Odpowiedzialny Biznes w firmie VELUX

Raport Społecznej Odpowiedzialności firmy VELUX, „Sztuka Odpowiedzialnego Wyboru” jest pierwszą taką publikacją w branży stolarki w Polsce. W kompleksowy sposób przedstawia zaangażowanie firmy na rzecz społeczeństwa oraz środowiska.

Chcemy przekonywać, że odpowiedzialność społeczna jest ważną częścią biznesu i może przynosić realne korzyści dla przedsiębiorstwa i społeczeństwa. 


Podejmujemy odpowiedzialne decyzje

Społeczna odpowiedzialność to koncepcja, która stanowi podstawę naszej działalności biznesowej. W rozumieniu firmy VELUX, CSR oznacza nie tylko kierunek wydawania pieniędzy, ale przede wszystkim sposób, w jaki je zarabiamy. Kluczowe jest więc zdefiniowanie obszarów, na które oddziałuje firma, określenie potencjalnych problemów i zastanowienie się, czy przedsiębiorstwo może zaoferować konkretne rozwiązania dla społeczeństwa w odpowiedzi na te problemy.

Jako największy producent i eksporter okien w Polsce mamy wiele do zaoferowania w obszarze energooszczędnego i zdrowego budownictwa. Właśnie dlatego w centrum naszego modelu odpowiedzialności korporacyjnej jest koncepcja zrównoważonego życia w budynkach. Model ten prezentuje zarówno kluczowe aspekty CSR, jak i narzędzia, dzięki którym udaje nam się realizować założone cele.

Jacek Siwiński, Dyrektor Generalny VELUX Polska

Cenimy i kultywujemy nasze wartości

W naszej firmie CSR działał w praktyce na długo przed tym, jak go powszechnie zdefiniowano. My nazywamy to założeniami Przedsiębiorstwa Modelowego, a spisano je w latach 60-tych. Dlatego też, nasze podejście do kwestii odpowiedzialności korporacyjnej jest bardzo głęboko zakorzenione we wszystkich naszych działaniach, ale także w umysłach pracowników.

Cenimy i kultywujemy również nasze wartości: zaangażowanie, wzajemny szacunek, sumienność i ciągłe doskonalenie. W naszym rozumieniu, firma powinna działać odpowiedzialnie we wszystkim co robi – a nie tylko na pokaz. Zawsze staramy się traktować wszystkich naszych interesariuszy, klientów, pracowników, dostawców lepiej niż inne firmy.

Agnieszka Kamińska, PR Manager VELUX Polska

Angażujemy się na rzecz społeczeństwa

Dzięki systemowi grantowemu od wielu lat skutecznie wspieramy projekty organizacji pozarządowych. FUNDACJE VELUX działają na wielu polach, wpierają m.in. naukę, kulturę oraz ochronę środowiska. W Polsce koncentrują się głównie na pomocy społecznej, skierowanej do dzieci i młodzieży. Jest to grupa, którą otaczamy szczególną troską. Nasz program grantowy promuje przemyślane i długookresowe projekty.

Chcemy pracować z organizacjami, które są innowacyjne, kreatywne i myślą poza schematami. Bardzo ważnym kryterium jest wpływ, jaki w perspektywie długoterminowej wywierają na otoczenie wspierane przez nas projekty. W ten sposób mamy pewność, że inicjatywy zrealizowane dzięki grantom FUNDACJI VELUX powodują trwałą i istotną zmianę społeczną.

Lidia Mikołajczyk-Gmur, konsultant FUNDACJI VELUX w Polsce

Dbamy o środowisko naturalne

W ramach zarządzania środowiskowego i energetycznego wdrożyliśmy szereg działań, dzięki którym ograniczamy negatywny wpływ procesów produkcyjnych na otoczenie. Pomimo znacznego zwiększenia produkcji, skutecznie obniżamy wskaźnik emisji CO2. W jednym z naszych polskich zakładów zainstalowaliśmy również kocioł na biomasę, który umożliwia nam wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii.

