Barometr zdrowych domów 2019 dwa miliony pustych ławek

Prawie dwa miliony pustych ławek

Utrata lat zdrowego życia nie jest jednak jedyną ceną, jaką płacą dzieci. Doświadczają one również problemów z uczeniem się. Każdego roku choroby mające związek z niezdrowymi budynkami powodują, że dzieci nie są obecne w szkole przez ponad 1,7 milionów dni.

Astma, egzema i infekcje dróg oddechowych to dużo więcej niż jedynie dyskomfort – mogą również powodować przewlekłą niepełnosprawność. Nie dziwi więc, że warunki, jakie panują w niezdrowych domach przyczyniają się także do częstszej nieobecności w szkołach.Dzieciom brakuje dni na naukę

Europejskie dzieci w wieku do 15 lat straciły ponad 250 tys. dni w szkole z powodu infekcji dróg oddechowych, około 365 tys. dni z powodu astmy oraz niemal 1,1 mln dni z powodu dolegliwości powiązanych z egzemą. Jeśli przyjrzymy się sytuacji w Polsce to liczby te również nie napawają optymizmem. Bowiem to ponad 8 tys. dni opuszczonych w szkole z powodu infekcji dróg oddechowych, ponad 20 tys. dni z powodu astmy oraz ponad 46 tys. dni z powodu egzemy.

Czynniki związane z mieszkaniem w niezdrowych warunkach przyczyniły się łącznie do ponad 1,7 mln dni nieobecności w szkole, a w przypadku polskich dzieci do prawie 75 tys. dni. Oznacza to, że każde dziecko było nieobecne w szkole średnio przez 2,5 dnia rocznie z powodu choroby związanej z niekorzystnym mikroklimatem panującym w budynku. Dla porównania, dorośli Europejczycy są nieobecni w pracy z powodu choroby przez nieco mniej niż 12 dni każdego roku1.

Stracony czas pracy, stracone możliwości

Choroba dziecka wpływa na całą jego rodzinę. Rodzice muszą zostać w domu, by opiekować się dzieckiem, co oznacza, że spada ich wydajność w pracy. 

 

Jedno z badań wykazało, że ponad 40% rodziców dzieci cierpiących na egzemę musiało brać wolne w pracy, by opiekować się swoimi pociechami. Średnio tracili w ten sposób trzy dni w miesiącu2. Występujące u dzieci choroby, takie jak astma i egzema, często utrzymują się również w dorosłym życiu, co także wpływa na wydajność w pracy.

Życie w niezdrowych domach może spowodować utratę prawie 2 milionów dni nauki w szkole

Niezdrowe szkoły

Ponad 65 milionów uczących się w Europie uczniów (oraz niemal 4,5 mln nauczycieli) spędza rocznie od 170 do 190 dni w szkole. Nawet 70% tego czasu przebywają oni w klasach3. Zapewnienie dobrego klimatu wewnętrznego w szkołach ma kluczowe znaczenie dla dobrego samopoczucia dzieci i ma związek z niezdrowymi budynkami.

Podobnie jak w domach, niewłaściwy klimat panujący w szkołach i placówkach opieki powoduje poważne problemy zdrowotne. Szkoły i placówki opieki również zmagają się z pleśnią, niewłaściwym oświetleniem, hałasem i nieodpowiednią wentylacją. Istnieje wiele dowodów dotyczących potencjalnie szkodliwego wpływu na zdrowie różnych zanieczyszczeń wewnętrznych, które można znaleźć w środowisku szkolnym – pochodzących z otaczającego powietrza albo powstałych w pomieszczeniach z materiałów budowlanych, różnych produktów lub w wyniku działań ludzkich4.

Kluczem jest tutaj jakość powietrza. Niestety wydajność systemów wentylacji działających w klasach szkolnych na całym świecie nie spełnia norm krajowych lub zaleceń europejskich – co niekorzystnie wpływa na zdrowie naszych dzieci.

Należy też pamiętać o tym, że dobra jakość powietrza sprzyja podnoszeniu wydajności. Analiza licznych badań wykazała, że poprawa jakości powietrza może zwiększyć wydajność uczniów nawet o 15%, przyczyniając się korzystnie do szybkości ich pracy, a także poziomu uwagi i koncentracji5.

Ponadto badania wykazały, że oprócz korzystnego wpływu na wydajność uczniów, usprawnienie wentylacji powoduje także statystycznie znaczącą poprawę przynajmniej niektórych symptomów zdrowotnych – na przykład lepszy stan dróg oddechowych. Istnieją także dowody na to, że lepsza wentylacja może prowadzić do obniżenia liczby dni nieobecności wśród uczniów6.


Barometr zdrowych domów 2019 wyniki
1 WHO, 2015. „Nieobecność w pracy z powodu choroby, liczba dni na pracownika w roku”
2 Filanovsky et al., 2016. „Finansowy i emocjonalny wpływ atopowego zapalenia skóry na dzieci i ich rodziny”
3 Komisja Europejska, 2018. „Organizacja czasu spędzanego w szkole w Europie. Szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe – 2018/19
4 Komisja Europejska, 2014. „Zanieczyszczenie powietrza w szkołach a zdrowie: sieć obserwatoriów w Europie. Główne tezy raportu końcowego”
5 Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP, 2015. „Wpływ mikroklimatu wewnętrznego na proces uczenia się w europejskich szkołach”
6 Fisk i in., 2015. „Wyniki zgłoszone przez rodziców korzystających z portalu poświęconego astmie: praktyczne wyniki dotyczące technologii stosowanych w leczeniu chorób układu oddechowego”