Barometr zdrowych domów 2019 zdrowsza gospodarka

Zdrowsze domy i szkoły fundamentem
zdrowszej gospodarki

Poprawa mikroklimatu panującego wewnątrz budynków, w których nasze dzieci spędzają większość swojego czasu będzie korzystna nie tylko dla ich zdrowia, lecz przyniesie europejskiej gospodarce dodatkowy przychód w wysokości ponad 300 mld euro.

Dzięki tegorocznej edycji badania ustalono, że poprawa stanu wentylacji w europejskich szkołach może prowadzić do znacznych korzyści ekonomicznych. Nawet niewielka poprawa wydajności układów wentylacyjnych w szkołach powoduje wyraźny łączny wzrost PKB w Europie. Skutki ekonomiczne stawałby się jeszcze bardziej widoczne wraz z upływem czasu, ponieważ rosłaby liczba dzieci korzystających z powietrza o lepszej jakości, które z czasem wchodziłyby na rynek pracy.

Poprawa wentylacji w europejskich szkołach może prowadzić do zwiększenia europejskiego PKB o ponad 250 mld euro w ciągu najbliższych 40 lat. W przypadku Polski PKB wzrósłby o 12,6 mld euro. W przypadku Europy jest to kwota równa niemalże połowie wydatków, jakie wszystkie rządy państw członkowskich EU ponoszą każdego roku na edukację1.

Dobry argument ekonomiczny za ulepszeniem naszych domów

Dzięki naszej analizie wykazano, że usunięcie pleśni i wilgoci ze wszystkich europejskich domów mogłoby dać europejskiej gospodarce korzyści w wysokości 55 mld euro, a w przypadku Polski to 1,33 mld euro do roku 2060. Wynikałoby to z poprawy stanu zdrowia dzieci, a tym samym mniejszej liczby dni nieobecności w szkole dzieci, a rodziców w pracy, a także wyższej produktywności obydwu grup. Poprawa wydajności w szkołach oraz zmniejszenie wilgoci i pleśni w domach w całej Europie mogłoby w sumie zwiększyć europejskie PKB o ponad 300 mld euro, a w przypadku Polski o ponad 13,9 mld euro do roku 2060. Należy również wziąć pod uwagę dodatkowe korzyści gospodarcze wynikające z ograniczenia narażenia na hałas, zwiększenia dostępu do światła dziennego oraz poprawienia panującej wewnątrz budynków temperatury. Korzyści ekonomiczne zachęcające do eliminacji wszystkich niedogodności prowadzących do niekorzystnego mikroklimatu wewnątrz budynków byłby jeszcze wyższe.

Korzyści ekonomiczne do roku 2060

Szybki zwrot z inwestycji

Każdego roku, nieodpowiednie warunki mieszkaniowe kosztują europejską gospodarkę niemal 194 miliardy euro w bezpośrednich oraz pośrednich kosztach opieki zdrowotnej i społecznej, utraconej wydajności oraz ograniczonego potencjału2.

Badanie wykazało, że koszty jednoczesnego wprowadzenia wszystkich udoskonaleń niezbędnych do tego, by warunki mieszkaniowe w całej Europie osiągnęły akceptowalny standard, zwróciłyby się już w ciągu 18 miesięcy. Niższe koszty opieki zdrowotnej i społecznej, a także większa wydajność oraz szersze możliwości oznaczałyby, że w ciągu roku od poprawy stanu technicznego substancji mieszkaniowej w Europie, gospodarka odzyskałaby każde 2 z 3 wydanych euro2.

Należy pamiętać o tym, że liczby te nie uwzględniają nawet bardzo prawdopodobnych korzyści, jakie remonty przyniosłyby w postaci podwyższonej wartości domów i oszczędności energii. Tak więc, stawiając czoła owym wyzwaniom, moglibyśmy również wyeliminować niedoskonałości energetyczne istniejącej substancji mieszkaniowej, która zużywa 40% konsumowanej w Europie energii oraz odpowiada za ponad jedną trzecią emisji CO23.

1 Eurostat, 2019. „Wydatki rządowe na edukację”
2 Eurofund, 2016. „Niewłaściwe warunki mieszkaniowe kosztują Europę co roku 194 miliardy euro”
3 Barometr zdrowych domów 2018