W 2016 roku nasze fabryki otrzymały czwarty już certyfikat potwierdzający zgodność z wymogami normy ISO 50001, która mówi o zastosowaniu w zakładach najwyższych standardów zarządzania energią. Wprowadzenie norm ISO wiąże się z kulturą ciągłego doskonalenia, którą kierujemy się każdego dnia. Ma to bezpośredni wpływ na skuteczność funkcjonowania systemów zarządzania we wszystkich obszarach – począwszy od kwestii jakościowych, poprzez bezpieczeństwo naszych pracowników oraz optymalizację procesów produkcyjnych.

Agata Gandecka-Krupska, Manager ds. systemów zarządzania, VELUX

Zapewniamy bezpieczne i inspirujące środowisko pracy

Pracownicy są dla firmy VELUX jedną z najważniejszych grup interesariuszy. Mamy świadomość, że to oni tworzą organizację i od ich zaangażowania zależy sukces naszej firmy. Chcemy wiązać się z pracownikami na dłużej, ponieważ traktujemy ich jak ambasadorów firmy VELUX. Poszukujemy osób, które identyfikują się z naszymi wartościami i kulturą organizacyjną.

Poprzez dopasowaną ofertę szkoleniową oraz dofinansowywanie edukacji motywujemy pracowników zarówno do rozwoju zawodowego, jak i osobistego. Wierzymy, że największe talenty rodzą się wewnątrz organizacji, dlatego zachęcamy pracowników w naszych fabrykach do zgłaszania pomysłów na usprawnienia produkcyjne i związane z bezpieczeństwem. Dodatkowo, dzięki działalności Fundacji Pracowniczej, możemy wspierać finansowo osoby, które z różnych powodów znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych.

Justyna Głowska, HR Manager w fabryce okuć w Gnieźnie

Dowiedz się więcej na temat pracy w firmie VELUX

Budowanie Firmy Modelowej

Historia firmy VELUX zaczęła się ponad 75 lat temu od wizji jednego człowieka – Villuma Kann Rasmussena, wynalazcy okna do poddaszy – rozwiniętej przez jego współpracowników przez kolejne ćwierć wieku. Już w 1965 roku założyciel Grupy VELUX postawił sobie za cel stworzenie Firmy Modelowej, rozumianej jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, które nie tylko dostarcza produkty użyteczne dla otoczenia, ale także traktuje swoich klientów, dostawców, pracowników i udziałowców lepiej niż większość innych korporacji. Efektem tej wizji jest prospołeczny model biznesowy - właścicielami firmy w 90% są fundacje, zaś w 10% rodzina założyciela. Te założenia do dziś są mocnym fundamentem, na którym opiera się działalność naszej firmy.

Nasze wartości

Nasze wartości

Wartości VELUX tworzy 5 kluczowych założeń, które określają kim jesteśmy, jak pracujemy i w jaki sposób kształtujemy wpływ społeczny. Nasze wartości decydują o wyjątkowości firmy, i co najważniejsze pomagają nam coraz lepiej wykonywać codzienną pracę.

Zaangażowanie na rzecz społeczeństwa

Od wielu lat zajmujemy się aktywną promocją nowoczesnego i energooszczędnego budownictwa. Mamy świadomość, że istnieje potrzeba rozwiązań, które nie tylko będą optymalizowały wydajność energetyczną budynków, ale również uwzględnią zdrowie i samopoczucie ludzi.

Nasze inicjatywy dla społeczeństwa obejmują także działalność Fundacji VELUX, które od wielu lat wspierają projekty organizacji pozarządowych. Granty Fundacji przeznaczane są na cele z zakresu ochrony środowiska, nauk przyrodniczych, technicznych, zdrowotnych i społecznych.Edukujemy w obszarze zdrowego budownictwa

 

 Zrównoważone Życie w Budynkach

Promujemy inicjatywę „Zrównoważone Życie w Budynkach” (z ang. Sustainable Living in Buildings), która stanowi nasze zobowiązanie wobec ludzi i otoczenia. We współpracy z naszymi interesariuszami, dostarczamy produkty i rozwiązania, dzięki którym możemy minimalizować wpływ na środowisko, generując przy tym pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie.

