Postępuj zgodnie ze wskazówkami

7 kroków do spójnej komunikacji marki VELUX

W marketingu internetowym łatwo jest popełnić błędy. Internet oferuje całe mnóstwo możliwości, ale korzystanie z nich bez odpowiednich wskazówek może przynieść niezamierzony cel.

Dzięki tej sekcji będziesz w stanie uniknąć najczęstszych pułapek związanych z komunikacją marki VELUX w kontekście Twojego biznesu. Postępując zgodnie z tymi 7 krokami, nie tylko pomożesz nam w zapewnieniu spójności marki VELUX, ale także będziesz móc skorzystać z potencjału sprzedażowego silnej marki.

1. Chroń markę VELUX w swojej witrynieTwoja witryna musi zawsze zachowywać swój własny i unikatowy styl oraz charakter. Każdą komunikację VELUX należy traktować jako osobny, dający się rozróżnić element oparty na zatwierdzonych wytycznych dotyczących projektu VELUX.Nie możesz używać w swojej witrynie kluczowych elementów projektu VELUX i traktować ich jako części projektu swojej firmy.

 

2. Prawidłowo używaj logo VELUXLogo VELUX jest unikatowym i stałym elementem marki. Nasze logo składa się z białego tekstu na czerwonym tle oraz symbolu znaku towarowego. W przypadku czarno-białych materiałów tło może mieć kolor czarny. W przypadku reprodukcji zawsze posługuj się plikami z oryginalnym logo VELUX. Zapytaj swoje lokalne przedsiębiorstwo sprzedażowe o materiały do pobrania.Nigdy nie należy zmieniać wymiarów logo, przycinać go, zmieniać kolorów ani też wprowadzać do niego jakichkolwiek innych modyfikacji.

Nie należy go również używać razem z markami konkurencyjnymi lub do oznaczenia produktów kompatybilnych z produktami VELUX.

3. Zwróć uwagę na paletę kolorów VELUX
Twoja witryna musi być utrzymana w kolorystyce Twojej firmy. Zawsze wspieramy wykorzystywanie oryginalnych zdjęć VELUX do prezentacji naszych produktów.
Nie opieraj całego projektu swojej witryny na kolorystyce VELUX, ponieważ użytkownicy będą mogli pomyśleć, że strona ta jest powiązana z Grupą VELUX.

4. Korzystanie ze zdjęć, materiałów wideo oraz ilustracji

Przejdź do sekcji Weshare Circle VELUX, aby pobrać oryginalne zdjęcia, materiały wideo i ilustracje. Wszystkie materiały podzielono na pakiety i są one powiązane z dostępnymi produktami i rozwiązaniami VELUX. Zalecamy korzystanie z tych pakietów, chociaż stosowanie oryginalnych materiałów nie jest wymogiem koniecznym.

W celu dbałości o jakość oraz ze względów związanych z prawami autorskimi nie można kopiować zdjęć bądź ilustracji bezpośrednio z jakiejkolwiek witryny VELUX i używać ich w celach promocyjnych.


5. Zwróć uwagę na poprawny zapis

Gdy kupujesz okna dachowe VELUX®...

Kochamy produkty VELUX


Nazwa VELUX musi być traktowana jako przymiotnik, co oznacza, że nigdy nie może występować samodzielnie. Zawsze używaj nazwy naszej marki wraz z podpisem, tzn. okna dachowe VELUX, produkt VELUX albo Grupa VELUX.

Akcesoria należy określać terminem „produkty do okien dachowych”.

Pamiętaj, że nazwa VELUX powinna być zapisywana drukowanymi literami i gdy występuje w tekście po raz pierwszy, należy po niej umieścić znak ®.

velux

„velux”

Kochamy VELUX

Nie zapisuj nazwy VELUX małymi literami albo w cudzysłowie. Nie używaj jej bez podpisu.

6. Zarządzaj swoim marketingiem internetowym

Prowadzenie skutecznego marketingu w Internecie wymaga dobrej znajomości najnowocześniejszych narzędzi z tej dziedziny. Jeśli znasz się na marketingu w wyszukiwarkach internetowych (ang. Search Engine Marketing, SEM), optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (ang. Search Engine Optimization, SEO), marketingu w mediach społecznościowych oraz promowaniu marki za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak YouTube, Instagram i Facebook, z pewnością doskonale się odnajdziesz w marketingu internetowym.

W sytuacji jednak, gdy w grę wchodzi globalna marka, taka jak znak towarowy VELUX, zarządzanie działaniami marketingowymi staje się bardziej skomplikowane.

Najważniejsze zasady

Podsumowując najważniejsze kwestie, znaku towarowego VELUX można używać tylko wówczas, gdy Twoje działania marketingowe są bezpośrednio powiązane z oryginalnymi produktami VELUX lub produktami kompatybilnymi z oknami dachowymi VELUX. Znaku towarowego VELUX nie wolno używać w celu skierowania użytkowników do stron, które reklamują niekompatybilne produkty konkurencji.

Ta sekcja opisuje szczegółowo wytyczne, których musisz przestrzegać jako Dystrybutor VELUX. Jeżeli sprzedajesz kompatybilne i niekompatybilne produkty, skorzystaj z załączonych linków, aby dowiedzieć się więcej na temat ograniczeń.

W przewodniku tym pojawiły się sformułowania takie jak produkty kompatybilne i niekompatybilne. Są nimi produkty konkurencyjne do produktów VELUX o poniższych definicjach:

Produkt kompatybilny to produkt zgodny z oknem dachowym VELUX.

Produkt niekompatybilny to produkt, który nie pasuje do okna dachowego VELUX i nie jest z nim zgodny.

7. znak towarowy VELUX

Wybierz unikatową nazwę marki lub znak towarowy, dzięki którym Twoja firma wyróżni się na tle konkurencji, i które być może nawet oddadzą Twoje mocne strony jako Dystrybutora.

Żaden Dystrybutor VELUX, czy też inny Partner, nie może rejestrować jakichkolwiek praw do znaku towarowego VELUX lub jakiegokolwiek innego znaku towarowego Grupy VELUX. Zakaz ten obejmuje: 

  1. rejestrację znaku towarowego zawierającego znaki towarowe zarejestrowane przez Grupę VELUX; 
  2. rejestrację nazwy firmy zawierającej znaki towarowe zarejestrowane przez Grupę VELUX, np. VELUX Dealer Ltd. albo VELUX Gardinen GmbH.;
  3. rejestrację domen i adresów e-mail zawierających znaki towarowe zarejestrowane przez Grupę VELUX, np. www.velux-rolety.com, www.velux-najlepszacena.com albo www.roleta4velux.com.

Przyjmuje się ogólnie, że nie możesz korzystać z czegoś, co jest postrzegane jako własność intelektualna Grupy VELUX bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody od Grupy VELUX.

Wszelkie naruszenie tych wytycznych może skutkować pisemnym ostrzeżeniem ze strony działu prawnego Grupy VELUX. Jeżeli nie zastosujesz się do niego w ciągu dwóch tygodni, Grupa VELUX może wypowiedzieć współpracę z Tobą bez konieczności dodatkowego zawiadomienia.