Firma VELUX uwzględniona w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” jest największym w Polsce przeglądem na rzecz odpowiedzialnego biznesu. Coraz więcej firm decyduje się wdrożyć działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, co potwierdza zarówno wzrastająca liczba zgłaszanych praktyk, jak i liczba przedsiębiorstw. Firma VELUX już czwarty rok z rzędu wzięła udział w zestawieniu.

Raport został podzielony na kilka kluczowych kategorii: Ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Za inicjatywę „Summer company challenge” dostaliśmy wyróżnienie w kategorii Praktyki z zakresu pracy. W ramach wakacyjnego wyzwania nasi koledzy i koleżanki z firmy VELUX zbierali punkty za kilometry wykonane podczas aktywności fizycznych, takich jak bieganie czy jazda na rowerze. Ostatecznie punkty zamieniliśmy na pieniądze i całą sumę przekazaliśmy instytucji, która została wybrana przez wewnętrzne głosowanie, a było nim Hospicjum Proroka Eliasza.

Również program szkolenia zawodowego „Level Up” został dostrzeżony. Jest to inicjatywa, która umożliwia naszym pracownikom szkolenie umiejętności w różnych obszarach, niekoniecznie tych związanych z zakresem obowiązków w firmie. Szkolenia odbywają się w formie szkoleń tematycznych obejmujących następujące obszary: umiejętności; wiedza i narzędzia oraz zdrowie i styl życia.

W kategorii Środowisko został doceniony raport wydawany przez Grupę VELUX „Barometr zdrowych domów 2018”. Jest to czwarta edycja ogólnoeuropejskiego badania, która nawiązuje do 11 celu SDG. Skupiliśmy się w nim, aby pokazać znaczenie poprawy jakości i energooszczędności budownictwa mieszkaniowego.

W tej samej kategorii wyróżnienie dostał również nasz zakład produkcyjny w Namysłowie, gdzie w ramach projektu pilotażowego, w wózkach widłowych została wdrożona specjalna bateria nowej generacji. Dzięki temu m.in. udało nam się obniżyć emisję gazów cieplarnianych.

Pełen raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” dostępny jest tutaj.


Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki" - Summer Company Challenge
Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki" - projekt Level Up
Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki" - zakład produkcyjny w Namysłowie
Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki" - Barometr Zdrowych Domów 2019