Grupa VELUX przystąpiła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności  


23 maja odbyły się VI Ogólnopolskie Dni Różnorodności, podczas których Grupa VELUX podpisała deklarację o przystąpieniu do Karty Różnorodności. Opiekunem inicjatywy w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja pozarządowa działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tym samym Grupa potwierdziła swoje zaangażowanie w walkę przeciwko dyskryminacji w miejscu pracy i otwartość na różnorodność.

Karta Różnorodności jest to międzynarodowa inicjatywa, która jest wspierana przez Komisję Europejską oraz realizowana aż w 19 krajach europejskich. Podpisując Kartę, firmy zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy, a także do działania na rzecz promocji różnorodności. Dodatkowo, przedsiębiorstwa mają za zadanie angażować wszystkie zatrudnione osoby oraz partnerów biznesowych w te starania.

 Przystąpienie Grupy VELUX do projektu Karty Różnorodności w Polsce, jest naturalną konsekwencją naszej polityki wynikającej z koncepcji bycia firmą modelową, czyli firmą opartą na szacunku do drugiego człowieka oraz równym traktowaniu i stwarzaniu jak najlepszych możliwości pracy i rozwoju dla wszystkich pracowników oraz naszych kontrahentów. Podpisanie Karty to również zobowiązanie do ciągłego doskonalenia polityki różnorodności w Grupie VELUX oraz promocji idei różnorodności w ramach naszej organizacji oraz poza nią – mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

W firmie od lat prowadzimy wiele działań związanych z różnorodnością. Przywiązujemy uwagę do równości płci oraz przejrzystej polityki kadrowo-płacowej. W fabrykach posiadamy matrycę umiejętności dostępną dla wszystkich pracowników. Ważna jest dla nas też aktywizacja kobiet, które stanowią 40% zatrudnionych w zakładach produkcyjnych. Dokładnie taki sam procent kobiet w firmie VELUX zajmuje stanowiska managerskie. Dodatkowo dbamy o poprawę ergonomii pracy, a także promujemy politykę prorodzinną, work-life balance oraz wychodzenie naprzeciw osobom niepełnosprawnym. 


Grupa VELUX przystąpiła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności
Grupa VELUX przystąpiła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności
Grupa VELUX przystąpiła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności