Konferencja 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ / do Architektury i Planowania Przestrzennego Miast

25 marca miała miejsce konferencja poświęcona tematyce zrównoważonego rozwoju w architekturze i urbanistyce miast. Organizatorami konferencji byli wspólnie Ambasada Królestwa Danii w Warszawie, miasto stołeczne Warszawa, Warszawski Oddział SARP oraz Okręgowa Izba Architektów RP. Firma VELUX była partnerem Konferencji, podczas której swoje przemówienie miał prezes firmy VELUX Jacek Siwiński. Nasz architekt, Monika Kupska-Kupis wzięła z kolei udział w debacie nt. szans i wyzwań jakie niesie ze sobą wdrożenie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziomie miast.

Celem wydarzenia było zaprezentowanie, jak architektura i architekci mogą przyczynić się do wspierania 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Materiały merytoryczne zostały poparte przykładami architektury w Danii, mając na uwadze, że planowanie przestrzenne i architektura powinny być przystosowane do lokalnych warunków oraz kultury. Dodatkowo, uwaga uczestników została skupiona na projekcie 44 MPA (Miejskie Plany Adaptacji) - 44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska wezmą udział w projekcie mającym na celu dostosowanie ich do obserwowanych obecnie zmian klimatycznych.

A zmiany klimatyczne są zależne od zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców. Warto tu wspomnieć nie tylko np. o segregacji śmieci, ale też o stanie domów, które mają wpływ zarówno na mieszkańców, jak i na otoczenie. O tym, jak możemy poprawić mieszkalnictwo, a także o zagrożeniach jakie płyną z faktu, że obecnie spędzamy aż 90% naszego czasu w budynkach, opowiedział Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska. Z kolei w debacie poświęconej szansom i wyzwaniom, jakie niesie ze sobą wdrożenie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju w miastach wzięła udział Monika Kupska-Kupis, architekt w firmie VELUX.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą z wydarzenia, klikając na poniższy obrazek. 


Konferencja 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ
Konferencja 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ
Konferencja 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ
Konferencja 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