Fundacja pracownicza VELUX

Doceniamy wkład i zaangażowanie pracowników w rozwój naszej firmy. Uważamy, że każdy pracownik jest wyjątkowy i zasługuje na szczególne traktowanie. Chcemy wspierać nasz zespół ludzi w trudnych sytuacjach życiowych. Właśnie dlatego w 1991 roku została założona Fundacja Pracownicza, której celem jest świadczenie pomocy finansowej na rzecz pracowników i ich rodzin, a także rozwoju społeczności lokalnych, w których funkcjonujemy na co dzień. Pomoc dla pracowników może dotyczyć szeroko pojętej ochrony zdrowia pracownika lub jego rodziny, bądź edukacji akademickiej dzieci pracownika. Środki te są przyznawane niezależne od funkcjonującego w Grupie VELUX Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

Jako firma staramy się być też aktywnym członkiem lokalnych społeczności, których ważną częścią są również nasi pracownicy, dlatego wspieramy działalności typu non-profit na terenach zlokalizowanych w pobliżu zakładów produkcyjnych i biur VELUX. Ponadto każdego roku Fundacja Pracownicza wyróżnia wybranych pracowników z całego świata przez przyznanie im NAGRODY VILLUMA KANN RASMUSSENA. Są to osoby szczególnie zaangażowane w swoją pracę, dbające o jakość, wykazujące się pomysłowością i inicjatywą oraz pomocne na co dzień dla swoich kolegów. W latach 2018-2019 w gronie laureatów znalazło się 3 pracowników z Polski.

Projekty Fundacji Pracowniczej:

Granty przyznane w latach 2018-2019

Fundacja pracownicza - infografika - wsparcie pracowników
Fundacja pracownicza - infografika - edukacja dzieci pracowników
Fundacja pracownicza - infografika - lokalne projekty