Barometr Zdrowych Domów 2016

To europejskie badanie przeprowadzone przez Grupę VELUX na temat komfortu, zużycia energii i warunków panujących w domu. Wyniki badania dotyczące Polski dostarczają ciekawej wiedzy na temat postrzegania przez Polaków ich warunków domowych, czego wymagają od swoich domów, co korzystnie wpływa na ich zdrowie i samopoczucie w domu oraz jakie czynniki motywują ich do inwestycji w dom.

Sprawdź, jak dbać o zdrowy dom

Wspieramy ekologiczne inicjatywy

Energetyczny Autobus to miejski autobus zaadaptowany na salę warsztatowo – edukacyjną. Wnętrze pojazdu jest wyposażone w liczne urządzenia, które pokazują odwiedzającym, jak w prosty sposób można przyczynić się do ochrony środowiska. Podczas spotkań przekazywany jest również szereg praktycznych wskazówek, jak w prosty sposób przeciwdziałać zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole oraz lokalnym środowisku. Autobusem podróżują eksperci, którzy tworzą grupę doradczą oferując najbardziej aktualne informacje na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną.

Otwieramy okno na lepszy świat. Fundacje VELUX

Fundacje VELUX (VILLUM FONDEN i VELUX FONDEN) są organizacjami non-profit powołanymi do działania przez Villuma Kanna Rasmussena w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Granty Fundacji przeznaczane są na cele z zakresu ochrony środowiska, nauk przyrodniczych, technicznych, zdrowotnych i społecznych. Fundacje VELUX działają bardzo aktywnie również w Polsce. Każdego roku polskie organizacje pozarządowe mogą składać do nich wnioski o przyznanie grantu na realizację zaproponowanych projektów.

Odwiedź stronę internetową Fundacji VELUX
Zobacz mapę przyznanych granów
Czytaj broszurę na temat działalności Fundacji

Angażujemy się lokalnie

Firma VELUX to znaczący pracodawca na regionalnych rynkach pracy. W Gnieźnie, liczącym prawie 70 tysięcy mieszkańców działają dwie fabryki – w pierwszej z nich produkowane są okna, w drugiej okucia okienne. W Namysłowie znajduje się fabryka okien oraz kołnierzy aluminiowych. Jako aktywny członek społeczności lokalnej wspieramy szereg aktywności społecznych w regionie i współpracujemy z władzami samorządowymi.


Współpraca ze szkołami i uczelniami w Namysłowie

Od wielu lat firma VELUX współpracuje z Zespołem Szkół Mechanicznych w Namysłowie. Organizujemy w szkole zajęcia praktyczne i dofinansowaliśmy wyposażenie placówki. Dodatkowo, umożliwiamy uczniom odbycie praktyk zawodowych w naszej firmie. Organizujemy liczne wycieczki edukacyjne po naszym zakładzie, również dla innych szkół z Namysłowa i okolic. Współpracujemy również z Politechniką Opolską – nasi pracownicy prowadzą wykłady na uczelni dzieląc się ze studentami wiedzą m.in. z obszaru Lean Management.
 
Bieg w Gnieźnie
Od wielu lat firma VELUX jest sponsorem strategicznym Biegu Europejskiego w Gnieźnie na 10 km. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w regionie, które popularyzuje zdrowy styl życia. Motywem przewodnim każdego biegu jest jeden z krajów Unii Europejskiej.  W 2016 roku,  XIV Bieg odbył się pod hasłem Dania, a patronat nad imprezą objęła Ambasada Danii. Zbiegło się to z rocznicą 75-lecia działalności Grupy VELUX. Z tej okazji w biegu wzięło udział 75 pracowników firmy VELUX.
 
