Koncepcja domów aktywnych

Dom Aktywny - to budynek mieszkalny, łączący wysoką efektywność energetyczną, komfort wysokiej jakości klimatu wewnętrznego i doświetlenia oraz dbałość o środowisko naturalne.


Idea Domów Aktywnych narodziła się w Danii oraz Holandii i rozpowszechniła się w Europie. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia wielu architektów, inżynierów, naukowców, wykonawców oraz producentów materiałów budowlanych opracowano metodologię, promującą połączenie komfortu (komfort cieplny, jakość powietrza, odpowiednią ilość światła naturalnego we wnętrzu) z efektywnością energetyczną oraz dbałością o środowisko naturalne.

Obecnie, kiedy ponad 90% czasu spędzamy wewnątrz budynków, mikroklimat wewnętrzny ma istotny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, zapewnia dobry sen, przeciwdziała rozwojowi alergii, a także pozwala zredukować stres i zwiększa naszą wydajność. 

Koncepcja Domów aktywnych zachęca do zredukowania zużycia energii poprzez odpowiednią lokalizację budynku na działce, właściwe zaplanowanie otworów okiennych i drzwiowych względem stron świata, zastosowanie odpowiedniej izolacji cieplnej i technik budowlanych oraz promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
Okna dachowe VELUX
Powiększ swoją wiedzę o Domach Aktywnych

Zapotrzebowanie na energię
W domu aktywnym ogranicza się zużycie energii oraz straty ciepła. Oznacza to, że należy wykorzystywać rozwiązania nisko-energochłonne -  energię słoneczną, światło dzienne, naturalną wentylację oraz chłodzenie poprzez wentylację, a także przesłony do okien. Więcej

Dostawa energii
Dostawa energii dla domu aktywnego powinna bazować na źródłach odnawialnych i neutralnych pod względem emisji CO2, zgodnie z wybraną klasyfikacją charakterystyki energetycznej. Może być ona wytwarzana w budynku, na działce lub w pobliskim systemie. Więcej

Efektywność energii pierwotnej
Roczna efektywność energii pierwotnej domu aktywnego powinna opierać się o krajowe dane dotyczące energii pierwotnej. Więcej

Obciążenia środowiskowe
Proces budowlany powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wody co ma negatywny wpływ na środowisko. Projektując dom aktywny i sporządzając dla niego ocenę cyklu życia (LCA), należy dążyć do ograniczenia tych emisji. Więcej

Zużycie wody
Malejące zasoby wody zmuszają nas do uwzględnienia zużycia i oczyszczania wody podczas całego cyklu życia budynku. Oszczędności w zużyciu wody przekładają się też na zmniejszenie ilości wytwarzanych ścieków. Więcej

Zrównoważona konstrukcja
Projektując dom aktywny, należy uwzględnić ilość materiałów z recyklingu oraz źródło ich pochodzenia. Więcej


Dom aktywny