Otwarcie nowego Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie

9 kwietnia na warszawskich Bielanach miało miejsce uroczyste otwarcie nowego Centrum Pomocy Dzieciom Krzywdzonym prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Ośrodek powstał we współpracy z Fundacją VELUX, która była partnerem finansującym przedsięwzięcie. Będzie on oferował kompleksową pomoc psychologiczną, prawną oraz medyczną dzieciom, które padły ofiarą przemocy lub wykorzystania oraz ich rodzinom. Uroczystego otwarcia dokonali: Jens-Jørgen Pedersen z Fundacji VELUX, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – dr Monika Sajkowska oraz wiceprezydent miasta Warszawa, Włodzimierz Paszyński. Jest to drugi tego rodzaju ośrodek w Polsce, pierwszy powstał w Starogardzie Gdańskim w ubiegłym roku, zaś dwa kolejne powstaną w Głogowie i Białymstoku. Fundacja VELUX przeznaczyła na ten cel budowy czterech Centrów Pomocy Dzieciom grant w wysokości 8,9 mln zł.

W Centrum dzieci i ich opiekunowie otrzymają szeroki zakres pomocy. Pod jednym dachem wsparcia udzielać będzie szeroka gama specjalistów: psychologowie i pedagodzy doświadczeni w pracy z dziećmi po traumie, psychiatrzy, prawnicy, pracownik socjalny, a także pediatra. Ośrodek będzie działać na zasadzie interdyscyplinarnego modelu pomocy dzieciom krzywdzonym, co oznacza, że to ci sami specjaliści będą zajmować się konkretnym podopiecznym od momentu trafienia do ośrodka aż do momentu rozwiązania problemu.  

Pomoc oferowana przez Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie jest bezpłatna. 


Dajemy_Dzieciom_Sile
Otwarcie_Ośrodka_Fundacji_Dajemy_Dzieciom_Sile