Ostrzeżenie Produktowe
Sprawdź Szybę

Zdecydowales, ze jedna lub wiecej Twoich szyb wymaga dalszego sprawdzenia (szerokosc wynosi 39 cm lub mniej).
Teraz musisz sprawdzić, czy nasze ostrzeżenie produktowe dotyczy tych szyb.

pane-check

Jak pokazano na rysunku (przykład), kod szyby składa się z czterech różnych liczb i kombinacji liter.
Użyj poniższego formularza do wprowadzenia czterech części kodu Twojej szyby - upewnij się, że wprowadzone symbole są we właściwych polach.
Zauważ, że liczby w formularzu odpowiadają liczbom na rysunku (przykład).

Kliknij "Sprawdź szyby" po zakończeniu rejestracji swoich szyb.


Sprawdź Szybę

Wynik Twojego sprawdzenia:

1 2 3 4  

Pane with Product Warning Ta szyba podlega naszemu ostrzeżeniu produktowemu

Pane without Product Warning Ta szyba nie podlega naszemu ostrzeżeniu produktowemu