Adaptacja poddasza a prawo budowlane – o czym trzeba wiedzieć?

Jeśli planujesz adaptację strychu na użytkową część domu, musisz się przygotować na załatwianie formalności w urzędzie. Jednak to, czy zmiana sposobu użytkowania poddasza wymaga pozwolenia na budowę, czy jedynie zgłoszenia tego faktu w urzędzie, zależy od kilku kwestii. Dowiedz się, co mówi na ten temat prawo budowlane.

Z tekstu dowiesz się:

 • kiedy do adaptacji poddasza potrzebne jest pozwolenie na budowę i jak je uzyskać,
 • które prace wymagają tylko zgłoszenia o zmianie sposobu użytkowania poddasza i jakie dokumenty musisz zebrać w tym przypadku,
 • czy wymiana okien na poddaszu wymaga pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia.
Przed rozpoczęciem remontu poddasza ze zmianą sposobu użytkowania sprawdź możliwość adaptacji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Oprócz tego niezbędne jest uzyskanie zgody w urzędzie – niektóre inwestycje będą wymagały pozwolenia na budowę, a w innych przypadkach wystarczy tylko zgłoszenie budowy. Przeczytaj nasz poradnik i dowiedz się, która z tych sytuacji dotyczy planowanej przez Ciebie adaptacji.
adaptacja poddasza

Adaptacja poddasza a prawo budowlane – pozwolenie na budowę

Mogłoby się wydawać, że konieczność uzyskania pozwolenia na budowę dotyczy wyłącznie nowo powstających budynków. Tymczasem w niektórych przypadkach będzie Ci ono potrzebne także do rozpoczęcia adaptacji poddasza – jeśli zakres planowanych prac znacząco zmienia jego dotychczasową konstrukcję i przeznaczenie. Pozwolenie jest Ci potrzebne, jeśli:

 • dom jest zabytkowy,
 • planujesz rozbudowę lub nadbudowę budynku, czyli zmianę wysokości, długości lub szerokości domu (np. zmiana kształtu dachu lub kąta nachylenia połaci dachowej),
 • planujesz przebudowę przegród zewnętrznych lub elementów konstrukcyjnych, czyli w grę wchodzi zmiana cech użytkowych lub technicznych budynku przy jednoczesnym zachowaniu stałych parametrów, takich jak kubatura, wysokość budynku czy liczba kondygnacji; do takich robót zalicza się np. montaż okna dachowego oraz w ścianach zewnętrznych, zmiana wielkości okien oraz poszerzenie otworu w stropie, wykonanie lub przebudowa schodów.

Jeśli któryś z wymienionych punktów dotyczy planowanej przez Ciebie adaptacji, złóż w urzędzie pismo o pozwolenie na budowę. Aby Twój wniosek był kompletny, dołącz do niego:

 • 3 egzemplarze projektu budowlanego,
 • zaświadczenie o wpisaniu autora projektu budowlanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
 • oświadczenie o przysługującym prawie do dysponowania nieruchomością,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pamiętaj też, że jeśli adaptacja poddasza dotyczy budynku wielorodzinnego, konieczne jest uzyskanie zgody spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty – niezależnie od zakresu prac.

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania poddasza

Nie w każdej sytuacji adaptacja poddasza będzie wymagała pozwolenia na budowę. W przypadku zmian, które mniej ingerują w konstrukcję budynku, złóż w urzędzie zgłoszenie o zmianie sposobu użytkowania strychu. Mowa o pracach takich, jak:

 • naprawa lub wymiana zużytych elementów budynku, np. zmiana pokrycia dachu lub podłogi, uzupełnienie tynku, montaż nowych okien dachowych (bez ingerencji w ich wielkość),
 • przebudowa, która nie obejmuje przegród zewnętrznych ani elementów konstrukcyjnych, np. zmiana lokalizacji drzwi lub wyburzenie ścianki działowej,
 • nowa instalacja wewnętrzna domu lub rozbudowa już istniejącej, np. wodociągowej, cieplnej, kanalizacyjnej.

Dokumenty, które powinny się znaleźć w Twoim zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania poddasza, to:

 • rysunek pokazujący usytuowanie domu na działce,
 • opis techniczny budynku,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta o zgodności planu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • ekspertyza techniczna, którą wykonuje projektant.

adaptacja poddasza
projekt domu z poddaszem

Adaptacja poddasza a prawo budowlane – czy trzeba uzyskać pozwolenie lub zgłaszać wstawianie nowych okien?

Wymiana wszystkich okien dachowych na poddaszu bez ingerencji w wielkość otworów nie wymaga pozwolenia, a jedynie zgłoszenia. Jeśli jednak planujesz wstawić okna większe, mniejsze lub w całkiem nowym miejscu, prace te będą już przebudową – więc wymagają pozwolenia.

Aby dobrać idealne okna dachowe do oświetlenia poddasza, skorzystaj z naszego konfiguratora okien. Pamiętaj, że jeśli marzy Ci się przestrzeń pełna słońca, do wyboru masz rozwiązania, które Ci to zapewnią, na przykład zestawy kombi – czyli okna montowane obok siebie. To idealny sposób na jasne wnętrze, świeże powietrze w pomieszczeniu i świetny widok na to, co za oknem.

Aby ułatwić sobie kwestię montażu okien na poddaszu, postaw na rekomendowanych wykonawców VELUX – skorzystaj z naszej opcji znajdź dekarza i skontaktuj się z fachowcem z Twojej okolicy.

 

Pamiętaj, że adaptacja poddasza bez zezwolenia to kiepski pomysł – lepiej złożyć wszystkie potrzebne dokumenty i cierpliwie poczekać, niż później borykać się z kłopotami prawnymi. Zaplanuj swoje nowe poddasze z naszymi oknami już dziś!