Pracownicy VELUX z mocnym wsparciem w dobie koronawirusa

Blisko 1,2 mln zł przekazała w tym roku Fundacja Pracownicza na pomoc pracownikom VELUX w trudnych sytuacjach życiowych oraz wsparcie społeczności lokalnych. Już na początku epidemii zarząd Fundacji Pracowniczej podjął decyzję o wygospodarowaniu specjalnych środków na wsparcie wynikające z pandemii COVID-19. 
wsparcie pracowników podczas epidemii

Okazało się, że zapotrzebowanie jest duże, w sumie Fundacja przekazała 160 dotacji. Wartość grantów przyznanych przez Fundację Pracowniczą w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku była o ponad 1 mln zł wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wsparcie dotyczyło różnorodnych obszarów, takich jak: zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i ich rodzin, pomoc osobom wymagającym diagnostyki związanej z COVID-19, skorzystanie z opieki psychologicznej oraz prywatnego leczenia. Jak do tej pory, granty te stanowią prawie połowę funduszu pomocowego. Natomiast ponad jedna trzecia środków, została przeznaczona na zakup przez firmę sprzętu komputerowego i umożliwienie dzieciom pracowników nauki z domu, a także wsparcie w organizacji korepetycji. Pracownicy skorzystali również z grantów na zakup specjalnego sprzętu podnoszącego jakość powietrza w domach, gdzie rodziny spędzały wyjątkowo dużo czasu. Fundacja wyszła także naprzeciw osobom, które z powodu pandemii potrzebowały wsparcia w opiece nad dziećmi oraz pracownikom, którzy musieli odwołać duże uroczystości rodzinne czy zrezygnować z wakacji.


wsparcie fundacji pracowniczej velux