Produkcja okien drewnianych VELUX

Czy wiesz, że 98% drewna wykorzystywanego w produktach VELUX pochodzi z certyfikowanych, zrównoważonych lasów. Prowadzimy szereg działań, aby stale poprawiać ten wynik. Chcemy być przykładem dla całego przetwórstwa drzewnego, bo w skali globalnej użycie certyfikowanego drewna w przemyśle to zaledwie 30%.

Certyfikat FSC/PEFC - okna drewniane VELUX

Certyfikat FSC i PEFC

Firma VELUX dostrzega znaczenie zrównoważonej gospodarki leśnej i traktuje ją jako część działań na rzecz ochrony środowiska, zapewnienia różnorodności biologicznej, przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz ochrony praw lokalnych społeczności na terenach zalesionych. Wszystkie fabryki VELUX w Europie posiadają certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) i/lub PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Pozostałe 2% drewna wykorzystywanego w fabrykach w Europie jest pozyskiwane jako "kontrolowane" drewno zgodnie z FSC. Oznacza to, że pochodzenie drewna jest znane i pochodzi ono z legalnych źródeł.

Poprzez pozyskiwanie drewna FSC i PEFC zapewniamy, że:

 • Drewno jest pozyskiwane w ilościach nie przekraczających możliwości jego odtworzenia przez las.
 • Zagrożone gatunki i obszary chronione są przed wyrębem.
 • Określona liczba drzew przypadająca na jeden hektar nigdy nie może być wycięta lub usunięta, gdy naturalnie obumierają, aby zapewnić możliwie najlepsze warunki dla dzikiej przyrody, roślinności i zwierząt.
 • Respektowane są prawa własności i użytkowania gruntów i zasobów rdzennej ludności.
Certyfikat FSC/PEFC - okna drewniane-velux-100

Polskie fabryki VELUX w Gnieźnie i Namysłowie w 100% produkują okna dachowe z certyfikowanego drewna, kupując je bezpośrednio lub pośrednio w Lasach Państwowych. Osiągnięcie takiego wyniku nie było łatwe. Przez lata ściśle współpracowaliśmy z naszymi dostawcami, aby przekonać ich do wsparcia nas w realizacji naszego celu. Obecnie kontynuujemy nasze wysiłki na rzecz utrzymania pułapu 100% i zakupu drewna najwyższej jakości.

Lech Nowak, Koordynator ds. zakupu drewna w Grupie VELUX w Polsce

Na czym polega obróbka drewna w procesie produkcji okien drewnianych VELUX

 1. Kontrola jakości drewna pod katem wykorzystania dla potrzeb VELUX.
 2. Przetarcie poprzeczne w tartaku oraz suszenie do pożądanej wilgotności 10-14%.
 3. Po dostawie do fabryki VELUX, optymalizacja jakościowa, także za pomocą promieniowania X-RAY, które pozwala usunąć wady wewnętrzne drewna, niepożądane na następnych etapach produkcji.
 4. Laminacja oraz profilowanie w celu dopasowania do odpowiedniego typu i rozmiaru okna.
 5. Impregnowanie, laminowanie lub malowanie drewna lakierami na bazie wody.
 6. Wszystkie odpady drzewne powstałe podczas produkcji naszych okien są odpowiednio zagospodarowane, a trociny i wióry trafiają do silosów i następnie stanowią paliwo do spalania w kotłach na biomasę, wykorzystywanych do celów grzewczych w naszych fabrykach.

Dlaczego warto kupować produkty wykonane z drewna?

 • Drzewa w trakcie wzrostu pochłaniają duże ilości CO2. Każdy metr sześcienny drewna może zaoszczędzić łącznie 2 tony CO2. 
 • W procesie produkcji drewno wymaga najmniejszej ilości energii w porównaniu do innych podstawowych materiałów budowlanych. Stal dla porównania wymaga jej 24 raz więcej.
 • Drewno ma najlepsze właściwości termoizolacyjne na tle innych materiałów budowlanych. 5 × lepsze od betonu, 10 × lepsze od cegły i 350 × lepsze niż stal.
 • Drewno jest zasobem wielokrotnego użytku, a jego recykling wymaga mniejszej energii w porównaniu z innymi materiałami, takimi jak stal lub aluminium.
 • Drewno jest trwałym materiałem. Okna VELUX mają żywotność 40 lat lub więcej.

Drewno w łańcuchu dostaw VELUX pochodzi z certyfikowanych źródeł i można je przypisać do certyfikowanego obszaru leśnego na każdym etapie produkcji.

Gdy klient VELUX kupuje certyfikowane okno, może zweryfikować certyfikat na stronach: PEFC.org lub FSC.org. W Europie 44% lasów jest certyfikowanych przez PEFC, zaś 41% posiada certyfikat FSC.

Produkcja okien - drewno z certyfikowanych źródeł

Grupa VELUX nie kupuje drewna z niekontrolowanych źródeł

Drewno z certyfikowanych źródeł - legenda
Wspieranie celu zrównoważonego rozwoju ONZ nr 15

Wspieranie celu zrównoważonego rozwoju ONZ nr 15

Nasze wysiłki w zakresie zrównoważonego pozyskiwania drewna wspierają cel ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju nr 15, czyli promowanie zrównoważonego gospodarowania wszystkimi rodzajami lasów, zatrzymanie wylesiania, przywrócenie zdegradowanych lasów i znaczne zwiększenie zalesiania i ponowne zalesianie w skali globalnej.