W Europie w latach 1961-2011 populacje podmiejskie wzrosły średnio o 54% w porównaniu z populacjami miejskimi. Ludzie poszukują w tym obszarze względnej przestrzeni i komfortu w domach jednorodzinnych. Jednak jeśli chodzi o niezdrowe budynki, istnieje niebezpieczeństwo, że ta kwestia zostanie pominięta w przypadku obszarów podmiejskich.

Urbanizacja: zjawisko globalne 
Miasta na całym świecie wciąż się rozwijają. Szacuje się, że w 2016 r. 55% ludności świata mieszkało w siedliskach miejskich. Do 2050 r. ponad dwie trzecie ludności świata będzie mieszkać w miastach1. Europa już teraz przekracza założenia tych prognoz. W 2014 r. 73% mieszkańców UE mieszkało już w dużych i małych miastach oraz na przedmieściach, przy czym przewiduje się, że liczba ta wzrośnie do 80% do 2050 r2. Ludzie przeprowadzają się do miast z wielu różnych powodów, ale przede wszystkim ze względu na lepsze perspektywy ekonomiczne, większe możliwości edukacyjne i dostęp do oferty kulturalnej. Jednakże życie w mieście w sposób nieunikniony wiąże się z pewnymi kompromisami, zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeń życiową, koszty, zanieczyszczenie i hałas.

Wzrost liczby ludności 1961-2011

Życie na przedmieściach: europejski sen
W Europie wielu mieszkańców miast nadal aspiruje do ideału posiadania domu z ogrodem – łączącego zalety życia miejskiego z poczuciem przestrzeni, czystym powietrzem oraz kontaktem z naturą. W latach 1961-2011 wzrost liczby ludności na przedmieściach Europy wyniósł 54% i był zdecydowanie większy niż w przypadku ludności miejskiej, podczas gdy liczba ludności wiejskiej faktycznie zmalała. 

Natomiast w Polsce wzrost liczby ludności na przedmieściach wyniósł 22%, ponieważ Polska odnotowywała wyższy poziom rozwoju miast w stosunku do Europy. Tendencja do życia na przedmieściach wynika przede wszystkim z popytu ludności na określoną jakość życia, w połączeniu z ekonomiką mieszkalnictwa i innymi czynnikami stylu życia:

• Przestrzeń: 33% w EU i 43% w PL więcej osób zgłasza niedobór powierzchni na obszarach miejskich w porównaniu do obszarów podmiejskich, a brak powierzchni jest główną przyczyną niezadowolenia z miejsca zamieszkania danej osoby.
• Koszt: koszt mieszkania w Europie na metr kwadratowy jest średnio o 42% wyższy w przypadku obszarów miejskich w porównaniu do obszarów podmiejskich.
• Zanieczyszczenia: 48% w EU i 22% w PL więcej osób zgłasza problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska na obszarach miejskich w porównaniu z obszarami podmiejskimi.
• Hałas: 39% w EU i 36% w PL więcej osób zgłasza problemy związane z hałasem w obszarach miejskich w porównaniu z obszarami podmiejskimi.


Na co skarżą się mieszkańcy miast


Skład miast europejskich: domy jedno- a wielorodzinne 
Na uwagę zasługuje również rozkład domów jednorodzinnych (DJ) i wielorodzinnych (DW). W 2012 r. obszary miejskie składały się w 63% w EU i 83% w PL z domów wielorodzinnych, a w 37% w EU i 17% w PL z domów jednorodzinnych. Na obszarach podmiejskich było dokładnie odwrotnie w Europie – tylko 38% DW, a 62% DJ. W Polsce proporcje między domami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi były zbliżone: 52% DW i 48% DJ.

Urbanizacja jest modnym tematem. Jednak w związku z tym, że rozwój obszarów
podmiejskich przewyższa rozwój obszarów miejskich w większości krajów europejskich, musimy skoncentrować się na potrzebach i możliwościach, jakie stwarzają te rozwijające się społeczności.

Wzrost liczby ludności w miastach i na przedmieściach 1961-2011
 
1 United Nations Habitat: https://unhabitat.org
2 The State of Housing in the EU 2017 (Stan mieszkalnictwa w UE w 2017 r.): http://www.housingeurope.eu/resource-1000/the-state-of-housing-in-the-eu-2017