Dokumenty do pobrania:

Informujemy, że na naklejce znamionowej siłownika typu CSP 3FM F30 WW (model 2015-MU003-02) może się znaleźć inne oznaczenie modelu siłownika. Spowodowane jest to zmianą w sposobie przedstawiania kodu modelu. Konstrukcja siłownika i jego parametry techniczne pozostają bez zmian.