Komfortowe i zdrowe powierzchnie biurowe zwiększają satysfakcję i produktywność pracowników. Biorąc pod uwagę wysoki udział kosztów pracy, nad takimi inwestycjami nie należy się zbyt długo zastanawiać.

Poza domem kolejną większą część naszego życia spędzamy w pracy. Podobnie do zjawiska, w ramach którego ludność przeniosła się ze środowisk wiejskich do miast, miejsca pracy przeniosły się również do pomieszczeń, a zwłaszcza do biur.

Obecnie średnio 36% europejskiej i 33% polskiej siły roboczej (czyli 81,4 mln osób w Europie i 5,2 mln w Polsce) pracuje w środowisku biurowym, a w niektórych krajach liczba ta wzrasta do ponad 40%. 

Siła robocza pracowników i ich udział

Zdrowi pracownicy: solidna inwestycja
Koszty pracowników biurowych, w tym wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia, zazwyczaj wynoszą około 90% kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa1. Oznacza to, że stosunkowo niewielkie wahania wydajności pracowników mogą mieć duży ogólny wpływ na wyniki i koszty przedsiębiorstwa. Stworzenie pracownikom biura sprzyjającego dobremu zdrowiu i wysokiej wydajności powinno być oczywistą inwestycją.

Wykazano, że projektowanie biur ma wpływ na zdrowie, samopoczucie i produktywność osób, które w nich przebywają, dzięki takim czynnikom, jak jakość powietrza w pomieszczeniach, komfort termiczny, oświetlenie i hałas. Według ostatnich badań2, jedna na trzy osoby twierdziła, że projekt biura wpłynie na ich decyzję o pracy w firmie. Pokazało ono również, że światło naturalne jest najbardziej pożądanym elementem w miejscu pracy, pomimo tego, że szokująco duża liczba – bo aż 47% pracowników twierdzi, że nie ma w ogóle światła naturalnego w swoim środowisku pracy.

Barometr zdrowych domów- koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Komfortowe temperatury i duża ilość świeżego powietrza
Ponad 80% europejskich pracowników w sektorach związanych z pracą biurową stwierdza, że są narażeni na działanie nadmiernie wysokich lub niskich temperatur przez niemal jedną czwartą czasu3. Temperatura w biurze powyżej 23°C i poniżej 20°C może zmniejszyć wydajność pracownika aż do 10%2. Badania wykazują pozytywny wpływ wentylacji na objawy związane z przebywaniem w budynku (takie jak zmęczenie i podrażnienie oczu, nosa lub gardła), komfort oraz produktywność.

Chociaż wskaźniki wentylacji w budynkach wentylowanych mechanicznie są zazwyczaj wyższe w zimnych porach roku, budynki z systemami wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji mogą również cechować się wyższą częstotliwością występowania objawów związanych z przebywaniem w budynku w porównaniu z budynkami z wentylacją naturalną. Idealnym rozwiązaniem jest często wentylacja hybrydowa, która łączy w sobie systemy mechaniczne z otwieranymi oknami (w sposób automatyczny lub ręczny).

Statystyki- barometr zdrowych domów


Światło zwiększa produktywność...

Kilka badań wykazało, że większość ludzi uważa, iż światło dzienne jest dobre dla ich ogólnego stanu zdrowia, wzroku i produktywności4. Potwierdza to badanie YouGov z 2018 r., w którym 63% respondentów stwierdziło, że światło dzienne ma znaczący wpływ na produktywność.

Inne badanie5 dotyczyło pracowników centrum obsługi telefonicznej i innych środowisk biurowych. Stwierdzono, że lepszy dostęp do przestrzeni z widokiem, wraz z poprawą warunków oświetlenia w ciągu dnia znacznie podniosły wydajność. Pracownicy centrum obsługi telefonicznej wykonywali rozmowy od 6% do 12% szybciej, gdy siedzieli w pomieszczeniach z oknami. Inni pracownicy biurowi osiągali wyniki od 10% do 25% lepsze w zakresie badań sprawności psychicznej i pamięci, kiedy mogli jednocześnie spoglądać przez okna.

... i pomaga zapewnić dobrą jakość snu nocnego po pracy
Tempo pracy, częste podróże sprawiają, że coraz więcej osób uskarża się na zaburzenia tzw. rytmu okołodobowego, a w konsekwencji trudności z zaśnięciem i spokojnym snem.

Z aktualnego badania6 przeprowadzonego przez neurobiologów wynika, że pracownicy biurowi ze stanowiskiem w pobliżu okien uzyskiwali o 173% więcej światła dziennego w godzinach pracy i spali średnio o 46 minut więcej w nocy.

Wydajność domów- temperatura i wentylacja
Hałas zabija produktywność

Hałas może mieć znaczący wpływ na produktywność. W rzeczywistości hałas jest jedną z głównych przyczyn niezadowolenia z pracy w biurze. W badaniu z 2012 r.7 obliczono, że w dobrze zarządzanym biurze średnia utrata wydajności w wyniku rozproszenia uwagi spowodowanego hałasem podczas typowego, ośmiogodzinnego dnia pracy biurowej wynosi około 70 minut, a około 28% europejskich pracowników w sektorach związanych z pracą biurową twierdzi, że jest narażona na głośne dźwięki3.

Czerpanie korzyści

Każdego roku pracownicy biurowi spędzają 30% lub więcej swojego całego dnia w biurach. W związku z tym sensowne jest, aby przedsiębiorstwa i rządy uważnie przyglądały się temu, co składa się na wydajne, zdrowe środowisko pracy w pomieszczeniach, aby czerpać z tego korzyści w postaci wyższej wydajności i dobrego samopoczucia pracowników, które czasem najprawdopodobniej wielokrotnie przewyższają wartość dodatkowych inwestycji. 

Galasiu, AD, Veitch, JA. Preferencje i zadowolenie użytkowników z oświetlenia i systemów sterowania w biurach: z oświetleniem dziennym: przegląd literatury. 
Budownictwo energetyczne 2006 r.; 38: 728-742.
Grupa Heschong Mahone (2003 r.) Okna i biura: Badanie wydajności pracowników biurowych i środowiska wewnętrznego: http://h-m-g.com/downloads/Daylighting/A-9_Windows_Offices_2.6.10.pdf
6 Chueng I. (2013 r.) Wpływ światła dziennego w miejscu pracy na sen, aktywność fizyczną i jakość życia. Amerykańska Akademia Medycyny Snu 36
7 Harvard Business Review, 17 maja 2012 r.