Jak walczyć ze smogiem? – Kongres Czystego Powietrza

27 lutego odbył się II Kongres Czystego Powietrza, który miał na celu kontynuację dyskusji na temat stanu powietrza w Polsce oraz nieustannie pojawiającego się problemu smogu. Firma VELUX, będąc silnie zaangażowana w poprawę stanu powietrza w naszym kraju, była Srebrnym Partnerem konferencji. W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 uczestników.

Tematyka tegorocznego Kongresu Czystego Powietrza skupiła się przede wszystkim na możliwościach finansowania termomodernizacji w tym wymiany urządzeń grzewczych, zapewnienia dobrej jakości paliw, a także na tym, jaką rolę odgrywa sektor transportowy w zanieczyszczaniu środowiska. Hałas i jego wpływ na nasze zdrowie również był tematem dyskusji. W konferencji swoje prelekcje wygłosili m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” – Piotr Woźny. .

Podczas konferencji, Prezes firmy VELUX Jacek Siwiński wygłosił wystąpienie na temat społeczno-gospodarczych korzyści wynikających z programu Czyste Powietrze. Opierając się między innymi o informacje zaprezentowane w raporcie firmy VELUX „Barometr zdrowych domów”, zaprezentował on dane pokazujące jak duży wpływ mają budynki na zdrowie i samopoczucie społeczeństwa. Niestety, stan budynków w Polsce daleki jest od ideału, a jednocześnie dużą część osób zwyczajnie nie stać na ich renowację. Dlatego, aby zwiększyć tempo renowacji budynków i jednocześnie poprawić jakość powietrza, kluczowe jest zwiększanie świadomości społecznej nt. korzyści wynikających z renowacji.

Jednak czy Polska jest gotowa na radykalną walkę o czyste powietrze? Jak właściwie docierać z informacją do mieszkańców i w jaki sposób zaangażować lokalny biznes do walki o lepszą jakość powietrza? W debacie nt. edukacji i zwiększania świadomości ludzi wzięła udział Agnieszka Kamińska, dyrektor ds. komunikacji w firmie VELUX. Jako firma od lat staramy się zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy środowiskowe występujące w Polsce oraz na ich wpływ na nasze zdrowie.

Musimy uzmysłowić sobie, jak ważne jest dbanie o jakość powietrza w naszym otoczeniu, jednak żeby przejść do realnych działań potrzeba współpracy wielu niezależnych organów. Do efektywnej walki ze smogiem potrzebna jest m.in. kompleksowość wdrażanych działań, ale też zdecydowane rozwiązania systemowe w zakresie prawodawstwa, efektów ekologicznych, jak i mechanizmów wsparcia finansowego. 
Konferencja Czyste powietrze
Konferencja Czyste Powietrze
Konferencja Czyste Powietrze
Konferencja Czyste Powietrze
Konferencja Czyste powietrze