W Europie w latach 1961-2011 populacje podmiejskie wzrosły o 54%, czyli zdecydowanie więcej niż populacje miejskie. Na przedmieściach ludzie poszukują względnej przestrzeni i komfortu w domach jednorodzinnych. Jednak jeśli chodzi o niezdrowe budynki, istnieje niebezpieczeństwo, że ta kwestia zostanie pominięta w przypadku obszarów podmiejskich.

Miasta i przedmieścia mogą być zróżnicowanymi środowiskami społecznymi, w których ludzie o różnych dochodach mieszkają w bliskiej odległości od siebie. Poziomy mieszkalnictwa socjalnego w poszczególnych krajach europejskich znacznie się różnią w zależności od ich demografii i systemów opieki społecznej. W niniejszym raporcie przekonaliśmy się już, że złe warunki mieszkaniowe mają wpływ na zdrowie, niezależnie od poziomu dostępnych dochodów danej osoby. 

Niemniej jednak, posiadanie niższych dostępnych dochodów oznacza, że istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych deficytów w zakresie budynków. Na przykład prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczelnego dachu lub zbyt zimnego domu w sezonie grzewczym, jest prawie dwukrotnie większe w przypadku osób należących do 1/4 populacji o najniższych dochodach. Mniejsza zamożność oznacza również, że mieszkańcy są bardziej skłonni do bycia najemcami niż właścicielami. W rzeczywistości, w przypadku osób należących do 1/4 populacji o najniższych dochodach występuje znacznie większe prawdopodobieństwo, że dwa razy częściej wynajmują one swój dom niż osoby należące do 1/4 populacji o najwyższych dochodach.

Barometr zdrowych domów - czynsze w krajachMieszkalnictwo socjalne: solidna inwestycja

Inwestowanie w mieszkania socjalne dobrej jakości i po przystępnych cenach może znacząco poprawić ogólny stan zdrowia społeczeństwa. Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem obejmującym całą Unię Europejską1, budynki mieszkalne złej jakości kosztują gospodarki EU prawie 194 mld EUR rocznie – w postaci kosztów bezpośrednich związanych z opieką zdrowotną i powiązanymi usługami medycznymi i socjalnymi – oraz kosztów pośrednich, takich jak utrata produktywności i jakość życia. W sprawozdaniu szacuje się, że podniesienie standardu mieszkalnictwa do akceptowalnego poziomu w całej Europie kosztowałoby około 295 mld EUR. Oznacza to, że inwestycja mogłaby zostać spłacona w ciągu 18 miesięcy, dzięki oszczędnościom w opiece zdrowotnej i lepszym wynikom społecznym, takim jak zwiększona wydajność i trwałość.


RenovActive: studium przypadku w ramach renowacji niskobudżetowej
Niezależnie od tego, czy to rządy i gminy zajmują się celami w zakresie poprawy kondycji budynków i ograniczenia emisji, czy też są to prywatne spółdzielnie mieszkaniowe, dobrą wiadomością jest to, że renowacja, która poprawi efektywność energetyczną, komfort i zdrowie, nie musi być zbyt kosztowna.

Aby to udowodnić, w 2016 roku Grupa VELUX zakończyła projekt „RenovActive”. Przeistoczyła nienadający się do zamieszkania budynek na przedmieściach Brukseli w Belgii w jasną, zdrową i energooszczędną nieruchomość. Projekt musiał zostać zrealizowany w ramach standardowego budżetu wyznaczonego przez lokalne przedsiębiorstwo budownictwa socjalnego na renowację tego typu budynków.

Aby budynek służył za wzór renowacji dla innych podobnych budynków w dzielnicy, opracowano różne znormalizowane elementy renowacyjne, w tym:
• Więcej światła dziennego i naturalny przepływ powietrza przez dom za pomocą centralnej klatki schodowej i okien dachowych.
• Poprawa skorupy i izolacji budynku.
• Zwiększenie powierzchni mieszkalnej poprzez przebudowę poddasza i rozbudowę budynku.


Renowacja domu VELUX

Poprawa efektywności i zdrowia

Skuteczność renowacji RenovActive jest monitorowana od momentu zakończenia budowy. Poniżej przedstawiono kilka kluczowych ustaleń:

• Poprawa stanu zdrowia: mieszkańcy twierdzą, że poprawiła się jakość ich snu, chorowali przez mniej dni i zmniejszyło się ich zapotrzebowanie na leki.
• Jakość powietrza w pomieszczeniu, z regulowaną wentylacją naturalną jest wysoka – poziom CO2 we wszystkich głównych pomieszczeniach utrzymuje się na poziomie poniżej 1150 ppm.
• Brak przegrzania latem bez użycia klimatyzacji: temperatura wewnątrz pomieszczeń we wszystkich pomieszczeniach głównych wynosi zazwyczaj poniżej 26°C.

Plan renowacji mieszkań socjalnych
W oparciu o sukces tego projektu, firma zajmująca się budownictwem socjalnym, będąca właścicielem domu, zdecydowała się na renowację kolejnych 86 domów w swoim portfolio zgodnie z koncepcją RenovActive.
¹ https://www.eurofound.europa.eu/fr/news/news-articles/inadequate-housing-is-costing-europe-eu194-billion-per-year