Aby poprawić stan polskiego budownictwa, które wpływa na zdrowie i jakość życia Polaków, musimy wszyscy zaangażować się w ten proces. Potrzebne są zarówno skuteczne mechanizmy wsparcia, jak i szeroka współpraca na rzecz tempa renowacji budynków w Polsce, szczególnie w najbardziej zaludnionych obszarach.

Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska

Mieszkanie w miastach i obszarach podmiejskich

W Europie w latach 1961-2011 populacje podmiejskie wzrosły średnio o 54% w porównaniu z populacjami miejskimi. Ludzie poszukują w tym obszarze względnej przestrzeni i komfortu w domach jednorodzinnych. Jednak jeśli chodzi o niezdrowe budynki, istnieje niebezpieczeństwo, że ta kwestia zostanie pominięta w przypadku obszarów podmiejskich.


Kluczowe działania dla zdrowszych domów 

W Barometrze Zdrowych Domów 2017 zaobserwowaliśmy, że budynki odpowiadają za blisko 40% zużycia energii, a stan domu, w którym mieszkamy, ma bezpośredni wpływ na to, jak zdrowo się czujemy. Budynki w miastach europejskich są stare. 65% europejskich i 58% polskich zasobów budowlanych to budynki starsze niż 40 lat, a jedynie 10% posiada świadectwa energetyczne klasy A lub B. Należy dzielić się tą wiedzą, aby właściciele domów i budynków mogli podejmować świadome decyzje dotyczące renowacji oraz aby mogli czerpać z dostępnych korzyści ekonomicznych, środowiskowych i zdrowotnych. Domy jednorodzinne w złym stanie i o niskiej jakości mogą mieć bardziej negatywny wpływ na zdrowie niż domy wielorodzinne. Tegoroczne badania pokazują, że złe warunki mieszkaniowe i zły stan budynków, a nie sytuacja ekonomiczna danej osoby, mają największy wpływ na jej zdrowie. 

Wyzwanie związane z renowacją 

Potencjalnie 71% europejskich i 50% polskich gospodarstw domowych może pozwolić sobie na etapową renowację. Jednak nawet gdy dostępny jest kapitał, istnieją bariery, które uniemożliwiają wielu właścicielom domów przeprowadzenie remontu. Renowacja budynku jest dużym przedsięwzięciem i istnieje wiele barier, które mogą uczynić ją jeszcze bardziej skomplikowaną. Jeśli mamy zwiększyć tempo renowacji, a tym samym poprawić nasze zdrowie, komfort i efektywność zasobów budowlanych, musimy popracować nad usunięciem tych barier.

 

Mieszkania socjalne po przystępnych cenach 

Miasta i przedmieścia mogą być zróżnicowanymi środowiskami społecznymi, w których ludzie o różnych dochodach mieszkają w bliskiej odległości od siebie. Prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczelnego dachu lub zbyt zimnego domu w sezonie grzewczym, jest prawie dwukrotnie większe w przypadku osób należących do 1/4 populacji o najniższych dochodach. Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem obejmującym całą Unię Europejską, budynki mieszkalne złej jakości kosztują gospodarkę EU prawie 194 mld EUR rocznie. Inwestując w dobrej jakości i w przystępnej cenie zasoby mieszkalne, możemy znacząco podnieść poziom zdrowia społeczeństwa. 

 

Zdrowe biuro

Poza domem kolejną większą część naszego życia spędzamy w pracy. Obecnie średnio 36% europejskiej i 33% polskiej siły roboczej pracuje w środowisku biurowym. Koszty pracowników biurowych, w tym wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia, zazwyczaj wynoszą około 90% kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Oznacza to, że stosunkowo niewielkie wahania wydajności pracowników mogą mieć duży ogólny wpływ na wyniki i koszty przedsiębiorstwa. Projektowanie biur ma wpływ na zdrowie, samopoczucie i produktywność osób, które w nim przebywają, dzięki takim czynnikom, jak jakość powietrza, komfort termiczny, oświetlenie czy hałas.

 

 

5 kroków do zdrowego
domu

Badanie „Barometr zdrowych domów 2017” określiło pięć działań, jakie
powinni podjąć Europejczycy, aby stworzyć zdrowe warunki w domu. Zapewnij dobre warunki do snu

Optymalna temperatura, 100% zaciemnienia, cisza i spokój. Europejczycy, których dom zapewnia takie warunki do snu, mają o 50% większe szanse, 
by czuć się zdrowi i pełni energii.

Zadbaj o komfort cieplny

 
Komfortowa temperatura w pomieszczeniu oznacza przyjemny chłód w lecie i optymalne ciepło w zimie. Europejczycy mieszkający w zimnych domach o 50% częściej cierpią na infekcje górnych dróg oddechowych. 

 Wpuść świeże powietrze

Europejczycy, którzy w ogóle nie wietrzą domów są dwukrotnie bardziej narażeni na brak energii życiowej niż ci, którzy wietrzą je 2-4 razy dziennie.

 
      


Wpuść światło dzienne

 
Aż 37% Europejczyków, którym brakuje światła rzadko odczuwa wysoki poziom energii.
W przypadku odpowiedniego poziomu światła dziennego, odsetek ten spada do 21%.


Unikaj wilgoci

 
Aż do 60% Europejczyków, którzy mają w domu pleśń, doświadcza suchości lub podrażnienia gardła. W przypadku Europejczyków którzy nie mają tego problemu, odsetek spada do 43%.
Barometr Zdrowych Domów 2018

Pobierz "Barometr Zdrowych Domów" 

Barometr Zdrowych Domów to coroczny raport badawczy, który podejmuje próbę diagnozy stanu europejskiego budownictwa w wymiarach zdrowia społeczeństwa i zużycia energii. Od 2015 r. raporty pokazują, jak ważne są warunki panujące w budynkach dla jakości naszego życia, a także jak znaczącym wyzwaniem jest zmniejszenie zużycia energii przez budynki odpowiedzialne obecnie za 40 proc. jej konsumpcji w Europie. Barometry podkreślają potrzebę poprawy stanu budynków w celu rozwiązania problemów zdrowotnych i klimatycznych w różnych grupach populacyjnych.

Piąta edycja Barometru wzbogaca diagnozę i rekomendacje o jedną z najbardziej wrażliwych grup społecznych – o dzieci. Niepokojące 26 milionów dzieci w Europie, czyli co trzecie europejskie dziecko żyje w niezdrowych domach z takimi defektami, jak wilgoć lub pleśń, ciemność, nadmierny hałas i zimno. Dzieci narażone na wszystkie cztery czynniki cztery razy częściej cierpią z powodu złego stanu zdrowia, co w konsekwencji negatywnie wpływa na ich zdolność uczenia się.

Pobierz wersję PDF

2019
2018
2017
2016

Otwórz broszurę online

2019
2018
2017
2016

 

Dowiedz się więcej o produktach VELUX