Fundacja pracownicza VELUX

Grupę VELUX tworzą ludzie, którzy mają bezpośredni wpływ na kształtowanie firmy i rozwój produktu. Obdarzamy ich zaufaniem i jesteśmy otwarci na kreatywne pomysły oraz inicjatywy.

Wiemy, że nasi pracownicy są ważną częścią lokalnej społeczności, dlatego wszystkim nam zależy na wzajemnym rozwoju i wspieraniu się. Właśnie dlatego w 1991 roku Villum Kann Rassmussen założył Fundację Pracowniczą, której celem jest świadczenie pomocy finansowej na rzecz członków naszego zespołu i ich rodzin, a także rozwoju społeczności lokalnych, w których funkcjonujemy na co dzień.

Pomoc może dotyczyć dwóch celów: kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, operacji pracownika lub jego rodziny bądź edukacji akademickiej dzieci pracownika. Środki te są niezależne od funkcjonującego w Grupie VELUX Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

Fundacja pracownicza VELUX - infografika

Projekty Fundacji Pracowniczej: