INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

[Administrator danych] 

Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiak贸w 34, 02-255 Warszawa. Szczeg贸艂owe zasady przetwarzania danych osobowych VELUX znajduj膮 si臋 w Polityce Prywatno艣ci zamieszczonej na www.velux.pl. Mo偶na kontaktowa膰 si臋 z nami wysy艂aj膮c mail na adres dystrybutorzy@velux.pl lub listownie na adres korespondencyjny VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiak贸w 34, 02-255 Warszawa. 

[Cel i podstawa przetwarzania]

Pa艅stwa dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu przeprowadzenia ankiety zbieraj膮cej opini臋 naszych partner贸w biznesowych na temat wsp贸艂pracy z firm膮 VELUX. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania przez administratora danych osobowych b臋dzie art. 6 ust. 1 lit f) w zw. z motywem 47 i lub b) w zw. z motywem 44 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej 鈥濺ODO鈥). Szczeg贸ln膮 podstaw膮 prawn膮 kontaktowania si臋 drog膮 elektroniczn膮 (e-mail) jest art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz a drog膮 telefoniczn膮 jest art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).

[Prawa kt贸re mi przys艂uguj膮 i zasady podawania danych]

Posiadacie Pa艅stwo prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Macie Pa艅stwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Pa艅stwo, i偶 przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

[Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu]

Podczas przeprowadzania ankiety administrator nie podejmuje 偶adnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, kt贸re mog艂yby wywo艂ywa膰 skutki prawne lub w inny spos贸b istotnie wp艂ywa膰 na osoby kt贸rych dane dotycz膮.

[Przechowywanie danych i wycofanie zgody]

Dane osobowe oraz wyniki ankiety b臋d膮 przechowywane nie d艂u偶ej ni偶 to konieczne dla celu dla kt贸rego zosta艂y zebrane(dop贸ki istnieje uzasadniony cel 艣ledzenia poziom贸w zadowolenia klient贸w) lub do momentu zg艂oszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. 

[Odbiorcy danych oraz przekazywanie danych do pa艅stw trzecich]

Kategorie odbiorc贸w Pa艅stwa danych osobowych oraz podmiot贸w, kt贸rym dane s膮 udost臋pniane: podmioty, kt贸rym Administrator ma prawny lub umowny obowi膮zek udost臋pnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmioty przetwarzaj膮ce dane osobowe na podstawie um贸w powierzenia przetwarzania danych osobowych, sp贸艂ki z grupy kapita艂owej lub powi膮zane w inny spos贸b z Administratorem w strukturze w艂asno艣ciowej.

W przypadku uwag lub pyta艅 dotycz膮cych ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. ochrony danych VELUX Polska na adres email: daneosobowe@velux.pl