Nowy raport społecznej odpowiedzialności biznesu VELUX

Grupa VELUX w Polsce opublikowała najnowszy raport społecznej odpowiedzialności, który pokazuje jej wpływ na cztery kluczowe obszary oddziaływania – pracowników, społeczeństwo, środowisko i gospodarkę w latach 2018-2019. 

Publikacja podkreśla znaczenie budowania wartości dodanej przez działania firmy. Prezentuje również szereg faktów i liczby odzwierciedlających jej społeczne i gospodarcze zaangażowanie w ciągu 30 lat działalności w Polsce. Publikacja „Tworzymy wspólną wartość” to już trzeci raport podsumowująca działania z zakresu wpływu społecznego i środowiskowego Grupy VELUX i spółek siostrzanych w Polsce. Został on opracowany zgodnie z wytycznymi GRI Standards (Global Reporting Initiative), poziom Core. Raport pokazuje również zaangażowanie firmy w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, koncentrując się na celach, gdzie firma, poprzez swój profil działalności, ma największą siłę oddziaływania. Są to między innymi: dobre zdrowie i jakość życia, czysta i dostępna energia, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz partnerstwa na rzecz celów. Firma VELUX od 2016 roku jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacji promującej najwyższe standardy odpowiedzialnego biznesu w Polsce. 

pracownicy fabryk VELUX
zdjęcie hali produkcyjnej VELUX