Miasto Królów w Gnieźnie

W 2016 roku firma VELUX objęła mecenatem projekt kulturalny Miasto Królów, będący częścią Królewskiego Festiwalu Artystycznego. Dzięki różnorodności projektów – edukacyjnych, kulturowych, sportowych wydarzenie we wspaniały sposób angażuje mieszkańców Gniezna i gości. Festiwal pozwala na szerokie uczestnictwo i przeżywanie polskiej kultury, którą pragnie wspierać firma VELUX.  
 

Odpowiedzialna i ekologiczna produkcja

Dbałość o najwyższą jakość jest fundamentem działalności Grupy VELUX. Realizacja kluczowych założeń polityki jakości ma bezpośredni wpływ na każdy obszar naszego funkcjonowania i determinuje pracę zespołu specjalistów ds. jakości, a także pracowników produkcyjnych i działu zaopatrzenia.

W naszej strategii przykładamy również szczególną wagę do ograniczania negatywnego wpływu prowadzonej przez nas działalności na środowisko naturalne. Nasza aktywność w tym obszarze jest widoczna na każdym etapie produkcji i dystrybucji okien dachowych VELUX.

Standardy jakości w firmie VELUX

„Jeden eksperyment jest wart więcej niż tysiąc opinii ekspertów” to hasło przewodnie założyciela Grupy VELUX, Villuma Kanna Rasmussena. Kierujemy się nim na co dzień realizując działania w ramach polityki jakości. Wychodzimy z założenia, że każdą tezę dotyczącą produktu trzeba sprawdzić w praktyce, by upewnić się, że spełni on oczekiwania klienta. Oprócz testów potwierdzających jakość, na każdym etapie produkcji prowadzimy nadzór nad gotowymi produktami oraz inspekcję końcową. Każde okno musi spełniać najwyższe standardy techniczne, estetyczne i bezpieczeństwa.

 

Testy produktów VELUX

Redukcja emisji CO2

Globalna strategia Grupy VELUX ogłoszona w 2009 roku, która realizowana jest także w zakładach produkcyjnych na terenie Polski, zakłada stopniowe ograniczanie emisji CO2. To jeden z priorytetów polityki środowiskowej naszej firmy. Celem globalnym Grupy VELUX jest obniżenie do roku 2020 emisji CO2 o połowę w porównaniu z rokiem 2007. W Polsce, pomimo znacznego zwiększenia produkcji, od 2010 roku zmniejszyliśmy emisję CO2 o 16%.

Certyfikat ISO 50001 dla polskich fabryk VELUX

W 2016 roku Grupa VELUX w Polsce przeszła pozytywnie audyt energetyczny i jako pierwsza wśród producentów okien otrzymała certyfikaty ISO 50001 dla swoich zakładów. Tym samym firma spełniła wymogi dyrektywy unijnej w sprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstw. 

System ISO 50001 został wprowadzony w trzech polskich fabrykach VELUX, które mieszczą się w Gnieźnie i Namysłowie. Jego wdrożenie oznacza stałą i systematyczną koncentrację na efektywności energetycznej wszystkich procesów produkcyjnych, które zachodzą w zakładach. Dotyczy to także doboru i wykorzystania maszyn oraz sprzętu. 

Oprócz normy ISO 50001, polskie fabryki VELUX posiadają 5 innych certyfikatów, na których opierają się nasze polityki bezpieczeństwa, jakości oraz ochrony środowiska naturalnego.

Analiza Cyklu Życia Produktu

Grupa VELUX opracowała analizę Cyklu Życia Produktu (ang. Life Cycle Assessments LCA), która uwzględnia wpływ okien dachowych VELUX na klimat i środowisko począwszy od zakupu surowców służących do ich wyrobu, poprzez użytkowanie, aż po utylizację zużytych produktów. Jej wynik pozwala pracownikom spojrzeć na produkt z innej perspektywy i stanowi inspirację do dalszej pracy na rzecz jego rozwoju i udoskonalania.

Przykładem zrównoważonych produktów VELUX jest Nowa Generacja okien dachowych oraz System Doświetleń Modułowych VELUX (VMS). Produkty te ograniczają zużycie energii, zmniejszają negatywny wpływ na środowisko, jednocześnie poprawiając klimat wnętrz.

