Firma VELUX obecna na XI Konferencji Innowacyjność i Kreatywność w Gospodarce

 

W dniach 15 – 16 marca na Giełdzie Papierów Wartościowych odbyła się XI Konferencja Innowacyjność i Kreatywność w Gospodarce organizowana przez urząd patentowy. Tegorocznym tematem przewodnim było „Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie”.

Jednymi z głównych zagadnień, jakie zostały poruszone podczas konferencji były skuteczne modele biznesowe w dobie gospodarki cyrkularnej oraz projektowanie ekologicznej przestrzeni miejskiej i ekologicznych innowacji. Omówiono również wątek środków publicznych w kontekście ekoprojektowania, czyli włączania aspektów środowiskowych do projektowania i rozwoju wyrobu.

W panelu na temat projektowania ekologicznych innowacji wzięli udział Monika Kupska-Kupis, Architekt w firmie VELUX Polska oraz Adam Ambrozik, manager ds. korporacyjnych. Razem z czwórką pozostałych panelistów poruszali oni takie kwestie jak środki ochrony prawnej innowacji czy jak projektować przyjazne dla otoczenia innowacyjne rozwiązania. Zastanowili się również wspólnie w jaki sposób najlepiej wprowadzić innowację na rynek. 

Urzad_patentowy
Konferencja_urzedu_patentowego_Adam_Ambrozik
Konferencja_urzedu_patentowego_Monika_Kupska_Kupis
Konferencja_urzedu_patentowego_Monika_Kupska_Kupis