Barometr zdrowych domów 2019  Ofiary niezdrowych budynków

Ofiary niezdrowych domów

Występujące w domach niedogodności, takie jak wilgoć, pleśń, brak światła i nadmierny hałas mogą wpłynąć negatywnie na zdrowie naszych dzieci, bez względu na ich miejsce zamieszkania oraz pozycję społeczną. Jednak poziom ryzyka, na jakie narażone są poszczególne grupy dzieci, różni się.

​Niezdrowe domy definiujemy w raporcie jako budynki z wadami konstrukcyjnymi lub wyzwaniami środowiskowymi, które wpływają na panujący w ich wnętrzu klimat. Zatrważająca liczba 26 z 79 milionów żyjących w Europie dzieci do 15 roku życia mieszka w niezdrowych domach. Nasze badania wykazały, że wiele czynników ryzyka jest ze sobą powiązanych. Oznacza to, że 26 mln europejskich dzieci (w tym 1,5 mln polskich dzieci) mieszka w domach, w których występuje co najmniej jeden problem. Wiele z nich zmaga się jednak z dwoma lub z większą liczbą niedogodności.

Okazuje się, że u dzieci mieszkających w domach dotkniętych jednym z czterech czynników ryzyka, prawdopodobieństwo wystąpienia problemów zdrowotnych jest o 1,7 razy wyższe. Dzieci narażone na wszystkie cztery czynniki ryzyka zmagają się z problemami zdrowotnymi ponad 4 razy częściej.

Problemy zdrowotne dzieci związane z nieodpowiednim klimatem w pomieszczeniach

Wykazano, że występujące powszechnie w domach problemy, takie jak wilgoć, pleśń i niewłaściwa izolacja, wywołują kilka poważnych chorób u dzieci. Wtórnymi skutkami tych chorób są częstsza nieobecność w szkole w przypadku dzieci i zwolnienia lekarskie z pracy dorosłych, a także mniejsza liczba lat przeżywanych w zdrowiu.

W jaki sposób niezdrowe domy powodują choroby u dzieci?

Jeśli nasze ciała są narażone na działanie niekorzystnego klimatu spowodowanego niedoskonałością budynków, stajemy się bardziej podatni na wiele różnych chorób1.

Nasze badania wykazują, że prawdopodobieństwo zachorowania na astmę rośnie o 40% u osób mieszkających w domach, w których występuje wilgoć lub pleśń. Na astmę cierpi dziś 2,2 miliona Europejczyków, co często wynika z ich warunków mieszkaniowych2.

Barometr Zdrowych Domów

Analizy przeprowadzone przy okazji poprzednich edycji „Barometru zdrowych domów” wykazały, że Europejczycy mieszkający w niezdrowych domach są o wiele bardziej narażeni na ryzyko wystąpienia tego rodzaju problemów zdrowotnych3. Tegoroczna analiza dotyczyła dzieci – jej wyniki nie są pozytywne.

W tym roku zaobserwowaliśmy wyraźny związek pomiędzy niewłaściwym klimatem wewnątrz budynków a złym stanem zdrowia dzieci – w szczególności tych, które i tak znajdują się już w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia chorób układu oddechowego. Dzieci mieszkające w niesprzyjających zdrowiu warunkach o wiele częściej cierpią na egzemę, kaszel, świszczący oddech, astmę, alergię i inne choroby układu oddechowego.

Tego typu problemy często nie ustępują po okresie dzieciństwa i utrzymują się również w dorosłym życiu. Widać więc, że warunki panujące w domu, w którym mieszkamy w dzieciństwie mają wpływ na nasze zdrowie jako dorosłych.

Dzieci mieszkające w domach z jednym z czterech czynników ryzyka związanych z niezdrowymi budynkami są 1,7 razy bardziej narażone na problemy zdrowotne

Barometr zdrowych domów 2019 wyniki
1 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), 2009. „Wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach. Wilgoć i pleśń”
2 Fraunhofer, 2016. „Wilgoć i pleśń w europejskich domach oraz ich wpływ na zdrowie”
3 Barometr zdrowych domów 2017