Barometr zdrowych domów 2019 utrata lat przeżywanych w zdrowiu

Mniejsza liczba „lat przeżywanych w zdrowiu”

Mieszkanie w nieodpowiednich warunkach stanowi poważne zagrożenie dla naszych dzieci. Choroby wywoływane złymi warunkami mieszkaniowymi powodują w społeczeństwie utratę ponad 37 tysięcy lat przeżywanych bez problemów zdrowotnych.

„Barometr zdrowych domów 2019” przynosi zarówno dobre, jak i złe wiadomości. Dobra wiadomość jest taka, że zdecydowana większość europejskich dzieci cieszy się „dobrym” lub „bardzo dobrym” stanem zdrowia. Złą wiadomością jest natomiast to, że według badań ich zdrowie może być zagrożone takimi problemami, jak
przeciekający dach, wilgoć, grzyb na stolarce okiennej oraz brak dostępu do światła dziennego w domu. Nasze analizy przewidują, że wyeliminowanie wilgoci, nadmiernego hałasu oraz zwiększenie ilości światła dziennego mogłoby poprawić stan zdrowia około 1,2 miliona dzieci do 15 roku życia mieszkających w Unii Europejskiej, które zmagają się obecnie z problemami zdrowotnymi.

Stopień utraty zdrowia mierzy się za pomocą stosowanego przez WHO wskaźnika DALY. Wskaźnik ten, określany jako liczba lat życia skorygowanych niepełnosprawnością (Disability-Adjusted Life Years), wyraża lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci lub niesprawnością spowodowaną uszczerbkiem na zdrowiu. Pozwala on na obliczenie różnicy pomiędzy sytuacją zakładającą doskonałe zdrowie (wszyscy są zdrowi i osiągają standardową, przewidywaną długość życia) oraz obecnym stanem zdrowotnym populacji.

Stan zdrowia około 1,2 miliona europejskich dzieci w wieku poniżej 15 lat można byłoby poprawić

Liczba lat życia skorygowanych niepełnosprawnością
Barometr zdrowych domów 2019 wyniki

Lata życia bez chorób

Wskaźnik DALY łączy obciążenia zdrowotne związane z: a) śmiertelnością, utraconymi latami życia spowodowanymi przedwczesną śmiercią z powodu choroby; oraz b) zachorowalnością, latami życia dotkniętymi poważną chorobą, które można by spędzić prowadząc zdrowe życie. Około 10-15% nowych przypadków astmy u dzieci w Europie można przypisać dzisiaj narażeniu na panującą w domach wilgoć i pleśń1.

Kontakt z tymi niekorzystnymi czynnikami powoduje, że europejskie dzieci tracą ponad 37 tys. lat zdrowego życia. Analizy pokazują, że w przypadku polskich dzieci jest to ponad 1,7 tys. lat.

Aby uświadomić sobie powagę sytuacji, wystarczy porównać sytuację do zagrożenia, jakie niesie bierne wdychanie dymu papierosowego, które jest uważane przez WHO za jedno z najczęściej występujących w domach zagrożeń. Pod względem liczby utraconych lat zdrowego życia, kontakt z wilgocią i pleśnią wywołuje efekt, który jest w jednej trzeciej równie silny jak bierne palenie tytoniu.

1 Europejski Oddział Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 2011. „Obciążenia środowiskowe wynikające z chorób związanych z nieodpowiednimi warunkami mieszkaniowymi”