WELLPOWER 2019 - firma VELUX nagrodzona za dbałość o zdrowie i samopoczucie pracowników

Firma VELUX zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie WELLPOWER 2019 nagradzającym najlepsze praktyki w zakresie działań wdrażających idee wellbeingu wśród pracowników. Kapituła konkursu doceniła nasz program „Healthy Well-being” obejmujący cztery obszary: edukację w zakresie profilaktyki zdrowotnej, działania poprawiające warunki pracy, zdrowe odżywianie pracowników oraz ich aktywne zaangażowanie w inicjatywy sportowe.

Koncepcja wellbeing jest trwale wpisana w filozofię działania naszej firmy. Nagroda WELLPOWER to sukces nie tylko działu personalnego i kadry zarządzającej, ale też wszystkich pracowników, którzy uczestniczą w programie „Healthy Well-being” często już od momentu jego planowania sami kreując pomysły na działania i realizując je. Dbałość o zdrowie i samopoczucie pracowników ma swój początek w początkach funkcjonowania firmy, kiedy jej założyciel Villum Kann Rasmussen stworzył w latach 60. wizję Przedsiębiorstwa Modelowego, zgodnie z którą każdego dnia tworzymy produkty potrzebne społeczeństwu jednocześnie dbając o klientów, dostawców, pracowników i udziałowców lepiej niż inne firmy z otoczenia. Ta idea znajduje praktyczne odzwierciedlenie w każdym obszarze działalności. Nasza firma niejednokrotnie była nagradzana za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, a nasze działania mające na celu poprawę warunków pracy, komfortu i zdrowia zespołu przytaczane są jako dobre praktyki w tym zakresie. Nagroda WELLPOWER to kolejny dowód na to, że kierunek naszych działań promujących zdrowy styl życia pracowników jest właściwy. 

Organizatorem konkursu WELLPOWER 2019 jest wydawnictwo INFOR. Zgłoszenia konkursowe oceniano pod kątem: kompleksowości działań, ich zasięgu, wpływu na organizację, różnorodności instrumentów, dopasowania do potrzeb pracowników i biznesu, a także potencjału rozwoju projektu.

Więcej o programie „Healthy Well-being” oraz innych działaniach firmy VELUX z zakresu CSR można przeczytać w raporcie dostępnym tutaj.

Wellpower - Healthy Well Being - nagroda dla firmy VELUX