Ranking Odpowiedzialnych Firm 2018   

15 czerwca br. już po raz 12. odbył się Ranking Odpowiedzialnych Firm, którego celem jest ocena największych spółek w Polsce pod kątem zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Grupa VELUX została uplasowana na 3. miejscu w rankingu, w kategorii „Produkcja Przemysłowa”. 

Ranking polega na tym, że co roku do firm wysyłana jest ankieta, która zawsze jest odpowiednio modyfikowana, tak aby uwzględniać zachodzące na rynku zmiany. Uwzględnia ona również uwagi i sugestie uczestników wcześniejszych edycji. Poszczególnym odpowiedziom przypisana jest określona ilość punktów. Maksymalnie w każdym obszarze można zdobyć ich 100. Następnie odpowiedzi są weryfikowane oraz następuje podsumowanie.

Grupa VELUX zajęła 3. miejsce w kategorii „Produkcja Przemysłowa” ex aequo z firmą SITECH. Ustąpiła miejsca Grupie Azoty oraz firmie Lafarge w Polsce.

Od 2018 roku organizatorem Rankingu jest Koźmiński Business hub, natomiast partnerami merytorycznymi są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Global Compact Network Poland. Weryfikacją wyników zajmuje się firma Deloitte, natomiast partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna.

Odbior_nagrody_Ranking_Odpowiedzialnych_Firm