Kompletny system oddymiania zgodny z europejskimi normami EN

 • Otwieranie na szerokość 50 cm w ciągu 60 sekund

 • Niczym nieprzesłonięty widok oraz zintegrowany silnik 

 • Wewnątrz i na zewnątrz wygląda jak standardowe okno VELUX do płaskiego dachu 

 • Możliwość komfortowej wentylacji za naciśnięciem jednego przycisku Dostępny czujnik deszczu

Okno oddymiające do płaskiego dachu

Typ okna:  Kod produktu:  Wyjaśnienie:  Certyfikat EN: 
CSP  1073Q Podwójna szyba i kopuła  EN 12101:-2 

Możliwość zastosowania w każdym miejscu, gdzie potrzebne jest oddymianie.

Klatki schodowe
Biura i budynki publiczne

Fabryki i magazyny

Oddymianie
w oknach do dachów skośnych

Często zadawane pytania (FAQ)

Okna oddymiające do płaskiego dachu

Więcej informacji
Mniej szczegółowych informacji

Oddymianie

 • EN 12101-2 jest europejską normą określającą wymogi dotyczące produktów w ramach „systemów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła”.
 • Od 1 września 2006 roku wszystkie systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła muszą mieć oznaczenie CE zgodnie z europejską normą EN 12101-2.
 • EN 12101-10 jest europejską normą określającą wymogi dotyczące produktów zatytułowaną: „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła — Zasilanie energią”
 • Wszystkie układy zasilania produktów oddymiających VELUX są zgodne z normą EN 12101-10.
 • Systemy grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła powinny być klasyfikowane ze względu na:
  1. Niezawodność: Wymóg dotyczący liczby cykli roboczych, które dane urządzenie oddymiające jest w stanie bezpiecznie wykonać
  2. Obciążenie śniegiem: Wymóg dotyczący maksymalnego obciążenia śniegiem zapewniającego pełne i sprawne działanie urządzenia
  3. Działanie w niskiej temperaturze otoczenia: Wymóg dotyczący minimalnej temperatury otoczenia zapewniającej pełne i sprawne działanie urządzenia
  4. Obciążenie wiatrem: Wymóg dotyczący maksymalnej siły ssącej wiatru, na którą urządzenie oddymiające jest odporne, aby w pełni prawidłowo funkcjonować
  5. Odporność na wysoką temperaturę: Wymóg dotyczący temperatury, przy której urządzenie oddymiające będzie w pełni prawidłowo funkcjonować przy narażeniu na działanie wysokiej temperatury przez 30 minut.
  6. Powierzchnia czynna aerodynamicznie: Wymóg dotyczący wydajności urządzenia oddymiającego przy działaniu wiatru z każdego kierunku
  7. Testy certyfikacyjne muszą być przeprowadzone przez certyfikowany instytut badawczy.
 • Układ otwierania okna oddymiającego musi przejść badania i uzyskać certyfikat jako jeden element.
 • Certyfikacja musi zostać wykonana przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą. 
 • Urządzenie do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła musi posiadać oznaczenie CE, a wartości parametrów certyfikacji muszą być oznaczone na produkcie.
 • Norma określa wymogi systemów grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła niezależnie od tego, czy są one umieszczone na dachach skośnych czy płaskich.
 • Okna oddymiające VELUX posiadają oznaczenie CE i zostały zbadane w odniesieniu do parametrów normy EN 12101-2. 
 • Wszystkie produkty oddymiające VELUX są modernizowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami serii EN 12101 w odniesieniu do systemów odprowadzania dymu i ciepła niezwłocznie po wejściu w życie danych norm
 • Produkt do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła nie może posiadać oznaczenia CE, jeżeli nie został sklasyfikowany zgodnie z normą produktów EN 12101-2.
 • Deklaracja zgodności zawierająca wartości parametrów certyfikacji jest dostarczana razem z oknami oddymiającymi VELUX.
 • Okno oddymiające VELUX z deflektorem powinno być stosowane, kiedy istnieją wymogi dotyczące powierzchni czynnej aerodynamicznie.

LUB:

 • Okno oddymiające VELUX (bez deflektora) powinno być stosowane, kiedy istnieją wymogi dotyczące powierzchni geometrycznej oddymiania.

