdrowie i komfort życia rodziny są dla 75 proc. badanych najważniejszym czynnikiem decydującym o podjęciu prac remontowych. Wnioski z raportu stanowią istotne wskazówki dla branży budowlanej oraz osób zaangażowanych w decyzje legislacyjne w kontekście zielonej odbudowy po COVID-19. Raport zwraca uwagę, że warto budować i remontować z myślą o człowieku i klimacie. W tegorocznej edycji zaprezentowano wyniki lokalnego badania przeprowadzonego w styczniu 2021 roku, przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia, na zlecenie firmy VELUX. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (ankiet internetowych) na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18-65 lat. Jego celem było zbadanie stosunku Polaków do warunków mieszkaniowych i remontu. Raport zawiera wypowiedź Ministra Klimatu i Środowiska - Michała Kurtyki, zaś jego partnerami są: UN Global Compact Network Poland, Polski Związek Firm Deweloperskich oraz Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.  


Mieszkanie z niezdrowym budynku

Co szósty obywatel UE (co liczbowo odpowiada dwukrotności populacji Polski) zgłasza, że mieszka w domu zawilgoconym, ciemnym, zbyt zimnym lub zbyt ciepłym. Mieszkanie w takim budynku ma negatywne skutki zdrowotne dla wszystkich członków rodziny, ale szczególnie zagrożone są dzieci. Nabiera to jeszcze większego znaczenia, jeśli uświadomimy sobie, że obecnie 90 proc. czasu spędzamy w budynkach, a 2/3 tego czasu w domu. 
 
 

Zdrowe budownictwo to zdrowe środowiskowa

Ekologiczne budownictwo to nie tylko rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną budynków, czy umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ale również przyjazne dla środowiska metody budowy i materiały budowlane. Warto w tym miejscu przyjrzeć się współczesnym technologiom budownictwa drewnianego, które wychodzą naprzeciw obowiązującym przepisom i wyzwaniom klimatycznym. 

Zdrowy dom motywuje do remontów i inwestycji

Wśród czynników ważnych dla zachowania zdrowia na plan pierwszy wysuwają się te związane z domem, jak choćby zdrowy sen czy wietrzenie mieszkania. Kluczowym czynnikiem decydującym o przeprowadzeniu remontu przez Polaków, w ciągu ostatnich pięciu lat, była poprawa komfortu życia rodziny. Równie ważne są aspekty wizualne, natomiast co trzeci badany zdecydował się na remont w celu obniżenia rachunków za energię.  

Jakich domów i mieszkań pragną Polacy?

Na podstawie najnowszego badania powstał ranking najważniejszych cech nowego domu lub mieszkania dla Polaków. Aż 87 proc. ankietowanych uważa, że na równi najważniejsze są dla nich funkcjonalność pomieszczeń, wygoda domu oraz niskie rachunki za energię. Niewiele mniej, bo aż 85 proc. ceni sobie jakość powietrza w domu oraz atrakcyjność swojego lokum. 84 proc. lubi mieszkać w dobrze doświetlonych domach w zielonej okolicy.

Czy remontujemy i budujemy ekologicznie

Jak wynika z badania ochrona środowiska jest ważna dla Polaków, co zadeklarowało 88 proc. respondentów. Czujemy się również dość dobrze poinformowani jeśli chodzi o kwestie środowiskowe. Badanie pokazało jednak pewną rozbieżność w związku z deklarowaną potrzebą ochrony środowiska a wyborem materiałów budowlanych do budowy lub remontu domu. Najważniejszym aspektem okazała się trwałość, którą wskazało 86 proc. Polaków.

Rola miast w zielonej odbudowie

To w miastach koncentruje się ludzka aktywność i to w miastach doszło do około 90 proc. oficjalnie zarejestrowanych zakażeń COVID-19. UN Habitat szacuje, że do 2030 r. w miastach będzie mieszkało 60 proc. światowej populacji. Miasta odpowiadają za 75 proc. globalnych emisji CO2. Oznacza to, że globalna dekarbonizacja opiera się na decyzjach prezydentów i burmistrzów miast, ale także na indywidualnych wyborach konsumentów mieszkających w miastach.