Grant VELUX dla Gniezna

 

W tym roku obchodzimy dwudziestą rocznicę produkcji VELUX w Polsce. Jest to świetna okazja, abyśmy my – jako firma, dali coś od siebie! Nasza Fundacja Pracownicza postanowiła wesprzeć gminę Gniezno i zafundować projekt społeczny, który będzie służył nie tylko mieszkańcom miasta, ale też okolicznym gminom. Wnioski o przyznanie grantu można składać przez Internet do 20 kwietnia.

Projekt, który zdobędzie dofinansowanie otrzyma miano „Lighthouse”, czyli latarni morskiej, która pełni rolę drogowskazu. Taka inicjatywa powinna spełniać pewne podstawowe założenia. Przede wszystkim powinna nieść pozytywne zmiany, z których będzie mogło skorzystać możliwie najwięcej osób. Dodatkowo, powinna być to aktywność dająca dobry przykład i motywująca innych do działania. Wybrany projekt musi być ważny dla społeczności lokalnej oraz przynosić im długofalową korzyść, a także być możliwy do zrealizowania. Co szczególnie istotne, Fundacja VELUX powinna być jego jedynym lub głównym darczyńcą. Aplikując o grant, organizacja czy instytucja powinna znajdować się w obrębie 25 km od zakładów produkcyjnych VELUX w Gnieźnie.

Maksymalnie grant może wynieść 33 tysiące złotych, natomiast jego ostateczna wartość zależeć będzie od kosztorysu projektu.

Wniosek o przyznanie grantu należy składać za pośrednictwem strony internetowej. Opis przedsięwzięcia powinien zawierać mniej więcej 2 strony. Zawarte muszą być też informacje o przewidywanym budżecie, a także załączniki: szczegółowy kosztorys i zdjęcia. Aplikować można do 20 kwietnia włącznie. 

Projekt_społeczny_Lighthouse