ORAZ:

 • System sterowania VELUX do jednoczesnego sterowania maksymalnie czterema oknami oddymiającymi lub w połączeniu z większą liczbą central sterujących VELUX KFC 210/220.
 • Lub dowolny system sterowania oddymianiem, który można zastosować i który posiada stosowne zatwierdzenie do użytkowania z oknami oddymiającymi VELUX GGL/GGU
 • Okna oddymiające VELUX są dostępne w kilku standardowych rozmiarach okien VELUX, co umożliwia prawidłowe dopasowanie ich do różnych zastosowań (zgodnie z ofertą lokalną)
 • Wybór obejmuje wersję z drewna pokrytego lakierem bezbarwnym lub białą powłoką poliuretanową.
 • Symetria zapewniana przez środkową oś obrotu przy kącie otwarcia 90° sprawia, że wydajność oddymiająca okna jest bardziej wyrównana, ponieważ okno dachowe ze środkową osią obrotu umożliwia skuteczne odprowadzanie dymu i ciepła bez względu na kierunek wiatru. Oznacza to, że nie jest konieczny czujnik wiatru i że często tylko jedno okno oddymiające VELUX jest konieczne, aby spełnić zaspokoić potrzeby danego obiektu.
 • Według normy wyrobów EN 12101-2 wydajność systemów grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła należy mierzyć przy obciążeniu wiatrem wiejącym pod różnymi kątami.
 • Tak: Okna oddymiające VELUX spełniają wymogi testu niezawodności według normy EN 12101-2, która wymaga, aby okno bezawaryjnie wykonało 10 000 cykli roboczych.
 • Do celów codziennej wentylacji okno można otworzyć na maksymalną szerokość 200 mm (zalecane), co jest również zgodne z normą bezpieczeństwa EN 60335-2-103
 • Charakterystyka okna ze środkową osią obrotu w odniesieniu do komfortu użytkowania również przedstawia się korzystnie, ponieważ skrzydło w pozycji codziennej wentylacji chroni pomieszczenie przed opadami deszczu, spadającymi liśćmi itp.
 • System sterowania VELUX (KFX 210) można wykorzystać do sterowania maksymalnie czterema oknami oddymiającymi, co daje możliwość stworzenia geometrycznej powierzchni oddymiania na poziomie 6–5 m2 lub powierzchni czynnej aerodynamicznie na poziomie prawie 3 m2.
 • W razie konieczności można połączyć więcej central sterujących (KFC 210/220), co umożliwia sterowanie nawet 80 oknami oddymiającymi VELUX.
 • Zintegrowany akumulator awaryjny w systemie sterowania pozwala na kontrolowanie urządzeń systemu przez jeszcze 72 godziny od awarii zasilania głównego.
 • Okno oddymiające VELUX można montować na dachach o nachyleniu od 15 do 90 stopni. W przypadku dachów o nachyleniu od 60 stopni do 90 stopni mogą obowiązywać specjalne wymogi. Sprawdź lokalne wymogi.
 • W celu ułatwienia i przyspieszenia montażu okien oddymiających na skrzydle okna dachowego jest fabrycznie zamontowany kompaktowy silnik, który jest niewidoczny, kiedy okno jest zamknięte.
 • Do okna przymocowuje się dwa dyskretne siłowniki gazowe umożliwiające stabilne i szybkie otwarcie okna.
 • W zależności od miejsca montażu stosowany jest również deflektor wiatrowy.
 • W przypadku awarii silniki okien oddymiających VELUX można wymienić.
 • Tak: System oddymiania VELUX może być sterowany przez zewnętrzny system alarmowy.
 • Moduł łączności z zewnętrznymi systemami alarmowymi znajduje się w centralach sterujących KFC 210/220.
 • Firma VELUX zapewnia również wsparcie przy montażu systemu, przekazaniu do użytkowania oraz corocznym serwisowaniu (zgodnie z lokalnymi ofertami)
 • System oddymiania VELUX jest bardzo wszechstronnym i ekonomicznym rozwiązaniem przystosowanym do wielu możliwych zastosowań, od klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, po duże budynki o charakterze komercyjnym.
 • Rozwiązania VELUX w zakresie oddymiania są skuteczne przy wszystkich miejscach montażu okien dachowych i zapewniają ogromną elastyczność w zakresie umiejscowienia takiego okna na dachu.
 • Informacje dotyczące wydajności muszą być przedstawione na samych produktach oraz towarzyszącej deklaracji CE lub certyfikacie zgodności.
 • Oznaczenie CE stanowi gwarancję, że parametry wydajności można z łatwością porównywać.
 • Zgodność z wymogami normy EN 12101-2 można osiągnąć, jedynie jeśli dane produkty są oznaczone w odniesieniu do normy, a wersja normy zastosowana przy certyfikacji jest podana na produkcie.
 • Deflektory wiatrowe należy zamontować, jeżeli wymogi prawne w zakresie oddymiania dotyczą powierzchni czynnej aerodynamicznej. Wymogi te mogą być różne w zależności o miejsca zastosowania danego okna oraz lokalnych przepisów prawnych.
 • Okno oddymiające VELUX bez deflektora jest stosowane, kiedy wymogi prawne w zakresie oddymiania dotyczą jedynie powierzchni geometrycznej.
 • Okna oddymiające można montować na dachach o nachyleniu od 15 do 90 stopni.
 • Na dachach płaskich o nachyleniu od 0 do 15 stopni okna są montowane z wykorzystaniem podstawy do montażu okna dachowego VELUX ECX na dachach płaskich lub montowane jest okno oddymiające VELUX CSP do dachów płaskich.