Firma VELUX obecna na VIII Europejskim Forum Nowych Idei


W dniach 26 – 28 września uczestniczyliśmy w VIII Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. EFNI to jedna z największych, w tej części kontynentu konferencji, poświęconych globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Co roku wydarzenie to gromadzi ponad 1000 osób, przedstawicieli biznesu, liderów opinii publicznej, przedstawicieli administracji oraz autorytetów ze świata kultury i nauki. Podczas kilkudziesięciu paneli, spotkań otwartych, kontrapunktów czy nocnych rozmów uczestniczy debatują o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu, globalnych trendach w gospodarce i przemyśle, a także sprawach społecznych.

Z naszej strony udział w EFNI wzięli Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska oraz Adam Ambrozik, Menadżer ds. korporacyjnych.

Podczas panelu „Czy nowa polityka przemysłowa wzmocni Unie Europejską?” Jacek Siwiński wskazywał na potrzebę przygotowania strategii rozwoju przemysłu UE, która byłaby zrozumiana i wdrażana także przez małe i średnie firmy. „Innowacje, przemysł 4.0, Gospodarka Obiegu Zamkniętego to pojęcia, z którymi sektor małych i średnich firm się nie identyfikuje, uznając je za zbyt elitarne – zarezerwowane dla dużych. Dlatego nowa polityka przemysłowa musi definiować wyzwania, wskazywać rozwiązania ale też pokazywać indywidualne korzyści z ich wdrożenia.” – powiedział Jacek Siwiński. „Każda strategia, aby przyniosła wymierne efekty, musi być wdrożona. Bez zaangażowania szerokiego grona przedsiębiorców, nie uda się tego zrobić.” – dodał Siwiński.    

Adam Ambrozik był uczestnikiem panelu „Sposób na zrównoważony rozwój. Przywództwo i co-creation.”. W czasie swojego wystąpienia, dzielił się praktycznymi doświadczeniami firmy VELUX w realizacji projektów w formule co-creation. Współtworzenie to nowy trend tworzenia nowych projektów we współpracy z otoczeniem biznesowym firmy/organizacji. Firma VELUX opracowała w tej formule i z sukcesem wdrożyła na rynek nowy produkt - VMS (VELUX Modular Skylights). VMS to nowatorskie systemy przeszkleń dachowych, przeznaczonych do budownictwa komercyjnego. Ich modularna budowa umożliwia ich stosowanie w różnych typach budynków o dowolnej powierzchni przeszklonej. System został stworzony we współpracy firmy VELUX oraz wiodącego bura architektonicznego FOSTER + Partners.   

Nasz udział w EFNI to nie tylko możliwość dzielenia się inspiracjami na temat kierunków zmian w naszym otoczeniu. To także możliwość wielu spotkań z dziennikarzami, kluczowymi osobami i instytucjami, które mają wpływ na nasze otoczenie i mogą stać się ambasadorami naszych wartości, w tym przede wszystkim tych związanych z tworzeniem komfortowych domów, które przede wszystkim zapewniają zdrowie ich mieszkańcom.
VIII Edycja Europejskiego Forum Nowych Idei
Jacek Siwiński podczas VIII Edycji Europejskiego Forum Nowych Idei
Jacek Siwiński podczas VIII Edycji Europejskiego Forum Nowych Idei
VIII Edycja Europejskiego Forum Nowych Idei