Home > Poland > Klienci > Wszystkie produkty > Klapy dymowe

System oddymiania

Okno oddymiające do
płaskiego dachu CSP


Napędzany dwoma
silnikami system
umożliwia automatyczne podniesienie okna do
góry, co pozwala na
odprowadzenie dymu. 
Deklaracja zgodności
Świadectwo
dopuszczenia


 

 


Klapy dymowe służą do odprowadzania dymu

i ciepła z płonącego budynku, utrzymując

drożność dróg ewakuacyjnych i pożarowych.


Zalety:
• Automatyczne otwieranie skrzydła okna do kąta 90°
   względem ościeżnicy umożliwia osiągnięcie
   maksymalnego rozproszenia dymu i ciepła z dróg
   ewakuacyjnych
• Standardowy montaż, jak w przypadku innych okien
   do poddaszy VELUX
• Zasilacz w systemie sterowania zabezpiecza
   przed awarią zasilania
• Łatwa i wygodna obsługa centrali sterującej
• Zgodność  z obowiązującymi przepisami

Części systemu
Podstawowymi elementami systemu są: okno oddymiające VELUX wyposażone w deflektor wiatrowy oraz pakiet systemu sterowania.

Zalecenia do stosowania:
• W zależności od wymagań okno oddymiające może
   być instalowane z lub bez deflektora wiatrowego
   - z deflektorem, jeżeli wymagania odnoszą się do
      powierzchni aerodynamicznie czynnych
   - bez deflektora jeżeli wymagania określają jedynie
      powierzchnie geometryczną
• Montaż w dachach o kącie nachylenia 15°-60°

Zalecamy zastosowanie szyb energooszczędnych z wewnętrzną szybą klejoną w oknach usytuowanych w strefach snu, zabawy i pracy ludzi. Wewnętrzna tafla została zaprojektowana tak, aby w razie stłuczenia utrzymać odłamki szkła razem.

Dostępne rozmiary okien oddymiających