Firma VELUX na XII Europejskim Kongresie Gospodarczym

W dniach 2–4 września uczestniczyliśmy w XII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach.

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) stał się szerokim i otwartym forum wymiany doświadczeń, opinii i wiedzy o polskiej i europejskiej gospodarce, o ekonomicznych, społecznych i technologicznych uwarunkowaniach jej rozwoju. Tegoroczne wydarzenie koncentrowało się wokół zagadnień związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią. Było to wyjątkowe spotkanie. Odbyło się w formule hybrydowej, we wszystkich sesjach można było wziąć udział on-line. Kongres zgromadził blisko 15 tys. uczestników.

Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska prezentował na EKG nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju firmy VELUX jako przykład tego, w jaki sposób biznes w praktyce realizuje cele gospodarki niskoemisyjnej. Uczestniczył także w debacie na temat nowoczesnego budownictwa oraz w panelu, podczas którego podsumował 30 lat polskiej gospodarki wolnorynkowej z pespektywy firmy, która jako jedna z pierwszych weszła na rynek po okresie transformacji.

Wszystkie sesje, które odbyły się w dniach 2–4 września są dostępne na stronie: https://www.eecpoland.eu/pl/

EKG