Czy domy przyczyniają się do chorób dzieci? Barometr Zdrowych Domów

Czy domy są przyczyną chorób naszych dzieci?

Obecnie ponad 26 milionów europejskich dzieci mieszka w niezdrowych warunkach, przez co narażone są najwyższe ryzyko wystąpienia chorób. W Polsce problem ten dotyka ponad 1,5 mln dzieci. Jak możemy poradzić sobie z wyzwaniami, przed którymi stoi pokolenie nazywane The Indoor Generation?

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że zdrowy dom oznacza też zdrowe dzieciństwo. Dobra jakość powietrza, optymalna ilość naturalnego światła oraz odpowiednia wentylacja to czynniki, które odgrywają ważną rolę w tworzeniu zdrowego środowiska w każdym domu. Jego wpływ wykracza daleko poza okres dzieciństwa.

Dzięki poprzednim edycjom „Barometru zdrowych domów” dowiedzieliśmy się, że co szósty Europejczyk (w sumie około 80 milionów osób) mieszka w niezdrowym domu. Jest to zaskakująco wysoka liczba. Tegoroczne badanie wykazało, że sytuacja najmłodszych członków naszego społeczeństwa jest jeszcze gorsza. Co trzecie europejskie dziecko mieszka w niezdrowym domu. Daje to w sumie liczbę ponad 26 milionów dzieci.

Co więcej, wyniki badania potwierdzają, że pleśń, wilgoć oraz słaba wentylacja mogą spowodować pogorszenie stanu zdrowia dzieci i przyczynić się do częstszego występowania astmy, alergii, egzemy, a także infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

 

Wyniki badań wskazują, że co trzecie europejskie dziecko mieszka w niezdrowym domu. W Europie jest to 26 mln dzieci

Barometr zdrowych domów

Coraz większa liczba dzieci zmaga się z dolegliwościami, które utrudniają im pełną koncentrację w trakcie nauki, czy wręcz powodują ich nieobecność w szkole. Liczba mieszkających w Europie dzieci, które chorują na astmę rośnie od kilku dekad, stając się coraz poważniejszym problemem. Choć częstość występowania tej choroby różni się w zależności od regionu naszego kontynentu, to w niektórych krajach cierpi na nią ponad 20% dzieci1. W Polsce problem ten dotyka prawie 26% dzieci.

Zły klimat panujący w pomieszczeniach wpływa na nasze zdrowie nie tylko w dzieciństwie. Na kolejnych stronach pokazujemy, że niezdrowe warunki panujące w domu mogą skutkować częstszą nieobecnością w szkole i pracy, stanowiąc problem nie tylko dla dzieci i rodziców, lecz również dla całej gospodarki.

Nie dajmy się zwieść przekonaniu, że problem dotyczy tylko centrów dużych miast. Badanie wykazało, że dzieci żyjące na obszarach podmiejskich w jednorodzinnych domach są szczególnie narażone na ryzyko mieszkania w budynkach z nieszczelnymi dachami, pleśnią i nieodpowiednią temperaturą.

Barometr zdrowych domów

„Barometr zdrowych domów 2018” koncentrował się na tym, że Europejczycy spędzają około 90% swojego czasu wewnątrz budynków2. Pokolenie, które większą część swojego życia spędza w pomieszczeniach jest nazywane „The Indoor Generation”3. W dalszej części publikacji prezentujemy, że zdrowy klimat panujący wewnątrz budynków może pomóc naszym dzieciom przez zapewnienie im najlepszego startu do długiego i zdrowego życia w świecie, w którym coraz więcej czasu spędzamy w pomieszczeniach.

Barometr zdrowych domów

1 WHO, 2007. „Występowanie astmy i alergii u dzieci”
2 Komisja Europejska, 2003. „Zanieczyszczenie powietrza wewnątrz budynków: nowe badania UE wykazują wyższy niż przewidywano poziom ryzyka”
3 https://www.velux.com/indoorgeneration