Pracownicy

Pracownicy to kapitał, stanowiący o naszej konkurencyjności. Grupa VELUX została stworzona przez ludzi, którzy odważyli się zapytać: „A co, jeśli…”. Ta ciekawość i zaangażowanie wyznaczają kierunek naszego rozwoju. Promujemy entuzjazm i własną inicjatywę, dlatego każdy – od szeregowego pracownika hali produkcyjnej po kierownika – może zgłosić pomysł na usprawnienie procesów produkcyjnych. W ten sposób powstają najlepsze rozwiązania i rozwijają się talenty.

Zapewniamy bezpieczne i komfortowe warunki pracy

Program Doskonałego Bezpieczeństwa
Program Doskonałego Bezpieczeństwa (Safety Excellence Programme) został wdrożony w 2010 roku w fabrykach Grupy VELUX na całym świecie. Inicjatywa zakłada budowanie kultury pracy opartej na bezpieczeństwie. W ramach programu zostały wdrożone procedury i narzędzia, które zapewniają ciągłą poprawę bezpieczeństwa w celu zmniejszenia liczby wypadków do zera. W ten sposób udało nam się całkowicie zmienić sposób myślenia o bezpieczeństwie w fabrykach. Każdy z pracowników firmy VELUX czuje się odpowiedzialny za zapewnienie własnego bezpieczeństwa oraz swoich kolegów. Co ważne, te same procedury obowiązują również firmy zewnętrzne, które prowadzą prace na terenie naszych zakładów produkcyjnych.


Firma VELUX doceniona za bezpieczeństwo pracy
W listopadzie 2015 roku fabryka okien i kołnierzy VELUX w Namysłowie zdobyła I miejsce w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Opolu. Firma VELUX została uhonorowana w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników w województwie opolskim. Organizator konkursu docenił działania związane bezpośrednio z poprawą bezpieczeństwa pracy w naszej fabryce w ciągu ostatnich 3 lat, a także przestrzeganie prawa pracy i świadczenia socjalne dla pracowników. Pozytywnie oceniono również promowanie kultury bezpieczeństwa, nie tylko wśród pracowników zakładu, ale również ich rodzin i mieszkańców Namysłowa.

Wspieramy pracowników i lokalne społeczności

Grupę VELUX tworzy zespół ludzi, którzy mają bezpośredni wpływ na kształtowanie firmy i rozwój produktu. Obdarzamy ich zaufaniem i jesteśmy otwarci na kreatywne pomysły oraz inicjatywy. Wiemy, że każdy pracownik jest wyjątkowy i zasługuje na szczególne traktowanie. Właśnie dlatego w 1991 roku założyliśmy Fundację Pracowniczą, której celem jest świadczenie pomocy finansowej na rzecz członków naszego zespołu. Pomagamy pracownikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji (np. ciężka choroba, trudności z pokryciem kosztów wykształcenia itp.). Co ważne, o wsparcie może ubiegać się również najbliższa rodzina naszych pracowników.

Dotacja dla Namysłowa na rewitalizację miejskiego placu

W 2016 roku, z okazji 75-lecie firmy VELUX, Fundacja Pracownicza przyznała w całej Europie kilka „okolicznościowych grantów” na rzecz lokalnych społeczności. Wśród wybranych inicjatyw znalazł się projekt zgłoszony przez Namysłów. Miasto otrzymało 20 tys. euro (ok. 85 tys. złotych). Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie rewitalizacji zieleni i budowy placu zabaw u zbiegu ulic Stanisława Dubouis, Bolesława Chrobrego i 3 Maja.Praca w firmie VELUX

Nasza działalność zależy od ludzi, którzy dla nas pracują -zaangażowanych w swoją pracę, którzy kreują nowe pomysły i posiadają umiejętności do ich realizacji. Zawsze z radością zatrudnimy na wolnych stanowiskach w naszej firmie osoby, których pasja i talenty będą pozwalały im rozwijać się razem z nami.

Zobacz dostępne stanowiska pracy